СЪДЕБНАТА ВЕСТ Е СИЛА И МОЩ И ВОДИ В ПРОБУЖДАНЕ

mail, message, email-1454731.jpg

СЪДЕБНО СЛУЖЕНИЕ, ИЗИСКАНО ОТ СТРАЖА, ЗА ОПРОЩЕНИЕ НА ГРЕХОВЕТЕ СРЕД БОЖИЯ НАРОД

”Ура! Победа славна, славен венец! Днес увенчавам с победа дялото Си чрез Вест и във Велика мощ на съдба простирам десница и поемам Вест с ръка, и я въвеждам със сила двойна на Мощ небесна в пробуждане и Реформация. „Амин” кажете и в Моя мир навлезнете, и в Царството Божие се охранете! Сила иде на изпълнение, велик Бог е в служение и с Мощ от небеса зова стража Божий да го посетя и с милост върховна да го навестя и окръжа.

Рабиньо Моя, Моя съдба, стражо всемирен между небе и Земя, днес в победа свивам венец и увенчавам в победа младенец – сучещите на гърда – дванадесет строени кат камъни безценни на гърди свещени. ”Амин” кажи и в пътя Ми свят и чист навлезни с въоръжение небесно на ново служение. С принос ухаещ на канарата се яви, на Земята морна ти ухаеща хвала принеси. Днес в съдба, когато се къса от снагата на Земята една трета от фауна, флора и човек, то ти, докато си на Сионови стени, в пълен глас викай, стражо Мой и предупреди, че само вярата, любовта и надеждата сред дома Мой стои. Сила иде на изпълнение – духом обновление, Йоана 4:24 помни, че Бог е любов и зове чрез тръбен зов. А ти приемай и предавай и напред върви! Амин! Натоварени са ти съдби, навлизай в победите Мои! В олтара Мой минала е в жертва свещена и козата, не само овцата – днес преминават под Вестта за спасение. ”Амин” кажи и в пътя Ми свят навлезни ти, че Бог е Дух и Истина и който Му се покланя, с Дух и Истина да стои. От днес в изпълнение предупреждавам за всякой чин, да се намери по местата, в нужда да послужи на чадата.

Предупреди дома Илиев, че до края на живота си ще продължи така, ако не се върне от пътя си, то духом мъртъв ще се яви, помни! Дух съм и Истина и духом изцелявам и обновявам! ”Амин” кажи и от днес предупреди вси Мои верни да застанат в съдба, че идат бури и изпитни, огньове и земетръси, епидемии зли, но вий, верни Мои, продължете в пътя Ми свят и чист. И от днес всякой, поставен в тоя чин, тъй да продължи! В този миг ще се яви Самуил на Земя и единни с Илия ще продължат, докато помажа в царско помазание и тогава ще чакате Вест да обиколи Земя и да предупреди до Архангелска тръба. Амин! Туй е Слово Мое, посетило Земя, Иоана 1-ва глава, че Словото бе у Бога и Бог бе в Словото и Словото бе Бог, и до сетния миг Словото ще обикаля Земя, и ще преобразява, и наново в небе ще се яви! И от днес навлизай, рабиньо Моя, в Словото Ми, отделям олтар в Копривщица. От Богдана, върха, Рила и Пирина приветстват се съдби и определената съдба ще ги посети в служение.

Туй е съдба, определена строго сред Земя, но помнете, че всичко земно е суета, що ви вплита на Земя, будни бъдете и стойте, всичко земно ще премине, а всичко небесно ще устои.

Мигът е върховен, върховна е съдба. Помни, че Вестта велика запечатваща е великата сила Моя и със сила и Мощ я въведох в пробуждане и Реформация. Самата Вест е пробуждане и Реформация! Приеми силата на Словото и Светлината за Вестта на реформация. То е Огнената мощ. Словото е това, което посещава Земя, а силата двойна реформаторска е силата двойна на Вестта, дадена в твоята ръка.

”Роди Сара пет, дяло водя и занапред!” А ти вярна Ми бъди и всеки миг готова бъди да те посетя и волята Моя да ти изявя. Днес погалвам ви, иди и принос ухаещ Ми принеси. О, цветенца полски, посрещнете я вси, птички пойни, посрещнете я вий, стада бели, звънете със звънци, Слънце жарко, грей в хвали, извори кристални, бликайте в зори, че иде тя, Весталката Моя, обута е с тарлъците на Сионовата дъщеря, с принос ухаещ явява се пред Небеса, с ръце вдигнати проси милост за човешката душа! О, Вселено, Всемире, елате вси, погледнете я, сърнела е Моя сред росните поля, с принос ухаещ пред Небеса, явява се жертва всеотдайна за Истината Моя. Пейте, вси листа, треперете, бор и елха, че трепкат двери й сърдечни за милостите Мои и ожидаща й гърда на сърната Моя, за Росите късни от Небеса. О, росице бистра ороси поля, нек сърницата израилева посети Земя. Днес в победа свише я призовах, сред полята изумрудени я с милост въведох в съдба. Погледнете я, в десница стомна пълна с вода, бърза с ухание за рожбата Моя – туй е то дихание свежо от Небеса, будно, от Небето проси милост за човешката душа.

Ела, сърнице Моя, и застани сред Пирина и Рила, призовавам те в съдба, ела на Руена и Богдана – Гълъбец чака съдба, ела с ухание в приноси велики, жертва всеотдайна – молитвите ви от гърди кат молитви на светии приемам ги вси. В този миг посещавам със Слово живо от небеса. Сведете глава, елате под кривака мощен ще ви благословя със силата на Дух Света. Сведете вий главици, Мои верни овчици, единни продължете с бели козици, че днес въведох ги в жертва олтарна – като жертва свещена били са в служение, че днес в съдбата те с кървите си оросили са Земята и борят се за свободата вечна от Небесата.

Елате вие вси, единни, сплотени като венци, вас призовавам да ви увенчая с Увенчаваща вест, запечатваща за вси! Елате днес под покрова Ми могъщ и сведете глави, и благословени навек единни седем пъти по седем благословени бъдете вси. Днес в бдение велико, в стражеви съдби на Сиона могъщи, сияещи зари в плам могъщи олтара посети свише Дух Свети и вам съдби ви въведе под покрова Мой, и глави вси сведете, под печата Мой застанете. Стадо Мое на съдбите, бъди Ми вярно сред Земята, овчарят с кривак в ръка водя ви сред Земя – страж Мой на съдбата с Глас тръбен от Небесата, с кавал меден в устата. С песен на Мойсея продължават стадата – свежо бликат изворите от гърдата и в алени багри цъфтят цветята. Днес ухание могъщо лети в небесата. Вселено, Всемире, туй е любовта вечна на Твореца над творението Свое! Погледнете, милостта Ми увенча надеждата им от земя и днес под покрова те сведоха глава. И днес ги очаквам с печата Мой на вечността. Амин! О, сведете главици, верни Мои душици, вас днес зова чрез Глас свише от Небеса и изтръгвам ви от огъня на греха кат главни от света, и ги погасявам чрез Късната Роса – извори бистри, живи води, текущи от гърди! Амин!

Пееше в зората кавалът меден на овчаря и караше стадата сред тучна паша на Земя. И поеше ги със сълзата на живата роса – тя ръмеше непрестанно и ще ръми до Архангелска тръба.

АМИН!“

04.01.1977 г.

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван