Ново възстановяване на Сиона, стената Ерусалимска с 12 стълбове и врати на храма. Христа навлиза в царския чин на Давида

zion national park, utah, 1941-81731.jpg

СВИДЕТЕЛСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. ВИСОК СЪДЕБЕН ВИК

(За строежа духовен на Новия Ерусалим)

”О, елате, елате, първосвещениче земен в чина на своя Вожд сам Христа горе в небе, а ти – долу сред Земя. Ела! Ето горе в тоз миг на съдбата чрез Съда велик Му се решава съдбата. И Той навлиза в царствени съдби свещени на юдиния цар Давид, Водещ личния Си Войнствен свещен отряд от сто четиридесет и четири хиляди от дванадесетте племена от Израиля духовен. И в тоз миг Той навлиза в единство със Своите дванадесет съдби на апостолите Негови горе в небе, а ти долу на Земя – чрез дванадесет живи представители на племената. Днес Аз, Всемогъщ Всесилен Вседържител на всемирни съдби в Съда, като Разрешител Ви въвеждам едновременно в оправдателни съдби на наградите Негови. А долу дялото Му в първосвещени чинове навлиза в чин Служение в голямо удостоение на дванадесетте живи съдби”, апостолски.

Ела, теб, чине ”Първосвещен”, въвеждам като верен страж на служение в чин ”Апостолско строение“, като верен служител на Небе небесна съдба чрез свидетелственото църковно служение, водено досега от двамата Мои стражи в чинове ”Илия” и ”Елисея” в дяло живо чрез живи представители на благородни камъни, в сграден олтар на съдебно разрешение. Днес тоз жив, от живи ”камъни”, олтар на служение въвеждам в нови чинове на строение: Ездра – свещения чин, и Неемия Христа в чина Царски на Давида във възстановление наново – Твърдела Сионов и дванадесет порти и стълбове. Днес е положен неговият камък сред Земята като свидетелство на небесния в нетление горе в небето чрез съдебни решения. Тъй долу на Земя, на върха на планината, избрах Златните мостове, една морена голяма (камък) и там благоволих, и свидетелство явих. Че дялото навлиза в своето основание, веч в строеж на възстановяващата Новоерусалимска стена чрез съдебни разрешения на съдбите земни в небето, които след оправдаващия ги Съд небесен навлизат в строение. Дялото земно навлиза в чин на Царско удостоение Давидово, в малко Юдино изпълнение на войнствения свещен отряд боен Твърдел, Сион чрез живи съдби – техни дванадесет представители долу на Земята. Тъй малкото Юдино Давидово служение в свещени съдби навлиза в могъщо изпълнение.

Днес от Земята чрез вас – двойни Мои стражи в чинове “Ездра” и ”Неемия”, единни с Първосвещеника, сам Христа горе в небето, в чин ”Давида”, навлиза в Своите победи славни в царствени съдби и сгражда Своето Ново царство чрез войнствения свещен кордон стената в свещени съдби с нейните дванадесет порти и стълбове, нововъзстановени чрез съдебно разрешение и оправдани, изкупени чрез кръвните цени на Сина Мой – Господа, Юдо, твой! Като Новоерусалимска стена с дванадесет порти – Твърдела Сионов, олтара на всемирното църковно увенчание в чина ”Давид” – сам Господа Исуса Христа. И само тоз олтар, в чин ”Сион”, приемам пред Лицето Си, въведен пред Съда небесен! И днес от Земята приемам църковно свидетелствено изпълнение на служение в нововъзстановление чрез съсъдите живи на почетно употребление в Дух Святи, в чинове на велико служение според решаещите съдебни изпълнения в решение и строение.

И днес пред Небето сам Аз, Всемогъщ Всемирен Вседържител на всемирни съдби, Законодател в чин ”Разрешител съдебен” изпълнение на сграждащи се съдби, изисквам от Земята за дванадесетте апостоли като камъни скъпоценни в основанието на дванадесетте порти в нетленния градеж наново възстановление по съдби на стената чрез Съда велик. И начевам от Твърдела юдин – Сиона, Сионовата порта в навлизащия в изпълнение Царски чин Давид“ крепостта военна – твърдела Давидов в нововъзстановление на нетление чрез Върховния съд велик в решение на съдби в Небето. А тук, едновременно в потвърждение (да се не яви обвинение, че няма Земя осведомение), долу на Земята поемам и приемам свидетелственото служение като жертвоприношение на всесъжение чрез дялото в църковно служение за всеки Апостол – стълб и врата, камък на основа, като го вграждам в новостроящата се горе в нетление Ерусалимска стена по подобие на сянковото церемониално служение, сграждам в нова нетленна съдба и в потвърждение долу на Земята техните живи дванадесет представители приемат потвърждението в благословение на възстановление – нови порти в стената, а те в нови чинове ”Апостоли” в служение сред Земята!”

Забележка: Твърделът Сионов е самото дяло сред Земята, което навлиза в победоносните царски съдби на Давидовия чин като един олтар Илиев, сграден от дванадесет живи камъка на дванадесетте израилеви племена. Дванадесетте порти носят техните имена, а те портите, самите апостоли, чиновете от Две заветни времена, носят имената на вековете – дванадесет израилеви племена като живо дяло, строено от един Върховен небесен съд велик в подвиг на царско удостоение в строение!

”О, в тоз миг на съдбата Аз, Всемогъщ, Всемирен Вседържител във Великия съд на правда законна, Разрешител, теб зова от Земята, ела. стражо двоен в съдбата от Земята, да те въведа в чина ”Ездра Неемия” като възстановител на Новорусалимската съдба – стена. О, ела, благословение, от върховно решение приеми: Благословени седем пъти по седем и седем пъти по седем (седем пъти) бъдете вий, двама Мои стражи и навлезте в двойния чин ”Ездра и Неемия”. Днес Аз, Царят над всички царе и над Царя на Ново небе над Нова Земя новостроение, като Върховен Законодател и Съдия в Тронно управление вселенно на небе и Земя, Всемирен Вседържител, в ден на приключващи съдби във възстановления нови на нетление вас благославям.

Благословени седем пъти по седем (седем пъти) бъдете и като чинове на ново възстановление жертви на хвала Ми принесете от дванадесетте стълба в олтарно служение като нововъзстановено хваление.

Днес вас приемам пред Лицето Ми, сред Върховния съд велик, единни с живите дванадесет представители на първосвещения отряд долу на Земя, даден чин на Първосвещеник в единство, като живи представители на дванадесетте племена на Духовния Израил. Днес вас единни зова, с Първосвещеника, да ви въведа в чина на Апостолите Христови, а Христа в чин на Давида във велико възстановление на стената с дванадесетте порти и стълбове Ерусалимски.

О, ела, Първосвещениче, яви се и чина си царствен – Давидов, приеми. О, благословен седем пъти по седем и седем пъти по седем, седем пъти по седем, седем пъти по седем, седем пъти по седем, седем пъти по седем, и седем пъти по седем навек бъди от Мен, Царя и Господаря Твой – Бога Твой, Отца. О, Сине Мой, в чина Давидов чрез Първосвещения Си чин в свещеника Твой долу на Земя, приеми благословението Си свише от Мен. Благословен бъди и в чина Си царствен на Давида навлезни, и новия строеж на Твърдела Сион извършете. Амин!

О, елате, явете се вий, дванадесет камъка живи в строежа олтарен! Днес, олтаре на съдбата, чрез живи съдби навлез в чина си на жив олтар Сионов – Твърдел Сионов. Благословен навек бъди седем пъти по седем (седем пъти) и навлез в съдба. О, елате и се стройте, дванадесет живи представители на дванадесет племена, и навлезте чрез Вожда Ваш в чина Първосвещен долу на Земя. А Той е Господ Исуса Христа горе в небето – Синът Мой, Вождът Ваш. Елате и стройте се като Войнство в съдба на дванадесет по дванадесет хиляди запечатани племена, като Войнство, строена стена. А вий, дванадесет чинове Апостолски на Христовите апостоли в свещени съдби като чинове на Неговия Личен войнствен отряд, днес вас приемам, признавам пред Небе като могъщо свидетелствено изпълнение от Земя и ви въвеждам в чин ”Живи Апостоли”, като ви строявам – сграждам по съдби горе в небето, в новия царствен строеж на Ерусалимската стена като стълбове и врати!

