Българският герб до 1991 г.

 

  • Националното знаме на България с емблема лъв и звезда, окръжени с житни класове, имаше огромно значение за изпълнението съдебно и изявената запечатваща вест на църквата Христова. Лъвът посочи на силата и мощта на Лъвът от Юдино коляно – Господа Исуса Христа. Звездата посочи на нова планета Земя под вестта на Бореца Пети, като печат положен на челата на Личната гвардия на Христа. Житните класове сочеха на народи и племена, изведени чрез вестта, запечатани за изкупление. А багрите три: бяло – откриваше тайната на оправдание чрез Личната Христова правда, чрез вяра – зелената багра, в кръвната изкупителна цена – червеният цвят.
  • 45/3      07.03.1981 год. А сред земната плеща в кътче малко, скрито като под мантия застанала е тя кат девица смела – България. България, украсена с венеца на небеса, вее знамето си смело с Лъв и Звезда, окръжен с герба с житна съдба, свише елея я полива и пои я за всегда. О, тя е една Моя зеница райска градина, украсена девица с роза ухаеща в пазвица! Не виждате ли, че тя е една българославянка Моя, избрана от всички славянски племена? Над плещи смело колесница лети, земя ще обиколи. Сред нея единна е сионовата дъщеря развяла знаме на правда, навек Моя съдба.
  • 49/3   13.01.1979год. В този миг Българийо, сред цялата земна кора – /Палестина е сянката отлетяла/ в огън тежък горяла – в мъка и скръб на робство си тляла, Българийо в много изпитни геройски си търпяла, но кат единствена над пет континента, педа те обявявам Българийо застанала пред небеса за вечния Ханаан, над новото ядро изкупено в чин “ нова планета“ – “ нова звезда“! Сред тебе скрих съдбите в твоите гърди е педата осветила земя в почиваща педа дала дан в чин „Едем“ я провъзгласявам и в сърцето и градина райска съдба възстановена оправдана от закона оправдана от Христа с Христовата правда пременена дадена е за нея цена и полагам печата троен пред вси, на вси кат едно целокупно дяло Мое. Строй се навясто Негова, строй се с печат на потвърждение на Личната гвардия. Само тя носи тоз печат – лъв и звезда. Това значи – племе Юдино възстановено само от кръста голготски до скончание – само те носят тоз белег на лъв от Юдиното коляно и звезда – като пътник за новата планета звезда над новото ядро, над новото царство Юдино. И никой друг не може да носи тоз белег. Това е Личния печат на Господа Исуса Христа, извън тройния съдебен положен за великата победа на земя, когато под Архангелска тръба целокупноста на изкупление ще се яви в едно велико Мое изпълнение!
  • Българийо! Българийо! Пред Лицето Ми си ти, кат девица девствена в чисти съдби. Знамето ти с емблема на лъв и звезда, то представя Мене сред цялата планета Земя, сред континенти пет то се вее. Вей се свише благословено и за напред.
  • И туй знаме носи емблемата на Юдиния Лъв и звезда, сочещо новата планета Земя, новата освободена от грях и смърт звезда за след 1000 годишното царство на мира. Бялото – правдата Христова, зеленото – вярата, а червеното – кръвта на Христа – цената на изкуплението. И всички единни се заклехме във вярно служение свещено да разгласяме таз вест запечатваща, да я оповестим за последния поход на самата вест църковна, за да събере под знамената си вси спасяеми души и обвърже в един сноп житен за небесната житница народа Божий.