София представя новия Ерусалим, който духовно се сгражда на небето

 

  • А България е употребена всецяло и с нейните градове – София представя новия Ерусалим. 9/5
  • България употребяема представи цялата планета Земя, а София – новия Ерусалим – Христа. А уникалното дяло на камбаните на мира е жив реален свидетел със стълба в средата, представил Христа и Неговото воинство от всички народи и племена, окръжили стълба в едно сърце. 9/6
  • Тринадесетият ден от 12 месец е победата. Бог не ще скрие Своята победа, но ще предупреди Юда. Победата сочеше още мястото, от където ще се разнесе веста – града Суса /София/. А Аман – Сатана губеше силата си поради силата и моща на Естир, която се състоеше в пост и молитва, скрита в родовата си линия на Юдейство.
  • Тази земя – страна България Аз, Велик Бог я избрах, сред нея рая на ухаеща роза съхраних и тез люде от Паисий, Кирил, Методи до тук вси то Аз влагах им в сърцата да бъде освободена тя, а не робиня. А тя прекара и понесе робство с вериги тежки от онова, с което Бог велик се бореше. Радвайте се на това, че на мнозина имената ще стоят като звезди, внедрени на небесата. Ще сияят над новата планета Земя за вечността. Въздигам София – столица на България на висота и чрез София явявам Ерусалима нови пред небеса!
  • 110/1       09.05.1975 год. София, Ерусалим нови се наречи и завовек внедрение получи.
  • 110/2       09.05.1975 год. София се вменяше за Ерусалим и България за същина на Палестина – сянката. А сред България е рая но видоизменен, толкова ожидан и желан рая го представиха розовите долини и се вмени като олтар с принос ухаещ от розите от България.
  • 110/6 12.05.1979 год. Бог Всевишни употреби сянката, посочила на цяла България. Бог употреби свише България и нейната столица – София. Също и нейните розови поля в чин на рая, както нявга създаде една цяла държава – тя в чин „сянка“ посочи на България, а България – на цялата планета Земя, като реална същина представи и Съда над земята кат земен процес и се решиха всички тез съдби горе в небето, а се предадоха чрез Глас съдебен на Духа Святи и се потвърдиха чрез реални свидетелства – свещени църковни съдби. А днес употребена България се вмени за ханаанската земя и педя определена даде дан на почивката Богу.
  • 110/9    26.05.1979 год. О, благословени 7 по 7, 7 по 7, кът земни, бъди, в чин „рай нетленни“ бъди – педя избрана земя и употребена като новоизкупена земя – съдба земна. Българийо Моя, Моя най-съкровена педя новоосвободена, ти си зеницата Моя, представила навеки планета Земя и София в чин „нов Ерусалим“. Амин! … О, преблагословена бъди в 100 годишнината си, Софийо, София – нов Ерусалим те нарекох – кръстих пред цялата Вселена, Всемир, ти бъди вечния ухаещ пир сред планета Земя и до Архангелска тръба.
  • Не може веч врага с гума от хартията да изтрие тез решени съдби. Те се явиха изпълниха и в небесните книги на живота записаха, че избрах България да представи Ханаана нови – нова земя над плещите и Ерусалима нови представен от София – нов Ерусалим и окръжен със Сиона. И поради туй че сред нея е педя почиваща земя Аз избрах педя сектор и над него свидетелствено изобразих Вожда с воинството Си охранен като одежда първосвещена със звънци нарови украсена камбани с ясен звън, поради това, че сред България е педа почиваща земя – рая съхранен и войнството, смела гвардия Христова, тук строена.
  • 423/10   04.10.1980 год. България е в чин „Ханаан“, а София – в чин „Ерусалим“.