Сара – Христовата църква по обещание

abraham, sarah, jewish-2147617.jpg
  • Сара посочи на Христовата църква по обещание, с жертвата Голготска.
  • да се убои всяка жена – църква и да се покори на своя мъж, както Сара на Авраама. 74/ 1
  • Сара сочеше кат майка на църковните заветни съдби, родени по обещания спрямо Христа 264/10
  • Тъй Агар, посочила Синай, и Сара – Голгота, родиха си чадата. Агар роди Исмаил, посочил на Стар Израил, а Сара роди Исака, посочил по съдби Христа.
  • Двете жени на Авраама – Сара и Агар сочеха чрез дела в живота им на двете църковни съдби. Първата – Агар се явява като първа църква сред пустинята Земя. Нейният син Исмаил сочеше на първия народ Божи Израил. И от него се явяват дванадесет князе на племена патриархални. Обрезанието плътско, дадено като завет на Авраама и приложено чрез Исмаил, сочи, че в първият Божи дом сред първия народ ще се приложи като църковно постановление в Церемониалния закон – обрезание в осмия ден! А то от своя страна сочеше, че в скончание на Седмия църковен период или в осмото – Давидово благословение, народът Божий ще е обрязан по дух. Сара е законната в право жена – църква, която по обещание в старостта на живота си ще роди чадата си и поради нея биде отхвърлена Агар. Но едва в края на живота ще роди чадата си по обещание.
  • На какво сочеше нивата с пещерата в Малпелах, която Аврам купи със сребро? Тя сочеше, че Всевишният с цена на сребро ще изкупи нивата – Земя, в която е погребана Сара, майката на всички племена – т.е. гроба земен – Земя, който е погълнал всички родоначалници на живия Бог и останките – плътта на църковната съдба.
  • А Сара по изпълнение на своето предназначение духовно сочеше на дева Мария. Исак символизира реалния изпълнителен Нов завет с Христа. Исмаил символично сочеше на Плътския Израил, който даде дванадесетте велики племенни князе на стария народ Божий.
  • Обещанието Божие към Сара и Аврама, че ще им дари син в тяхната вече напреднала възраст, бе за създаване на един народ, който ще излезе от чреслата на Аврама. И яви се развоят на Божията съдба, изречена над Авраама. И понеже изпълнението на Божието обещание закъсня да се яви, то Сара, като взе слугинята си Агар, даде я на Аврам и тя зачна и роди първия си син; нарече го Исмаил – незаконен от рабинята Сарина. Но времето на Божията милост се яви, милостта не закъсня и Сара наистина зачна в своите старини и роди своя и на Авраам син на обещанието Божие – Исак.