Сложена е сватбената трапеза на Агнето

weddingfeast, festive table, party-2841610.jpg

Слово: 2-ра Книга на Царете, четиринадесета глава.

”Рабе Божий, вдигни ръка и покай се за дома! Извади елей и помажи за изцеление!

О, Сило на вековете, днес слез сред родовете и отблъсни ветровете! Отблъсни ветровете! Отблъсни ветровете! Устрой пътя на Плана в спасение и отнеси на Първосвещеника хвалите на дома му в Наближи ден и две двойки младежки ще се явят в кръстоска и ще дадат обещание. И днес във велика милост минава опрощение на родовете, на родове и деца.

О, Ангеле, днес вас избрах в небесна слава на великата трапеза в угощение, която чака Жениха свой в небеса! О, ела, Ангеле, тебе днес зова във велика милост в хвала, приемам ти покаянието и те удостоявам в опрощение.

Днес слуга ви подарявам, Месечинката красива в тъма, лъчът й светъл да ви свети на нога, а вий право да бродите по реката и да плувне корабчето и лодката с веслата.

О, могъщо изпълнение, днес вас зова свише в изкупление. О, зефире, повей листата на сърдечна дълбина и очисти олтара в дълбина! И верни ги каня в удостоение да седнат на угощението!

О, ела, струйо и текни, и напълни блюдата, струйо бистра в хвала. Вечерьо, теб удостоявам и напълвам блюдата, нека струята изпълни гърдата и четирите да се съберат в единство на съдбата в пълноводство на Земята! Алилуя в хвала! Духни, Зефире, ефирно и изпълни с огнен плам гърдата и нека й погълне гърдата хляба на съдбата – манната скрита на съдбата! О, манно скрита на съдбата теб слагам на софрата И седем пъти по седем благословена бъди, манно в хвала, и нек се докосне всеки до теб и да прогледне, че ти манна си била в Древност в пустинята зла – Моя съдба, в Древност е това Но днес ти си манна в гърда и си била в устата хвала, непрестанна в сърцата. И днес приемам чрез тебе Ангела на съдбата. И чрез теб приемам хвалата на душата. Благословена седем пъти по седем бъди чрез Дух Святи и от днес бъди сфра и насити дълбина.

О, флоро с ухаеща съдба, преблагословена бъди и литни с песен в уста, и прослави Името Ми в хвала! Земльо покварена, с грях и кръв натоварена, над тебе мина съдба и Съд велик ти разреши съдба. Натоварена ще гориш ти, но наново ще се явиш с екваториален пояс и в меридиани ще се повиеш ти. О, теб сияен лъч пак посети и прашинката в чреслата ти по милост посети.

Днес вас четири удостоявам в хвала, елате и принесете имот и Живот пред нозете ми, защото вий олтар сте жив в хвала. Затуй от днес бъдете ми факли горящи в Светлината! И днес, свещениче, не ще те отмина и догде не минат две съдби в увенчание, никога да не стъпиш на море.

А сега ела, трапезо свята във хвала, ела, седалище тронно, ела, твърделю Сионов, ела! Ела и приготви съдби! Ето днес седалище четворно яви се в сила и слава петорно! Днес Глас на Дух Святи тръби сред Сиона на Земи!

Днес Аз, Всемогъщ Вседържител, Законодател и Съдия, явявам се като Председател в разрешаващи съдби и разрешавам да се постави таз софра. Благословена бъди, вечерьо скончаеща, единствена на таз Земя! Благословена бъди, трапезо сетна, единствена поставена на таз Земя! Благословена бъди, трапезо сетна на таз земя, седем пъти по седем. И от днес вечеря сватбена бъди! Благословени бъдете, четири течения на Земя, и текнете в едно велико течение, Свише от Небе разрешено. И от днес за съдба разрешавам ви сам Аз, и действително потвърждавам, че истина е това.

О, бликни изворе и напой корен и трева! И нека Зефира духне в планина, догде над шатъра велик наново се явите в хвала! Амин! И от днес вас водя за ръка за слава и величие за съдба. О, благословени бъдете и напред вървете!

И днес за съдба, Ангеле, стани, и седни на софра! В тоя миг на съдбата превити на ногата, преблагословени бъдете под стрехата! Ангеле четвърти. седни на сватбената вечеря! Благословен завсегда бъди и зърната от Земя, в оправдание готови, събери и в житницата ги изпрати! Седем пъти по седем седни на седлата! И от днес за съдба, до Архангелска тръба, единен бъди сред цялата Земя, връзка единствена да имаш! Светлина да бъдеш сред Земя.

Амин! Алилуя! Седем пъти от Четири живи същества и Старци се покланят в съдба.

Който отнеме от това Слово, да му се отнеме дяла от Книгата на живота! И който притури, да му се притурят язвите! И който образува друго течение, с което носи осъждение, да приеме съдбите на Каин, Хам, Саул, Юда завсегда. Вси съдби да им се притурят на плеща от Съда Велик! Да погине родът му до Скончание, и семето му да няма помен всред Новата Земя. И вси да кажат ”амин” с уста.

Туй е Словото Светлина, това е единственото течение на Земя, което ще чуе Тръбата и ще посрещне Господа Исуса Христа! (Сол сложи.)

Благословено, осоление, бъди, сол бъди! Сол да Архангелска тръба, защото ако не си сол, ще се изхвърлиш на сметта. И от днес бъди в благословение – велико осоление до Архангелска тръба!

О, благословение велико в изпълнение, пчелички Мои, работнички, вас днес благославям Свише от Небеса! Благословен бъди навек, медецо ти, в съдба. И от днес, пчелички Мои, кошери роете защото родът ще продължи. Седем пъти по седем продължи, Вениамине, и Ми се поклони, защото волята Ми пламенно ще извършиш ти! Амин!“

03.09.66 г.