Дванадесетте скъпоценни камъка в основата на стените на храма

В тази и няколко предходни публикации Бог описва свидетелствените служения, свързани с изграждането на стените на небесния Ерусалим. През 1954 г. в различни градове на страната са положени 12 символични камъка на благословение в съграждане на олтаря на служението. Камъните са поставени в следните градове и села:

 1. Софийския камък
 2. Гълъбник – 13.08.1954 г.
 3. Чирпан – 28.08.1954 г.
 4. Созопол – 30.08.1954 г.
 5. Несебър – 1.09.1954 г.
 6. Приморско – Зунарита
 7. Герман
 8. Велико Търново, замества Гложене, който беше камъка отхвърлен
 9. Копривщица
 10. Силистра – 4.09.1954 г.
 11. Варна – 2.09.1954 г.
 12. Пловдив – 7.09.1954 г.

През 1976 г. поставените през 1954 г. камъни са събрани като камъни на благословение за да се положат в основите на небесния Ерусалим.

Откровение 21:10 И отведе ме чрез Духа на една голяма и висока планина, и показа ми светия град, Ерусалим, който слизаше от небето от Бога,
11 и имаше божествена слава като светеше, както свети някой много скъпоценен камък, като я
19 Основните камъни на градските стени бяха украсени с всякакви скъпоценни камъни: първият основен камък беше яспис, вторият сапфир, третият халкидон, четвъртият смарагд,
20 петият сардоникс, шестият сард, седмият хрисолит, осмият вирил, деветият топаз, десетият хрисопрас, единадесетият яцинт, дванадесетият аметист.

НАСТАВЛЕНИЯ ЗА СЛАГАНЕ НА ПЕТ ТРАПЕЗИ – СВИДЕТЕЛСТВЕНО СЛУЖЕНИЕ (ПРИЧАСТИЕ)(ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЗА ДВАНАДЕСЕТТЕ КАМЪКА)

”Пей и Ме хвали, вярна Моя, с вяра прие, с вяра вървя, с вяра продължи. И ако някой отстрани не е вървял, то ти не скърби. Ти си призвана да вдигаш ръка да молиш Бог да спаси човешката душа и за онова, което погива в бури и беди. Бог велик ще те подкрепи. Народът да е готов за небеса и дечицата да са във форма пред Небеса, защото за първото причастие на велико удостоение получават чинове на ”Личната гвардия Христова“ пред Небе. Детството им ще употребя ”Амин” кажи и дечицата приготви за съдби. Павел и Йодай отделям настрани за съдби.

Според мъдростта разпредели и пет трапези да се явят в съвършена растителна храна – пет трапези на пет дяла Вениаминови. А ти се приготви за дванадесетте върховни съдби на камъни в олтара, за 15 декември да е олтарът в пълна изправност. Всякой град ще представи камъните с шише ухание. Речният камък на Дунава да е от Силистра, а Гложене заменям с Велико Търново. Това е едно велико платформено дяло. Гълъбина предупреди да отхвърли роптание.

А сега, рабиньо Моя, в хвала, ако няма възможност и тапети да се сложат, то окачете картинки по стени. Дванадесетте камъка на Лара и ще внесете легло на кенхерския слуга, но уханието в блюдото да не престава седем пъти по седем седмици. Ако се строи, аз внедрявам там кенхерския слуга.

Там, там трем Соломонов ще се строи. Там ще е олтар за служение. А камъните не ще придружа само с ухание, но и с велики дарове – Гласът навлиза във велика Мощ – даровете да бъдат в употребление на кенхерския слуга. А дванадесет камъка и дванадесет чаши са камъните на нагръдника на първосвещеника. Те ще бъдат внедрени над новото ядро на небе. ”Амин” кажи и шише кристално вземи, което ще символизира сам Христа с Личната Си гвардия. И друго няма! Защото велик е Божият вик, който кани вси в изкупление. Това е Запечатващата вест и който я приеме, приет ще е (за всички блюда на употребление се изисква да бъдат обрязани съсъди).