О, навек благословени бъдете, вий дванадесет порти и стълбове на свято свещено служение заветно от Две ерни времена. Днес ви решаваме съдби чрез живите ваши представители. Благословени бъдете, строени дванадесет порти на Ерусалимската стена и в чина си навлезнете на Апостоли завсегда, в нетленния строеж на стената около Ерусалима нови. Днес вас единни с Първосвещеника, приемам ви съдбите на дванадесет живи представители и ви благослових. Бъдете благословени навек в нетление, порти и стълбове, сградени в дванадесет племена – Моя лична съдба. И от днес ви разрешавам: Навлезте в служение на чина си ”Апостоли“ сред Земя и се сградете в жива съдба чрез Съда велик горе в небе. О, навек благословени, единни с Първосвещеника, в чина ”Цар Давид“ – Христа бъди ти с дванадесет живи представители на дванадесет порти и стълбове, сградени в Ерусалимската стена. И от днес приемам пред цялото небе от Земята свидетелственото служение за дванадесетте възстановления в Ерусалимската стена – стълбове и врати като велика Моя съдба, велик градеж в нетленни съдби. И в чин ”Апостоли” навлезте вий, дванадесет порти и стълбове. Амин! О, благословени бъдете вий, дванадесет възстановления, благословени Апостолски чинове – стълбове и порти! И от днес в съдба жива стройте се от смес на племената духовни на Духовния Израил до деня на Архангелска тръба.

Днес Аз, Всемогъщ Цар над царете и над Царя на ново небе – Земя, Върховен Вседържител на Всемирни съдби, Законодател и Съдия във възстановление на съдби на живото дяло Мое, вас благослових и приех пред Върховния Законодателен Лик – Върховни съдебни разрешения в подвиг велик. Приех ви от Земя и пред Върховния Си Лик приех жертва и принос за дванадесетте нововъзстановления на стената – портите и царствения твърдел за дванадесетте чина на дванадесетте Апостола, единни с двама стражи в чин Ездра и Неемия”. И приемам за всеки Апостол – стълб и порта на изграждащата се стена в Царски чин на съдба благоухаещото всесъжение на жертвоприношение за всяка порта поотделно – прошение и хвала! И ответа приемете във възстановление чрез благословение. Амин! О, благословено навек седем пъти по седем и седем пъти по седем (седем пъти) бъди в едно голямо земно единство, първосвещено, Сионово служение, в строение на твърдела в царско възстановление на нова съдба – нова нетлена навек съдба чрез Съда велик на небе, а вий, свидетелство земно, пред небесния Съд велик!

Благословени седем пъти по седем (седем пъти) навек бъдете, дванадесет възстановения – порти и стълбове в стената. За вас приех благоухаеща хвала от Земята и ви благослових Свише от небе завсегда! Благословени навек бъдете в чина ”Апостоли” и долу, сред земно свидетелство се сградете в храм на Орна в царствени съдби на Сиона. Твърделю Мой! Твърделю Мой! Амин! О, благословен навек бъди седем пъти по седем, и седем пъти по седем, седем пъти по седем, и седем пъти по седем, и седем пъти по седем, и седем пъти по седем, и седем пъти по седем в едно велико единство, сграден сред очистен град Давидов от вси хроми, недъгави и слепи учения земни, освободи се навек Сионе, граде Давидов в Царски чин горе в небе, и долу сред Земя. Амин!

За теб днес Аз приемам съдби и те свише благославям завсегда пред небе – Земя, Аз, Царят над всички царе и над Царя на Ново небе Земя, във Върховен Законодателен Трон със Закон на правда завсегда, пред Съда велик в Царствен Върховен Лик.

Днес на теб разреших съдби! Амин!

