Михала – неоплодена от Давид – Христос църква, неприела вестта

  • „Саул отне жената на Давид[1]Михала, която посочи на първата сянкова синагога, неоплодена[2] от Давид – Христа, която и погина. И се отнася за всички черкви, непокорни на вестта заветна – погиват в саулови съдби, непокорни на Гласа съдебни. И всички сочат на пет неразумни. 263/5

[1] І Царе 25:44

[2] ІІ Царе 6:23