Приключване на 2300 денонощия: от 3.01.1973 г. небесното светилище е очистено


Данаил 8:14 И каза ми: До две хиляди и триста денонощия; тогава светилището ще се очисти.
26 А казаното видение за денонощията е вярно; все пак, обаче, запечатай видението, защото се отнася до далечни дни.
27 Тогава аз Даниил примрях, и боледувах няколко дни; после станах и вършех царските работи. А чудех се за видението, защото никой не го разбираше.

338/5     03.01.1973 год.

… Когато Сатана почва да приема свойта присъда от седемте язви, още църквата е на земята от седемте ангела, периода. Туй дяло на процеса земен е много сложен за разяснение на човека, но за отговорните на дялото Божие крайно необходимо, тъй като водят дяло или душата през вестта до познание на Бога и Неговото величие на святост и чистота, правда. Затуй Бог никога не е вършил някакво дяло, без да е разяснено. Сега с приключване на процеса се явява и скончание на 2300 денонощия според Данаил и тяхното точно изчисление е веч ясно датирано. От 3.01.1973 г., вечерно църковно служение, се представя туй свидетелствено служение и биде очистено светилището, освободен Съда от присъдата. А Христовата кръв се прие кат цена на изкупление и се очисти олтаря църковен – сочещ на свещения чин, който кат Воин свещен е воювал с неправдата – греха сред земята.