Да живееш в пролет!

piano, keyboard, keys

Предлагаме ви една духовна песен, дадена от Святия Дух. И мелодията и текста са дадени от Бога. Както е модерно да се казва – помазана от Бога песен. Освежете душите си!

Изпълнение на живо
Мелодия за разучаване
  1. Да живееш в пролет

Расла мъничка ела
на висока планина –
на върха, съвсем сама
стенела без топлина. (2)

Зимата от буря зла
клони виела в тъга,
лед сковавал й снага,
тръпнела от самота. (2)

Ето, с лъч от небеса
чудна пролет пак дошла,
в пъстри краски на дъга
цъфнали безброй цветя. (2)

Птички виели гнезда
във еловата снага,
светли капчици роса
напоили й душа. (2)

Пътник уморен се спря,
сянка във пека видя;
после, дълго след това
спомня си за таз ела. (2)

Тъй далече от Христа
стене всякоя душа,
лед сковава дълбина,
не познала любовта. (2)

Пролет е за таз душа
що живее със Христа,
и пои се в ранина
със небесната роса! (2)