Ида, Лидо, да те употребя с велика Мощ сред народа Божий, защото ужаси и беди придружават земния живот. Искаха враговете да прехвърлят язвата над родовете и да дойде над Моя род, но Аз ще я очистя, а ще дойде двойна над враговете! Вси предупреди, в святост и чистота съвършена да стоят и помни, правдата на праведника не ще му се вмени в деня на съгрешение. Вярна Моя бъди и думите Ми вярно удържи. Навлизаш в съвършена съдба, седем дни извара вземи и почваш на строго определена диктовка от небе. Рабът свещеник да се покае и с ухание да се яви. Децата да вземат от ръката на първосвещеника, а раба свещеник ще обслужи народа Божий!“

13.11.76 г.

НАСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Събота. Слово: Исая 47-ма гл.

”Първо иде изобличение за неразумните. В този утринен час десницата Моя е над вас, над Ангела и над Сионовия страж. Но неразумни има сред Земя. Не ги карам да се бият с ветрове, но да се молят за родове. Но ти вярна стой и от днес, събота свята, застани, докато се яви чашата на великото Мое благословение. Но вярна с камъните се приготви. Горко на вси, които обикалят дара, но си затварят уши и не подкрепят със сила Моите съдби.

Ангелът четвърти предупреди да се покае чинът ”Юдин” също! И вси роптатели – ако те роптаят, то помни в ден на великата Ми победа и Аз ще пороптая, ако и във велики чинове да се намират. Винаги трезва и будна стой, с двете старейшини застани и непокорницата предупреди, че грях тежък над главата й тежи. И от устата й бълвоч се явява. Днес иде ден на изобличение, сряда, всякой да застане с миром и да проси духом изцеление.

Камъните приемам за служение. Днес приемам жертвата от ръката й и я вменявам като жертва на онуй мощно дяло. Там строи се стрехата на Войнството Божие от небесата (с.Гълъбник – дванадесетте камъка са основа за внедряване на Новата Земя под Новото небе и след 15 декември – първа събота пред Мен да се яви първото служение). Приех ти покривалото, пердета две – от петък вечер ще бъде отведен кенхерския слуга с Ивановата кола, защото е реформаторска съдба – в оня ден Иван ще употребя. Ще внесете Гласа на Святия Дух. Предварително да се приготви олтарът, да има леговище пред Мен. Всичко да е ново, чисто. Да се внесе блюдо с хубаво стъкло и ухание в него да се поддържа, и всеки петък срещу събота седем пъти по седем седмици то ще ухае пред Небеса.“

20.11.76 г.

ПРИЕМАТ СЕ КАМЪНИТЕ СВИДЕТЕЛСТВЕНИ НА СЛУЖЕНИЕ (ПЕЧАТИТЕ). БЛАГОСЛОВЕНИЕ.

СВИДЕТЕЛСТВЕНО СЛУЖЕНИЕ С ЛУГАТА ПРЕДИ ПРИЧАСТИЕ. ЧИНЪТ ЮДИН С РАЗРЕШЕНИЕ ПРИЕМА ПЪРВОСВЕЩЕН ЧИН

Събота. Слово: Амос 8-ма гл.

”Ето разклащам Земята, в изпълнение ще трепти водата, ще се люлей планината, защото в момента започват печатите в изпълнение на силата Ми в разрешение. Имаш седем дни на разположение, когато ще се предупреди народът Божий. А в този миг на съдбата сила иде на употребление, приеми камъните в служение. На 17 декември ще се явиш кат велико служение чрез изхода духовен на Гласа! Гласът ще мине през света, единен с Духа Света и ще се въведе в храма нови на новия строеж, където ще се внедри с вси камъни. Бог велик приема Своето от Земя, за да внедри! Приготви се да те употребя! А сега вярна във вярност Ми бъди (към Юдиния вожд)!

