Норвегия – ще се явят люде с двойна сила на Илия и Елисея

dancer, waterfall, rocks-287078.jpg

Едно насърчително пророческо Слово. Макар че България е избраната и употребена страна при разнасянето на благовестието на царството ще има голямо употребление и в Норвегия.

„Норвегия – ще се явят люде с двойна сила на Илия и Елисея и с двойно благословение на вестта, но сърцето църковно е тук днес.“ 18.11.1981 г.
“ще се явят хора с двойна сила на Илия и Елисея с целокупното тройно благовестие на вестта”

2 Коментари

  1. Незамисимо от кои държави и колко хора ще приемат благовестието на царството сърцето е в България. Късният дъжд е излят в България, на свещения български език.

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван