Благословение над Агнеца Божествен Христа чрез свидетелствено служение на едно агънце в употребление

lamb, spring, pasture-4280668.jpg

По заповед на Всемогъщия Бог се взе едно агне първородно от най-добра порода. Днес то бе явено и в лехата на Господа благословена въведено. С велика милост и сила Бог посети свидетелственото съботно служение и благослови Агнеца Божествен в едно малко агне!

БЛАГОСЛОВЕНИЕ:

Днес за съдба Всемогъщият Вседържител завсегда и Съдът простира ръка над Агнеца чрез Глас велик и казва:

”Живей! Живей! Живей! Живей! И во век бъди жив! О, благословено бъди от Отца. Сина и Духа Святи в единство, агънце свидетелствено от Земя, което се принесе пред целия Всемир. О, благословен свише седем пъти по седем бъди и от живот в живот влезни! Днес блейни, агънце, защото до днес жертва си било на Земя, но от днес живо бъди завсегда! Амин!

Днес, Деворо, давам ти ръка, ръка, първосвещениче, подай на Девора – Моя съдба, защото сред Израиля се яви тя! Днес, рабе, теб зова, рота поведи – Израиля ти и от дома си дом направи, за дом на Христа го приготви! Сила свише иде от Небето! Навлезни! Теб зова, единен с Девора изхода извърши, защото днес денят наближи, когато Израиля целокупен ще се яви! Амин! Блейни, агънце на съдба, със стенание, принесено в жертва на изкупление, приета в дни, времена и векове. И от днес пътя ти устройвам, бъди ухаещо блеене в съдба, днес, жертво, разрешавам твоята съдба и ти подарявям живот. От живот в живот влезни! Пътя си сочила ти и вменявам ти го в правда на съдба, навлезни всред народа Мой без хомот! А ти, народе Божий, свещена заповед приеми! От днес агне да не ядеш на Земя ти!

Блейни, агънце и влезни в педята земя, всред багрите на съдба! О, Сионе, Моя съдба, нек блейне за съдба то и приемам за фауна хвала! От днес, агънце мало, живот ти се подарява! Днес Сиона посети сам Христа и оформя квадрата на благоволение в изкупление сред Земя! Квадрате, благословен бъди за съдба!

А ти, одеждо свещена, бъди й на плеща! От днес, Деворо, навлез във велика съдба!

А ти, рабиньо, приготви се за велика милост Моя! Амин!“

09.04.66 г.