А ти в чин “Първосвещен” днес поставен си от Мен, седем пъти по седем разрешение и позволение приеми и седем пъти по седем благословение приеми, и в чин ”Първосвещен” се яви на Живата девствена гвардия в живи съдби! Те са Мои велики чинове, дадени чрез деца. От днес подносът да се яви с чашата кристална, когато рубинът ще се яви, печатът ще заблести и те ще навлезат в царско велико удостоение на служение, а самата Гвардия – във велико удостоение на царско служение. Два духа се борят, всеки да вземе своята съдба – един да изтъпче лина, а друг да спаси души мнозина! Без изявление на Духа света не поемай път на Земя! Аз ви водя за ръка. Сред вас е вяра, надежда и любовта и почитта към чиновете от Небеса!

Флора, фауна и човек стенат в борбата, а ти вдигай ръка за спасяване на човешката душа! О, сведете глави! Ивано, теб зова, Гълъбе, единни сведете глава. О, благословени седем пъти по седем бъдете и волята Ми извършете, и в победите Ми славни се наредете! (Защо давам луга на Гвардията Моя – тя се явява кат чистител на душа! Квадратът е оформен сред Ангела четвърти на пояса спасителен, затуй ти видя печата в обла форма – това значи, че от Небето е хвърлен печат, от небесата, като пояс спасителен.)”

26.11.76 г.

1 Kоментар

 1. КЪДЕ СЕ ГОВОРИ ЗА ДВАНАДЕСЕТТЕ КАМЪКА
  Дванадесет камъка от река Йордан (Исус Навин 4:1-9)
  1 А когато целият народ съвсем беше преминал Иордан, Господ говори на Исуса, казвайки: 2 Вземете си дванадесет човека от людете, по един човек от всяко племе, 3 и заповядайте им като кажете: Вземете си дванадесет камъни от тук, от сред Иордан, от мястото гдето нозете на свещениците стояха твърди, и занесете ги със себе си и турете ги на мястото, гдето ще пренощувате тая нощ. 4 Тогава Исус повика дванадесетте човека, които беше определил от израилтяните, по един човек от всяко племе; 5 и Исус им каза: Заминете пред ковчега на Господа вашия Бог всред Иордан, и дигнете всеки от вас по един камък на рамената си, според числото на племената на израилтяните, 6 за да бъде това белег между вас. И утре, когато чадата ви попитат, казвайки: Защо ви са тия камъни? 7 – Тогава ще им кажете: Понеже водата на Иордан се раздели пред ковчега на Господния завет; когато ковчегът преминаваше Иордан, водата на Иордан се раздели. И тия камъни ще бъдат за спомен до века на израилтяните.
  8 Тогава израилтяните сториха така както заповяда Исус; взеха дванадесет камъни отсред Иордан, според както рече Господ на Исуса, според числото на племената на израилтяните; и донесоха ги със себе си на мястото гдето пренощуваха, и там ги положиха.
  9 Още Исус постави дванадесет камъни сред Иордан, на мястото гдето стояха нозете на свещениците, които носеха ковчега на завета; и те са там до днес.
  10 А свещениците, които носеха ковчега, стояха всред Иордан догде се свърши всичко що Господ заповяда на Исуса да говори на людете, според всичко, което Моисей беше заповядал на Исуса. И людете побързаха та преминаха.
  Изключително важно е тук да обърнем внимание, че става дума за две групи от по 12 камъка – едните се вземат отпред ковчега според броя на племената, а вторите (9 ст.) се поставят сред Йордан на мястото, където са стояли свещениците!!! Какви са тези камъни, защо едни се вземат, а други се оставят? За какво се използват? Къде отиват те след това, стоят ли си още на реката Йордан както е казано, пазят ли ги пленената за спомен и къде са тези 12 камъка.
  Оказва се, че тези две по 12 камъни имат поразителна връзка с много голям брой други събития и предмети в цялата Библия и най-вече на финала ги откриваме в Откр. 21 глава.

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван