541. Слава Теб

piano, keyboard, keys

 

          A
1. Слава Теб! (3)

F#m     Hm                 E                       A
Всички чада Божи пеят: „Слава Теб“!

                   D      E          A
     Във кръвта на Христа

                 D      E        A
     Съм омит от греха.

     A                        3. F#m
Слава, чест! (3)

               Hm                E                        A

Всички чада Божи пеят:“Слава , чест!“


2. Очистил! (3)
Всичките ми грехове е очистил!
     Във кръвта на Христа
     Съм омит от греха!
Очистил! (3)
Всичките ми грехове е очистил!

3. Дава сила и мощ, дава мощ,
Вкусили сме всички, – Господ дава мощ!
     Във кръвта на Христа
     Съм омит от греха!
Дава сила и мощ, дава мощ,
Вкусили сме всички – Господ дава мощ!

4. Верен е! (3)
Всеки ден Той по-благ и по-верен е!
     Във кръвта на Христа
     Съм омит от греха!
Верен е! (3)
Всеки ден Той по-благ и по-верен е!

5. Иде пак! (3)
Наший Господ и Спасител иде пак!
     Във кръвта на Христа
     Съм омит от греха!
Иде пак! (3)
Наший Господ и Спасител иде пак!