Благословение Отцово над покрова – Вестта

house, roof, home-158939.jpg

(дадено в нощно бдение)

”Пей, пей любима Моя! Сила иде на изпълнение, днес ти си в служение! Теб погалвам в съдба като Моя прекрасна сълза, като росата над Земя, теб погалвам и водя за ръка. Вярна Моя, бъди Ми в съдба и живей. Живей! Галя те в съдба, както Зефира нежен лети над планета Земя. Утеши се! Не плаши се. Бог Марино ще ти подари, че вярна си Ми ти! Но стой и бди, че милостта Ми ще те посети! И вярата ти в дълбина в плам огнен те увенча Ти си Моята сълза. Бъди Ми вярна, верен страж на Сионова стена, в чина Ми Езекиил З-та глава и народа Божий предупреди, че ето пак ще се явят съдби!

Пей и Ме хвали и в нощното ти бдение стой ти! Ето, венец на увенчание поднасям ти! В четиридесетдневнието погалвам те и те награждавам за верността твоя!

Сила иде в изпълнение, вярна Ми бъди в стоение. И в целонощното ти бдение ангели на ята окръжили са стреха! О, вярна си ти на Сионова стена, страж Сионов между небе – Земя.

Ето, погалвам ти съдби и с награда те награждавам за стоенето ти! Приех жертвата ти и намерих те вярно застанала в поста си. Приемам труда ти, плетивата от ръката ти и ги вмених като покров на шатъра на победата Моя. И днес те награждавам като съдба, и обединявам Шатри с победата Моя в чин ”Пурим“ с най-великото остоение на вя ата надеждата и любовта – победа велика Моя! Победата Моя! Победата Моя!

Здрава бъди и живей! Здрава бъди и живей! Здрава бъди и живей!

Жива се преобрази, от живот в живот премини и в небесните простори Възлюбления си посрещни!

Днес Аз, Всемогъщ Вседържител на вселенни, всемирни съдби, в чин ”Законодателен Генерален” в Съда велик, те свише благослових, наградих, като те погалих в гърди и те посетих в нощното ти бдение. И плода на труда ти приех и благослових!

О, покрове на съдбата, ти, който си съчетал всички багри на дъгата в нюанси на спектъра над Земята от Завети два, навек победа си вечна Моя, отражение на Пътя млечен над Земята и събрал си нишките на родовете, спящи от вековете, настоящи съдби чрез влакната, на Авраама и Якова от стадата руната, препасах те с вяра, надежда и любовта и увенчах те с победата на Рубина свят – Правдата Христова, изкупени завсегда за небесния свят. Теб днес приемам свише от Небесата и те свише благославям! Благословен навек бъди, като покров Мой сред тях бъди на милост Моя в съдби.

Преблагословен седем пъти по седем и седем пъти по седем бъди и приет, признат в съдби и като свидетелство велико сред народа Мой продължи и занапред. Теб днес Аз, Всемогъщ Вседържител на вселенни всемирни съдби, пред цялото небе – Земя разпрострях, леговището както някога над шатъра – над скинията, а днес над двамината, на победителя в чин ”Юдин вожд” и ”Сионова дъщеря“ победата Му славна, невястата Му ощ в чин ”Лична гвардия“ – страж жив от църковната съдба. О, благословени бъдете и сплотени за во век! Амин

12.09.1975 г.Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван