Моцарт, Бах, Бетовен, Лютер и други автори на мелодиите в сборника „Духовни химни“

piano, keyboard, keys

В категорията „Духовни песни“ можете да намерите песните от сборника „Духовни химни“ във вид удобен за разучаване, пеене или изпълнение с музикален инструмент.

Сборникът  „Духовни химни“ съдържа над 700 от най-популярните духовни християнски песни, съставени и пяти през последните 500 години. Те са подбрани от различни сборници с духовни песни – „Свещенни песни“, „Духовни песни“, „Песни странника“, „Tabernacle hymns“ и много други. Тези песни с били насърчение и вдъхновение за вярващите хора по целия свят от времето на Мартин Лутер до днешни дни. Песните в сборника са от следните сборници:

По-известни автори и написани от тях мелодии на песни:
W. A. Mozart - 13,200,234
G. F. Handel - 174,206,269,319
C. M. von Weber - 193,212,278,339
Fanny Crossby - 220,287
Martin Luther - 271
Michael Haydn - 314
F. J. Haydn - 388
J. M. Haydn - 1,126
Felix Mendelssohn - 318
Григорианска мелодия - 17,63,76
Ludwig van Beethoven - 24

Автори:

J. M. Haydn – 1, 126

Louis Bourgeois – 2, 3

Charles Zeuner – 4, 41

D. E. Jones – 5, 255, 453

Thomas Hastings – 6, 7, 30, 72, 219, 279, 322, 360, 419

Наредена от Thomas Hastings – 187

Henry Carey – 8

Freeman Lewis – 9, 176, 408

J. J. Husband – 10, 106

J. B. Dykes – 11, 15, 66, 203, 243, 325, 430

W.B. Bradbury – 12, 49, 65, 69, 103, 160, 190, 196, 201, 207, 236, 290, 136, 301, 338, 327, 370, 439, 449, 463, 464

Наредена от W.B. Bradbury – 348

W. A. Mozart – 13, 200, 234

F. R. Statham – 14, 459

Григорианска мелодия – 17, 63, 76

A. E. Tozer – 18

J. P. Holbrook – 19, 141, 170, 202, 221, 239, 429, 375, 374

Felice de Giardini – 21

Ludwig van Beethoven – 24

John Hatton – 25, 245

X. S. von Wartensee – 26, 81, 385

Karl Wilhelm – 31, 351, 359

Daniel Read – 32, 34, 35, 113, 467

P. P. Bliss – 37, 43, 130, 156, 233, 248, 284, 286, 367, 393, 390

W. H. Doane – 42, 51, 75, 167, 285, 289

Ira D. Sankey – 44, 74, 92, 107, 132, 222, 252

Lowell Mason – 45, 50, 123, 140, 158, 159, 191, 225, 228, 365, 229, 254,
258, 262, 277, 295, 313, 340, 349, 357, 417, 440

Наредена от Lowell Mason – 105, 156, 232

H. W. Baker – 47

A. J. Abbey – 54, 70, 175

James McGranahan – 59, 62, 95, 98, 139, 217, 354

J. H. Knecht и Edward Huband – 60

Peter Bilhorn – 61, 121

W. G. Fischer – 67, 124

G. N. Allen – 73

Ithamar Conkey – 77

Lewis Hartsough – 85

Philip Philipps – 95, 403

C. D?Urhan – 96, 328, 375

G. F. Root – 110, 146, 211

C. H. Malan – 111, 172, 185, 186, 224, 256, 324

E. F. Rimbault – 114

C. F. Caldbeck – 120

E. E. Elsasser – 134

Josiah Hopkins – 138

Наредена от R. S. Willis – 147

A. J. Gordon – 150

T. H. Barthelemon – 161, 171

Сицилийска мелодия – 162, 462

Marcantonio Simao – 164, 466

Robert Lowry – 165, 336

C. C. Converse – 166

B. Case – 168, 177, 182

E. W. Kellogg – 169

G. F. Handel – 174, 206, 269, 319

George Hews – 179

Geo C. Stebbins – 64, 181, 242, 298, 308, 409, 444

Henry Smart – 183

E. J. Hopkins – 184

R. Herrison – 188,384

C. M. von Weber – 193, 212, 278, 339

Petet Ritter – 194, 335

J. R. Ahle – 195

G. J. Geer – 198

W. H. Monk – 204

Lewis Edson – 210, 334

R. Kelso Carter – 213

A. J. Showalter – 214

Robert Harkness – 216

Mary Whittle – 218

Fanny Crossby – 220, 287

D. Rappard – 223

George Kingsley – 226, 293

Наредена от George Kingsley – 358

N. M. Warner – 238

H. R. Palmer – 244, 383, 438

Thomas Tallis – 246

H. G. Nageli – 247, 382

G. J. Webb – 266

Martin Luther – 271

Arthur Sullivan – 281

W. G. Fisher – 288

N. D. Gould – 292

Rober Schumann – 296

Германска мелодия – 297

H. P. Smith – 306

Oliver Holden – 311

Michael Haydn – 314

F. J. Thrupp – 317

Felix Mendelssohn – 318

L. H. Redner – 320

W. F. Shetwin – 326

I. J. Pleyel – 332

Percival – 333

Lira Dividica – 337

H. Hemy и J. Walton – 362, 443

Carl Matz – 366, 435

H. Wilson – 369

James Nares – 372

F. J. Haydn – 388

W. G. Tomer – 386

Samuel Webbe – 389

J. R. Randall – 398

S. S. Wesley – 410

John Zundel – 412

H. P. Danks – 413

W. H. Havergal – 416

S. Stanley – 424

J. E. Gould – 425

William Boyd – 426

J. H. McNaughton – 431

Jaseph Barnby – 441

J. B. Calkin – 442

R. H. Randall – възд. пес. 41

I. B. Woodbury – 475

Из „Psalter uud Harfe“ – 487

Will L. Thompson – 55
Harry D. Clarke. – 58
George C. Stebbins – 64
Geo. C. Stebbins – 242
Geo. Bennard – 78, 157
J. M. Black – 79, 352
J. F. H. – 82
Elisha A. Hoffman – 83, 300
Howard E. Smitb – 99
Grant Colfax Tullar – 100, 376
HaldorLillenas – 102
D. B. Towner – 112
E. O. Excell – 115
Albert Simpson Reitz – 116
Haldor Lillenas – 117, 122
Chas. H. Gabriel. – 119, 135, 283, 377, 378
Scott Lawrence – 151, 379
Eiton M. Roth – 152
J. W. Henderson – 153
B. D. Ackley – 189, 299
C. Austin Miles – 259
Jno R. Sweney – 287, 446
L. B. Bridgers – 294
Robert Harkness – 329
W. Macomber – 355
H. S. Perkins – 478
J. P. Scholfield – 481
Wm. J. Kirrapatrick – 482
W. S. Martin – 489
Paul Rader – 500