Саул – стария Израил и Лаодикия

bible, ccx, 1 samuel 24-2488199.jpg
 • В небесния Съд велик се разреши дялото на Саул – Израил стар – Лаодикия, като воини, които Сатана е покорил. 68/ 12
 • И точно таз осма плуваща черква без всяка милост над ръководещите я от небето в чин на Саул Израил стар тя гони истинския и верен остатък в чин на Давида в помазание и благоволение от небето над нея във всяко благословение. 204/ 1
 • I Царе 28:10 Най-големият грях на Саула е клетвата в името Господне – закле се на бесовъпрошателката, че ще живей, а това дяло на бесовъпрошателство е на Сатана, а Саул обладан от неразум го подкрепи да живей като дяло на неразумните отхвърлени, а това е мерзоста и на останалите му грехове той прибави и тоя грях, като се поклони на мъртвия в сеанса. (Много важно да се знае от народа Божий) Саул се поклони на дялото на Сатана (поклонение на мъртвите). 230/ 4
 • И чрез борбата и греха на Саул чрез съсъда на Сатана, ендорската врачка посочи Бог спиритизма и действието на врага чрез завладяване на съсъди в спиритизъм. 350/ 5
 • Туй е греха на Лаодикия която в беззаконие и хула роди и изрода на малкото човече – събрание, което се накичи с името четвърти ангел, но фалшива реформация. Преди още да е дошло времето на реалната, то врагът ги е подбудил в Саулово съгрешение на изпревара.[1] 417/А/ 35
 • Саул няма връзка с небето, той се доверява на Ендор, на Вайт, която заблуди Саул, макар и да му предсказа истина, тя се вмени кат ендорска гледачка врачка. 258/ 2
 • И чрез борбата и греха на Саул чрез Съсъда на Сатана, ендорската врачка посочи Бог спиритизма и действието на врага чрез завладяване на съсъди в спиритизъм. 350/ 5
 • И още първият военен отряд, отхвърлен в употребление на водачество саулово, сочеше падението на староеврейското свещенослужение и лаодикийското, което се изведе чрез Давида, но не значи че нещо ново се яви осмо, не! То е седмият период, осмото е благословението Божие…
 • Интересна е присъдата саулова във време на борбата с Давид. Посегна, според словото, на свещенническия дом, но чрез Едоменан и още по-важно 1/ Давид му отне 5 хляба и меча (много важно) при появата на Саул беше решена присъдата над илиевия дом и в борбата за царство израилево между Саул и Давид се унищожи илиевия дом чрез отхвърляне. Падна Саул, но чрез ръката на Ендор – Сатана, а Давид продължи, но и илиевия дом, първосвещен Авиатар и продължи.

   

[1] І Царе 13:1-14