О, Съде височайши в царски, устройствени съдби на новостроение в нетление горе в небето и свидетелствени съдби долу сред Земята! Днес Аз, Всемогъщ Вседържител на Всемирни съдби, Законодател в Тронно Управление над Земя – небе, в чин ”Разрешител съдебен” сред Върховния съд велик в правда на законно възстановление в нетленни съдби, Аз моля, моля за думата Ваша в царствена съдба, в строение пред цялото небе, Небесни войнства, наблюдатели, свидетели на изпълнение в решение на съдба пред цялата Вселена и всемирни селения, Земя и земни църковни свидетелствени служения чрез стражеви изпълнения като блюда на почетно употребление от Дух Святи (според сянковото, скинично служение на златните блюда). Моля, Съде велик, днес пред вси за думата Ваша, в решения на велики строения: Твърдела Сионов и Ерусалимската стена с дванадесет порти и стълбове и чиновете на Царя на Ново небе, дадени на Земя чрез Гласа съдебен, войнствен в първосвещено служение чрез блюдата – представители на Личния Му свещен отряд в свещени съдби и чиновете от древни дни съдбите на Ездра и Неемия и Апостоли вси. Моля пред цялото небе Земя чрез Висок съдебен вик в подвиг велик на съдебни разрешения! О, на всеослушание, в тържествено служение, като върховно нетленно строение в изпълнение.’

Миг върховен, чуй се тръба на Войнство небесно в почест към върховния Законодателен военен Съд велик в царски Върховен Лик! ”Тю… тю… тю…” (три пъти). Дадоха знак тръби. Яви се сияние могъщо и озари Тронната зала. Сияе заветната дъга в нюанси четиринадесет родова съдба и олтарът пламна в лила пред Трона Върховен първосвещена съдба. И ухание свято се поклони, единно с прошение за дванадесетте порти и стълбове. Миг върховен! Звънчето звъни долу на Земя, а ехото му отглася горе в небеса, и чу му се гласът: “ Пейте, войнствени съдби!”

Чу се хвала от Всевишни певци в царствена съдба и Съдът велик в Правда на закон се поклони пред Трона върховен в Правда законна на управление – целият съдебен състав: целокупно Небе, Вселена и Старци двадесет и четири с Четири живи същества. Сияеше светилникът седмоцевен в плам на свещени съдби на Седем църковни периода. Ухаеше кадилният олтар с ухание на огнен жар горе в небето, и долу на Земята в храма на Дух Святи – скиния неръкотворна, човека. Пламна сияние в стражева гърда, трепна ефирно Зефира небесен. Чу се хвала Височайшия Глас във велика царствена, съдебна власт на Съда върховен в Правда на закон.

”Поклон! Поклон! Поклон! Седем пъти по седем (седем пъти) в хвала! Хвала! Хвала седем пъти по седем, Ний, Върховен Съд велик в Правда на закон, пред Върховния Царски Трон в пълнота се покланяме чрез Двадесет и четири старци и Четири живи същества, пред Великия Върховен, в Правда на управление законно, Трон. И заявяваме съдба, нечувана, не давана досега, а само обещавана чрез всички сянкови свещени изпълнения като големи предупреждения в скинични служения на Сянката. А днес в реална Същина чрез земното свещенослужение, чрез живи стражи в изпълнение на почетни блюда, то, Ний Съдът велик в пълнота, пред Небе, Земя, заявяваме съдба, че: Наистина, истина е това върховно първосвещено служение чрез църковната Сионова тръба – жена, представител на Църквата чрез мъка – Христа. И издигната на върховен пиедестал – Църквата всемирна в изкупващи съдби чрез Съда велик във възстановяване чина на нетление. Днес във върховно сграждаща се, след победа славна, Ерусалимска стена с дванадесет порти и стълбове, употребено бе земно служение чрез блюда в почит, приемащи чинове, удостоени в изпълнение велико в свидетелствени църковни съдби. След полагане на Сионовия камък свидетелствен сред Земята развя се Знаме на победата, в царска съдба се призова в чин Даниилов земното служение и навлезе във велики съдби на строение стената Ерусалимска, която се възстановява и Нейните дванадесет порти и стълбове се признават.

Тъй те навлизат в разрешителни, възстановителни съдби на нетление – горния небесен строеж чрез цялото небе – Съда за новия Ерусалимски кордон на ново оправдание, изкупление – войнствен, строителен материал чрез живи съдби на кръвния принос – кръвта на Вожда им в чин Първосвещен, в чина Царствен на Давида, царя на Юда, като строител в нетленни съдби горе на небето. А долу на Земята Неговото лично войнство в свещени съдби на чинове отрядът първосвещен в служение чрез блюда на Дух Святи дванадесет живи представители от Земя, навлизащи в чин ”Апостоли” и самото свидетелствено възстановление, показано чрез сянковото служение на Ездра и Неемия. Днес то е в реално изпълнение на нетление във възстановително изпълнение, сграждащо се чрез Съд велик горе в небе. И за тях стоят в служение техните живи представители.

И Ний, Съдът велик, приемаме жертвоприношението чрез всесъжение на ухаеща хвала като църковно изпълнение долу на Земя, със служение църковно чрез Силен съдебен вик в подвиг велик на реално решение – възстановление на Сионов страж в царски съдби и стената с дванадесет порти и стълбове.

И Ний, Съдът велик в пълнота на царско удостоение в чинове пред Върховния Законодателен Трон велик със Закон на правда, пред небе – Земя, Трона върховен заявяваме съдба, че наистина, истина е това върховно църковно свидетелствено служение долу на Земята чрез живите съсъди, навлизащи в чинове ”Ездра и Неемия”, на Апостоли в царски чинове на Давида горе в небе, а техният Вожд навлезе в чин ”Водител” – Царя на Ново небе – Земя, Сиона – Господ Исус Христос. И в потвърждение пред Върховния Трон и целия Всемир, цяла Вселена, небе – Земя, че наистина е вярно и признато цялото Теократично, Тронно управление на ръководство в лично водене чрез Силен съдебен вик на Дух Святи в подвиг велик.

Горе в небе се разрешиха съдбите на цар Давида в строежа на твърдела Сионов – ”Сион” чрез Царя Христа в чин ”Давид” и след голямата победа призна Му се чина “Цар юдин” над племената – Земята с възстановяваща се стена с дванадесет порти – стълбове. То, Неговото Лично войнство в Първосвещен чин, чрез служението навлезе в чин ”Апостоли”, Ездра и Неемия” – възстановители. И днес туй изпълнение се разреши да продължи в нови чинове на служение църковно в първосвещен кадър – дялото на Ездра и Неемия; да въведат дванадесетте Апостолски чинове в изпълнението на земната жертва. Ний, Съдът велик, я признаваме, приемаме и разрешаваме да ухае пред Трона велик в царствено всесъжение за възстановяването на дванадесетте порти и стълбове поотделно за всяка една. И Ний, Съдът велик в подвиг велик на Силния съдебен вик, Върховен – употребление Лик, приехме преди им разрешихме, и те навлязоха в строение Върховния Трон Велик в Правда законна.

И в потвърждение пред Небе – Земя и пред Трона велик Ний се покланяме в признание на приети, разрешени и изпълнени съдби. И Царят Христа, Господа Исуса, навлезе в чин ”Давид” – свещен – Юдин Цар със строение на Твърдела. Неговият Първосвещен чин – кръвният принос долу на Земята навлезе в чин ”Цар Давид”, и пророците, стражите Му, в чин ”Ездра и Неемия“. А Войнственият Му отряд – в чин ”Апостоли” в сграждащи се порти и стълбове в новата Ерусалимска стена – навек ”осанна“ – велик чрез царя си Христа, Господа Исуса в чин ”Давид“.

И в потвърждение се покланяме Ний, Съдът велик в пълнота на състав, в изпълнения на решения, взети веч горе в Небе по съдби. Покланяме се пред Върховния Законодателен Трон велик в Правда чрез Двадесет и четири старци! Поклон! Поклон! Поклон! Седем пъти по седем и седем пъти по седем, седем пъти по седем, седем пъти по седем, седем пъти по седем, седем пъти по седем и седем пъти по седем поклонихме се в потвърждение на решени съдби пред Върховния Законодателен Трон велик в Правда законна. А Ний, Четири живи същества в съдби, казваме ”амин” седем пъти по седем (седем път) завсегда пред Трона върховен в небеса. Амин!“

”Тю… тю… тю…“ седем пъти по седем и седем пъти по седем (седем пъти) чуха се тръбни звуци на войнствени тръби. И даде се знак за военни почести. И чу се тропот в галоп и видя се: Ето небесни войни на бели жребци, с тръби от злато и платина. Ангели херувими, тми по тми, отлетяха в помощ велика на войнствени съдби при строежа Сионов, Твърдела Давидов в Ерусалимската стена, долу на Земята. А горе в небето в могъща слава Върховният Трон сияеше и в сияние златно опаса заветната дъга – ореол над Трона Върховен завсегда в нюанси на спектъра четиринадесет (родова линия).

