Навуходоносор – светската власт и плътския Израил

building, city, ancient-35768.jpg

 

  • Навуходоносор – светската власт 40/14
  • Навуходоносор – символ на непокорство, над него се сбъдна съдба- род на Христа що бродеше кат неразумен на земя сред езическите племена, обезумял сред световни грехове. Но минаха седемте времена/ периоди/ на църквата в Христа и дойде време да я призова. Затуй казва ви Сам Отца, рода Си призвах и освободих от проклятието, изречено над него. 205/16
  • Пръснати са израилевите племена сред света от Отца. Израилеви племена означава непокорството Навуходоносорово. 205/16
  • сянката на Навуходоносор с Нерон се покри още в първите ранни зори на християнската история. Вавилон се покри с Рим. Нерон застави своята по късна религия, като господстващ фактор власт над целия религиозен свят. По време на Навуходоносор Израил бе пленник покорен. Също и в нероново време пак беше покорен под нероновата власт. Тъй Навуходоносор е сянка, а Нерон същината. Но следваше и скончание, когато вече Съда велики щеше да реши делата на Сатана и неговите двама приемника, които приеха силата му и власта му да владеят над народи и племена. Туй време обаче за веста е тежко и утеснено и тогаз Съдът велики явява знамението чрез четвъртия и изтръгва хвали и признание на Сина Божий, и признание на живия Бог от заблудилия се владетел Навуходоносор. Но ще дойде признание и от светската власт. Сатана ще се представи като голям духовник и ще признае силата и моща на Бога, и ще издаде заповед, че го приема. А всъщност той се крие, за да постигне целта си, представя се като голям духовник. В скончание по време на Съда велики, той се покрива под папската власт, като голям духовник, но всички го познават. 259/2
  • Навуходоносор вижда видения и съдбата на неговото царство, края на вавилонската власт. Но в таз сянка на Навуходоносор се посочи и преминаването на силата вража, чрез която завладя и стария сянков Израил, който в своето падение не прие очакващия Месия, но Го на кръст разпна. Защо? Защото не Го очакваше духовен, а световен. Тогаз именно, чрез дялото си на завладяване духовния свещен чин израилев, то той получи и своята награда наказанието израилево, според сянката отсича се дървото или седем времена ходи безумен – Навуходоносор Израил седем църковни периода и в седмия се осъзна или плати клетвата: „на нам и на децата ни“. Втората световна война си взе цената „на нашите деца“ – минаха през газовите камери и в края на седмия период, време новозаветно се върнаха от изгнанието си по цялата планета Земя. 259/3