Принос всемирен от роза на Андрейка и Копривщица – Сион

Свидетелствено изпълнение на служение

”Пей и Ме хвали! В ден на победата Ми прошения и молби ухание свято се яви! И в милост Моя простирам ръка чрез Глас съдебен да те поведа и в пътя свят и чист, в знамение и чудо употребя. Миг върховен, върховна съдба. Ангели слизат на ята, летят над Земя в пира велик на изпълнение на велико и могъщо служение на увенчаваща се победа реформаторска чрез Вестта. Миг върховен, върховен съдба! Ангели Мои, литнете над Земя, окръжете шествието победно в принос на хвала и поемете кормила в чин ”Реформаторска съдба”!

В този миг чрез Силен вик зова Реформация духовна, Йоане, Йоано, вас двама зова, за ръка в пътя велик на съдбата да ви употребя! Миг върховен, върховна съдба! Днес свише от небе прострях десница над приноса ухаещ и над цялата Земя от таз страна, от тоз, кой не бе народ, но стана Мой род за всички континенти, за цялата планета Земя от пет континента! Днес приемам ухаеща хвала и въвеждам чрез Йоановата реформация Реформацията духовна, явена от небеса в свещено служение. Ангеле четвърти, единен с Гласа, днес вас зова в чин ”Езекиилова колесница“ (колела) и чрез ръка свещена приноса приемам.

Свещениче, сведете с Ивана глава, не сте сами, над вас е сила Мощ и не ще позволи и косъм от глава да падне, ако сте Ми верни на съдба и вършите волята Ми свещена. Ангели на ята, окръжете ухаещата канара! Над теб сграден, в милост построен, яви изваян, днес ти се яви, континентален олтар и приеми всеотдайна хвала от верни и искрени прошения, постове и моления от могъщата Гвардия сто четиридесет и четири хиляди Мои съдби в чинове съдебни, свещени, първосвещени княжеви съдби. ”Амин” кажете и в пътя Ми свят с дръзновение и смелост вървете. Днес приемам от ръката ви свещена приноса за целокупната земя и от време на повеждането досега. Амин!

В този миг на съдбата, приносе ухаещ, седем литра за Седемте църковни периода, в единство на Църквата всемирна чрез Вестта, представена в чин ”Запечатваща”, преблагословена бъди седем пъти по седем и седем пъти по седем преблагословена бъди. Сведете, раби и рабини, Ангеле четвърти с Гласа, Йоане, Йоано, сведете глави. В този миг простирам десница, с милост Моя ви благославям седем пъти по седем и седем пъти по седем. Ангеле четвърти, дерзай и в пира Ми свят простри десница и пролей приноса за целокупната флора, стояща от древност, настоящи и бъдещи съдби. Амин. Днес Аз, Всемогъщ Вседържител на вселенни, всемирни съдби, седем пъти по седем ви преблагослових. Приноса кат жертва ухаеща го вмених за целите ви домове и родове. ”Амин” кажете и помнете, че чрез молитвата ваша, целокупното ухание чрез ангели служащи стига небеса.

”Амин” кажете и жертвите ви приех. Амин!

Вселено, Всемире, свидетели бъдете, небе, Земя, насладете се вси от жертвите всеотдайни на Рая, от сърцевина, от розата маслодайна днес, приета от Небеса кат ухание могъщо на райско изпълнение пред Небеса. ”Амин” кажете и разрешение приемете, в святост и чистота застанете, че в увенчаваща се съдба навлезе планетата Земя, църквата със съдебно решена Вест чрез дялото могъщо на Ангела четвърти и Гласа, във велико увенчание на Юдиния чин – Вожда личен ваш, Господа Исуса Христа в сила и Мощ на Реформация велика кат Вожд чрез Дух Святи! ”Амин” кажете и в пътя Ми свят и чист преблагословени бъдете; и с мълчание в гърдите си съхранете, за да не ви враг ухищрява. ”Амин” кажете! Дяло Мое, раби и рабини Мои и от днес Иоане, единен с Любомир и Петкана, ще ви удостоя – навлизате във велика Мощ Моя. Любомир, представил Рубина свят и Благата Вест реални съдби в една могъща победа, пир Мой на педя охранена в ден на охранение като почиваща съдба.

От деня на явяване място (педя) на Петкана ще въведа годината на почивка. И в този миг на съдбата ти поверявам Павел за ръка, защото чинът на Павел ще прекоси на длъж и шир Земята.

В пир велик ви зова да извършите най-великата воля Моя. В този миг софрата, седем пъти по седем и седем пъти по седем наедряла със зърната на фасула бял, ще я почетете под стрехата. А сега дерзайте и помнете, че днес са пирове в небесата. Пей и Ме хвали в победата Ми свята и славна с мъдрост се обходи. Вий сте Мои ратаи, водя вас! И на невярващите ще явявам знамения и чудеса. А ти вярна Моя бъди и в пътя Ми свят и чист върви. И от днес изявявам: тоз, който кълне, клетвите ще му се върнат в пазухата. Бог не кълне и не употребява клетва! Туй е дяло на врага. Сила иде велика на употребление. Днес вас употребявам във велико служение. Приех приноса от ръката на Реформация и Свещенство.

Вселено, Всемире, свидетели бъдете на туй могъщо свидетелство кат предтеча на увечаваща се съдба и на това, което мина. Бъди днес свидетел на шествието Мое и насладете се за слава и величие Мое! Амин!

Дялото ми на победа ще развее знамена и имената им увековечени ще са на небеса кат звезди сияйни за туй служение! Амин!“

11.03.1978 г., на път за Копривщица – принос всемирен

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван