Питка Гедеонова – слово светлина

bread, eat, baked goods-2531902.jpg

В този откъс от Късния дъжд са части от свидетелствено служение, свързано с Гедеон и питката, която всъщност е неговата сабя. Тази интересна случка е описана в книгата Съдии:

 

12 А мадиамците и амаличаните и всичките източни жители бяха разпрострени в долината по множество като скакалци; и камилите им по множество бяха безбройни, като пясъка край морето.
13 И като пристигна Гедеон, ето, един човек разказваше сън на другаря си, като говореше: Ето, видях сън, и ето, пита от ечемичен хляб, като се търкаляше в мадиамския стан, дойде до шатъра и го удари, та падна; и прекатури го така, че шатърът се събори.
14 И другарят му в отговор рече: Това не е друго освен сабята на Гедеона Иоасовия син, израилтянина; Бог предаде в ръката му Мадиама и цялото ни множество.

ПИТКА ГЕДЕОНОВА – БЛАГОСЛОВЕНИЕ

“О, благословена бъди ти, питко медена, седем пъти по седем хиляди в съдби, кат сабля Гедеонова в ръка и от днес извърши волята Моя. Амин! Благословена бъди седем пъти по седем хиляди ти и от днес не се разделяй, сабльо Гедеонова, за хвала на небето. О, благос­ловена бъди от Мен, Вседържителя на всемирни съдби. Амин!

О, благословени бъдете и съединени вий в съдба, Слово Светлина със стража Мой на Земя, като сабля Гедеонова с Гедеона и извършете волята Моя! Амин. Седем пъти по седем благословени бъдете и единни за съдба, докато ви преобразя. Амин от Мен, Вседържителя на на всемирни съдби. Амин!”

“Хвала! Хвала! Хвала! Поклон! Поклон! Поклон и вечна слава да е пред Великия на Всемира Трон завсегда. Покланям се аз, недостойният страж на небесата. О, сривам се на Земята в страх и трепет пред Небесата и благодаря за голямата милост на Всевишния Творец над нас, човеците, земен прашец.

Хвала! Хвала! Хвала! Поклон! Поклон! Поклон да е во век в съдба на Троицата Всемогъща завсегда. Амин!”

Чух глас: “Дванадесет дни имаш да си народ избран, за да влезеш в Ханаан.” И наистина, точно след дванадесет дни се извърши свидетелствено влизането в Ханаан.

1958 г.

ПИТКА ГЕДЕОНОВА – СИМВОЛ НА САБЯ ГЕДЕОНОВА.

ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА СЛУЖЕНИЕТО В ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПРИГОТОВЛЕНИЕ

“Гедеонова сабя навлиза в съдби с войските, ослите Деворини – Тодорини. Амин!

Дванадесетте свещенодейни камъка на съдбата се положиха в Гедеоново служение на стража на Земя, това значи че Ангелът слезе от небе и се яви на Гедеона, когато Мадиам угнетяваше. И тогава се строи олтарът от Гедеон, но първо се срути Вааловият. Това служение се изпълни реално чрез стража. А първите дванадесет помазани камъка, ко­ито се сложиха в тази страна, са два свидетелствени камъка, свещено- дейни за хвала, символизиращи дванадесетте Йордански камъка, изне­сени от дванадесетте съдби. Това показваше, че чрез олтар ще се явят тринадесетте племена и реално ще навлязат в помазанието си. Тези дванадесет камъка се положиха реално за съдба и се изля благословение чрез стража в Гедеонова съдба.

От приключването на тези дванадесет камъка се издигна олтарът на съдбата. Тогава чак навлиза Гедеон в обиколката своя. Тук датата от строежа на олтара, сложен досега – седем години, седем обиколки, които извърши. Те завършват на петнадесети март. Седемте години са се­демте обиколки чисти, за да се превземат становете. През това време ти, стражо, мина през дванадесет етапа на служение в Илиево осветление, в Гедеоново и навлезе в Навиново. И благословението на тези дванадесет свещенодейни камъка се изпълни реално от дванадесетте помазаници като камъни на сграда – на Нов Ерусалим сграждение. Едновременно помазани са дванадесет херувима като апостолско служение в повеждане на сто четиридесет и четири хиляди. Те приеха реално запечатващата Йовова златна съдба, гдето наново десетте претопени племена се явяват реално на Земя. А сега, във възстановителното приключване, всички навлизат в Гедеоново служение като войни на съдба и влизат в бран с двама водачи – две Лаодикийски крила, две групи, скрити в пещери, но и двете, унищожени чрез огън от Небеса. А сега, в апостолска съдба, останалите вси в горниците си предупреди в реално свято служение, за да приемат реално обрезание духовно – духом в сърдечния олтар в изпълнение на духовно служение.

(Горко му, ако някой обреже плътта си. Това е обрязване от Сатана. Така се запечатва дялото на Петте неразумни.)

Затуй след отсяването се формира корпусът Гедеонов, Легионът Гедеонов, яздещ на бели ослици, Деворино войнство в съдба за превземане стана на Мадиама, който е Лаодикийски стан. А сега за съдба ще надавате ухо насам-натам за да разумеете нещата. А ти, рабиньо на съдбата, у дома ще приготвиш ложница идеално. Ще явиш два юргана с розови пламъци в небесно синьо. Бързай и извърши съдбата велика. Ще приготвиш два долни небесно сини чаршафа – ще застилаш розовите. Никой да не разумей тез тайни. И ще приготвиш ложницата на съдбата Божия. Ще ти се разреши да се покриеш с юрган и до петнадесети март волята Ми ще се яви.

Тогава за съдба ще имаш велико приключващо юбилейно тържество. Войнството си поема свещената съдба на Земята.

А сега си приготви небесно сини вази две и две розови чинии в небесно синьо.

Изявявам строг режим за храната на войската Моя!”

20.12.58 г.