Навал – Лаодикия, петдесятните

man, alcohol, hangover-428392.jpg
За Навал Библията разказва в І Книга на царете 25:2 И имаше в Маон един човек, чиято работа беше на Кармил; и тоя човек беше много богат, и имаше три хиляди овци и хиляда кози; и стрижеше овците си на Кармил.
3 Името на човека беше Навал, а името на жена му Авигея; и жената беше благоразумна и красива, а мъжът опак и нечестив в делата си; и той беше от Халевовия род.
4 И като чу Давид в пустинята как Навал стрижел овците си,
5 изпрати десет момъка; и Давид каза на момците: Качете се на Кармил та идете при Навала, и поздравете го от мое име като кажете:
6 Здравей! мир и на тебе, мир и на дома ти, мир и на всичко що имаш!
7 И сега чух, че си имал стригачи; ето, не повредихме овчарите ти, които бяха с нас, нито им се изгуби нещо през цялото време, когато бяха на Кармил.
8 Попитай момците си, и ще ти кажат. Прочее, нека придобият моите момци твоето благоволение, защото в добър ден дойдохме; дай, моля, на слугите си и на сина си Давида каквото ти дава ръка.
9 И тъй, Давидовите момци дойдоха та говориха на Навала според всички тия думи от името на Давида, – и млъкнаха.
10 Но Навал отговори на Давидовите слуги, казвайки: Кой е Давид? и кой е Есеевият син? Много са станали днес слугите, които бягат всеки от господаря си.
11 И така, да взема ли хляба си, и водата си, и закланото, което заклах за стригачите си, та да ги дам на човеци, които не знам от къде са?
12 И Давидовите момци се върнаха по пътя си, та си отидоха, и като дойдоха известиха на Давида всички тия думи.
37 Но на утринта, като изтрезня Навал, жена му му разказа тия работи; и сърцето му примря в него, и той стана като камък. 38 И около десет дена подир това Господ порази Навала, та умря.
  • дома на неправдата – Навал – сочещ на третия лаодикийски ангел. Дялото на Навала като сянка сочи на дялото на Лаодикия 230/4
  • Навал е сянка, пророческо ръководство на лаодикийския трети ангел и отношението му спрямо Гласа на Дух Святи. 263/5
  • Навал е сянка, сочеща на същината новозаветна – Лаодикия, която е всъщност притежавал чрез едното си крило, жертвата Христова – петдесятните. 263/5
  • Наваловата вечеря, която сочи на осъждението, но той ще разбере, че съдбата му е решена и присъдата на небесния Съд велик го е постигнала. 263/5
  • Гощавка на осъждение навалово – лаодикийско – на пияния страж трети по време на най-голямата опасност. 263/5