За олтарния дом в Рударци

В село Рударци, близо до София, по времето на Съда Бог употребява свидетелствено една къща като храм Соломонов със Светая Светих. 

Едно от служенията, проведени на 25 март 1978 г. е за помазване на извора в селото като Гион - изворът в Рударци  символизира библейският Гион. Според Трета книга на царете 1:33 в Гион Соломон е помазан да цар. 

Друго важно за цялата земя служение започва на 09.09.1977 год. Тогава  Земята навлиза в едногодишна почивка. Чрез това свидетелствено служение са освобождава роба на греха в празника на Петдесятница. Така човечеството приема празника на свободата и освобождението за след 1000 годишното царство на мира.

„Рударци е периметър за небеса, който Ми е представил педата земя, на която се намира Светая и Светая Светих.“

”Аз, Всемогъщ Вседържител, в строга извънредна заповед предупредих дома, който ще посетиш, защото тази Земя, педя, представя цялата Земя, за която се боря и Сина Си на Голгота поставих, за таз планета Земя да пролее кръвта Си. А таз педя в Рударци носи съдбите на тази Негова съдба и който я обсеби, то той замества Сатана. Лично към Христо: Не бъди наемник, а истински Мой слуга! А сега здравей, последно те зова, не бъди Саул, а Давид! Защото Давид представи Соломон, а ти представи Рубин! Амин!“

04.11.78 г.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ НАД МАРИЯ – ЦЪРКВАТА И СЪСЪДА НА БЛАГОВЕСТИЕТО СЪДЕБНО ЧРЕЗ СЪСЪДА НА КРЪВТА ХРИСТОВА И СЪСЪДА НА СВЯТАТА СЛАВА БОЖИЯ. ПОКАНА ЗА ЗАВЕТ. НАСТАВЛЕНИЯ

Слово: Второзаконие 33-та гл.

“Ела, възлюблена Моя, ела зеницо Моя, нежна Моя девицо. Ела, чрез Мария и Благовеста, чрез Рубина скъпи Мой и Светослава. Още днес ела, яви се от чреслата на Пет поканени съдбата, обвита в Мира красен сред Земята, като две родни, като две духовни сестри явиха те милостите Ми пред вси, Вселена, Всемир. И днес кат награда с любов помилвах им сърцата. Елате, крехки Мои девици, в една съдба кат две сестрици – Мария, могъща Църква изкупена, всемирно изкупена с кръвна цена и Вестта й запечатваща в ръцете й завсегда.

Елате, стройте се в чина ”Естир” – велика съдба, с корона царствена в удостоение, положена на глава и в победа славна и свята ще отдадете на врага чрез могъщата сила в чудо и знамения въоръжение на църквата Моя. Елате, вас зова в чин ”Естир”, църквата Моя, корона й ефирна на глава, тя е в чин ”Княгиня” планета Земя! И днес в победа явиха се съдби на милост Моя – те са брилянтите на Творцуви сълзи. Елате, с венци на удостоение удостоявам ви вси, че явихте се в победата Моя чрез послушание и всеотдайна жертва над земната плеща. И приехте милостта Ми, венец на утрото – в прозрение Росите късни, росни съдби, чрез Съда увенчани навеки вси.

Елате, днес вас каня в Клетвен завет на трапезата могъща, ще я обиколите и чрез устата на майка си ще шептите в Клетвен завет, че си Моя, Моя съдба – Църква с всемирно съдебно изкупена кръвна цена и като Войн смел за последната борба въоръжени сте с въоръжение велико на Вестта запечатваща скончаещи земни целокупни съдби. Амин!“

”О, заклеваме се в този миг – изискан Клетвен завет – чрез Силен съдебен вик за утробните Си създания, че ще ги въведем в Слово Светлина, в познание на Бога Всемогъщ завсегда, да Му послужат кат жертви благоуханни, поставени над планетата – огнена клада, олтар свещени да явят великата милост небесна сред Земя!” ”А ти, рабиньо Моя, Моя съдба, не бой се, ще се явиш, ще погалиш вси деца и от лилавата пъстра басма на двете ще дадеш да ушият две нощници на деца да не бъдат лишени от милостта Моя защото питката разчупена с нарови струи, не е причастие, помни!

А сега от 01 до 15.12 ви въвеждам в причастие – да бъде приключено! Да бъде! Тези съдби са в Светая Светих с отворени врати. Кенхерският слуга – горе, а Христина, като слуга с доверие от небеса, след съгрешение ще се яви в Клетвен завет, че никога не ще изхвърли Светая Светих. Светая представя педята Земя – храма, в който имаше служение целодневно. А Светая Светих – небето, откъдето дойде Законът с ковчега на Завета. Нека таз милост я прозрат Христо, Христина и Петкана. И така, рабиньо Моя, Моя съдба, вий две семейства, ще ви обединя, да процъфти любов между вас пред небеса. Защото когато се яви денят да те изпратя чрез чудо и знамение, да са готови да те последват сред Земя.

Запазете таз тайна дълбоко скрита сред Земя, за да не открият никога Светая Светих.

А сега трапезата, сложена от Петканина ръка, десницата оставих да положи хляба на софра и да подготви деца.

Преди свещеното служение покани Петкана, Христина, Борка, Красимира и раба да сключат Клетвен завет пред Небеса: да не забравят никога, че това е Светая и Светая Светих.

Наставления:

А сега помнете, градината на лехички сторете, ненужните дърва изкоренете – нека Христо жертвите си събира и в нуждите на дома Ми ги побира. Ограда и желязна врата сторете – отходно място с покривало направете. Там е педя, скрита от всяко око на хитреците в името на Господа и тъй ще продължите, докато обявя Ангел достоен и сериозен.

А ти сега 12 и 2 – 14 нишки събери, Ивана с ръцете си да ги пресучи и да обвие саксията Моя. Малката саксия е малкото събрание, в него ще посадя на вярата двойна цвета. А сега приключвам съдба. Словото съберете и приключете, и тогава от ”А” почнете.

Христо да се подготви, че всичко за Мене ще стори, с Клетвен завет да се закълне.

Кенхерския слуга я обявявам за действителен такъв и й отварям врата, когато пожелае, да си влезе в олтара и двете платна с две значения ще се приберат, седем метра, Седем църковни периода, седем времена – седем девици носят съдбите на седморката като Печат на правда в изпълнение.

Петкана трябва да се яви с Любомир, обгърнати двамина – Пет поканени, обвързани с любовта и Надеждата с милостта и да не се страхува, че пълнее, защото много болни изцеляват, а много здрави изчезват. Само със съгрешение може живот да се скъси. А ти вярна в съдби посети деца. А сега пей и Ме хвали и в победите Ми святи вярна в наставленията Ми бъди.

В устата ти неварена вода да не влезе. Риба да не ви липсва от софра. А шишето с водата осолена за новата педя земя, това е солта, която осолява – Светлината, която е устояла чрез двете велики свидетелства: събота свята и Дух Святи!

А сега всякой от вас ще вземе лен, конци и игла и както може, ще запечата любовта си към небесния свят, и така ще бъде везмото кат писмото древно на Хилендарския монах, Кирил и Методий, не забравяй Наум и Ангеларий. Амин!

(За трапезата в нова тава да се яви бадем в баклава на дванадесет дяла)

04.11.78 г.
	

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван