Марта – всички, които се отнасят повърхностно към мисията на Христа чрез Гласа и дялото на Четвъртия ангел

  • Мнозина хвърчат като безумни птици, за да постигнат преимущество, но едно е последно: Марто, запомни, Мария добрата част избра, и ще върви, защото оценката в гърди й не намаля! 104/9
  • Срещата на Марта и Мария при идването на Христа не е официална и става извън земна стреха, за да се реши животът на Лазара (човешката душа)! И чрез Глас се възкресява Лазар който сочи на Гласа от Небе във времето на Съда. Но преди това събитие се предупреждават сестрите Марта и Мария, свидетелство на двете духовни класи: Марта не ще разбере смисъла на възкресението и ще рече: ”Смърди!” – то значи, че не е възможно да възкръсне духом човекът на греха. А Мария – църквата ще види знамението – дялото на възкресение на духом мъртвите! Лазар е символ на човешката душа и дялото на духовно възкресение на живия Бог, действащо над духом мъртвия в греха, но възкръсващ чрез високия Глас, Вик на светлия Христов ден в прослава на Небеса! Личността на Марта сочи на всички, които виждат и чуват, но се отнасят повърхностно, леко към мисията на Христа чрез Гласа и дялото на Четвъртия ангел – четвърти ден след смъртта на Лазаря!