Пилат

pontius pilate, israel, ar-751649.jpg
  • Но Пилат си уми ръцете. Пилат – езичниците, останаха невинни от проклятието на посегателство над Христа. 345/4
  • Сатана явно подстрекаваше към противодействие на Христа цялото Израилево свещено войнство и всички от народа, които му се поддаваха. Той изпълни с духа на злото Пилата, за да осъди праведния, а да обезвини и оправдае виновния. Пилат явно действаше под натиска на духа Сатанински. Обладана бе и тълпата, народ на Израиля, който извършваше видимо волята на Сатана. Чрез своите завладяни в неправда съсъди. Сатана осъди невинния Божи Син – Месия. Господа Исуса Христа. защото се боеше. че пред него стоеше бъдещият Цар на Правдата – Лъва от юдиното коляно. А Сатана водеше с Него борбата още в зародиша й в Небеса. Стремежът на врага на всяка правда беше да вземе чина Му ”Княз” и ”Свещеник”, за да се яви победител, да завладее не само Месия – Христа, но да постави трона си на злина и завладее цялата планета Земя. След тази победа той щеше да владее Земя с греха и смъртта и в пълен мрак да я потопи завсегда. И в страшния си нагон за владичество и трон, той завладя една трета от еврейското свещенство, служило в сянково изпълнение и чрез Пилата негов личен съсъд Го предаде на кръстна смърт.
  • Кой народ и кой пророк се изяви сред Земята и отхвърли Христа в чин ”Месия“? Това бе еврейският народ, който разпна Изкупителя на кръст, а с участието на Пилата включи и народа на Рим.
  • Пилат в чин на робовладелец, а Израил – роб, в единство, завладени от Сатана, посегнаха на Христа, който в чин на Пасхален Агнец прие и понесе кръстна смърт. А чрез Пилат навлезе съдбата на осъждение над народа, който той представяше. С неговото употребление от Сатана се постави началото на верига на осъждение от една трета пленение от тоз народ – макар че биде християнизиран, но той пое пътя на Вавилон и чрез него се откри победата на Сатана, водеща началото си от Каина.
  • А Иезавел и Ахав представят: Ахав – Вавилон и царството му Сатанинско, покритие с Пилат – посегна на Новутея (Христа). Пилат в единство със Синедриона еврейски посяга на Христа и го осъждат, приемат проклятие и присъда. (Това е отклонение от централната тема, но има много да се говори и обяснява по този въпрос.)
  • Сатана въвлече в пъкления си план и целия римски народ, към който принадлежеше Пилат, това бе народът, който владееше Израил. Пилат потвърди присъдата над невинния Божи Син, пратеник на Небето Христа Исуса! Тез два народа са отговорни за несправедливата присъда върху земния живот на Месия – Христа като Го приковаха на кръст. Сатана бе завладял периметър сред израилевия народ, който като сянка посочи на целия земен свят. А в добро дяло днес Го представя вторият духовен народ от славянски произход! Като зло дяло, извършено на Земя, бе посочен народът на Пилата, който споделя вината на еврейския народ. След Голгота, в Новия заветен период, Сатана повдигна Пилатовия народ и го употреби във всички характерни за него дела – той гонеше последователите на Господа Исуса Христа в образа на звяр, който бе показан реално чрез зверовете в пищните римски арени. Явиха се зловещи явления на огнени факти от горящи на кладите християни и разкъсвани в амфитеатрите от зверове хищни. Пак чрез Ирод Сатана диреше Христа сред еврейските деца и проля кръвта на много дечица, дано попадне сред тях и Божият Син! Но чрез Пилата той постигна целта си, затова и народът на Пилат му беше в ръката, когото и употреби в най-жестоки зверства. Затова още тоз народ е обвинен като войнство, завладяно от духа му нечист, скрил се под маската на благочестие на християнин! Сатана е обвинен за всички инквизиции, за кръстоносните походи, които са благославяни в католическите събори (Веронски).