И чу се глас на Височайшата Върховна съдба в одобрение на Съда велик в изпълнение на решение в подвиг велик на Високия съдебен вик чрез Дух Святи. И чу се Глас кат много вода: ”Благословен навек седем пъти по седем (седем пъти) бъди, Съде върховен в Правда законна, в царско удостоение на Тронно управление, в решения съдебни на строение ново. (Днес всичко старо е в падение!)

Аз, Всемогъщ Цар над царете и над Царя на Ново небе – Земя, Върховен Законодател със Закон на правда в тронно управление в съдебни решения, о, вас, Съде велик във Върховен Тронен Лик в подвиг велик на Силен съдебен вик, в признание на решения ви благославям завсегда за великата милост на съдбата в Правда – разрешение на съдба – нетленния строеж на небе! Правя всичко ново чрез живия олтар в свидетелствено служение църковно долу сред Земята от блюда за почетна употреба.

О, благословен навек седем пъти по седем и седем пъти по седем (седем пъти) бъди! И от днес в силен войнствен подвиг прати им охрана двойна и строй Сиона небесен – земен, още по-хубав от първия. Да се яви сред торец като храм на Орна – Църква на Сиона(!) Сионово озарение лъчисто светло зрение, да обхване земното селение. И да навлезе в строение великото и могъщо изкупление чрез кръвната Му цена в очистение – изкупление на строение в нетленни съдби. ”Амин”! Седем пъти по седем (седем пъти). Днес Аз, Всемирен Вседържител на всемирни съдби, Законодател и Съдия, Цар над всички царе и Ти, Съде велик, благословението на Земя – земното свидетелство разреши да навлезе в съдби на чинове в служение. Амин!“

”Поклон! Поклон! Седем пъти по седем в хвала! ”)(вала!” Седем пъти по седем (седем пъти) леем ние от Земя и хвалим Всемогъщия Трон на царско управление, Цар над вси царе и над Ново небе – Земя за таз милост на удостоение, в приемане на съдби чрез земного свещенодейно новослужение в Царски чин на строение (Ездра и Неемия).

О, недостоен аз, земният страж пред Небе и негов паж, се покланям, единен в съдби за таз милост върховна на Небе над Земята. Амин! Поклон! Поклон! Хвала! Хвала! Хвала! Седем пъти по седем и седем пъти по седем от Земята!”

”Алилуя в хвала во вишних на Бога наш! Ние вси, единни земни войнствени съдби, в небесни чинове хвалим Бога наш Отца, Сина и дух Святи за таз велика милост над прашеца! За великия нетлен в съдби строеж. Поклон! Поклон! Поклон! Седем пъти по седем.”

”Тю… то.. по…“ звук се носи на свещена тръба, Сион сияе в хвала!

Сияйте вие, небесни войни, в служба над Земя в охрана на войнствена съдба небесна над Земя. Пеем ние, небесни множества в хвала. Хвала! Седем пъти по седем и седем пъти по седем хвала. И се покланяме в съдба пред Небе за милостта Му над Земя. И единни ний, свише на съдба, пеем химн велик, и възпяваме Царя над вси царе и над Царя на Нова Земя – Небе. Амин!“

(Възстановления на Сион, Сионовата – Ерусалимска стена с дванадесет стълбове и врати в нетленни съдби чрез свидетелствено служение долу на Земя – дялото в чин ”Сион” навлиза в новото възстановление на Твърдел Сионов, и чиновете на Войнството приемат първосвещен чин ”Апостоли” живи, а Христа приема Царския чин на Давида!)

19.07.1966 г.