Осъждение на една трета от Земя, превързана в свидетелство с черна лента

ribbon, loop, award-148762.jpg
Откровение 8:9 та измря третата част от одушевените същества, които бяха в морето; и третата част от корабите биде унищожена.
Откровение 8:10 И като затръби третият ангел, падна от небето голяма звезда, която гореше като светило, и падна върху третата част от реките и върху водните извори.
Откровение 8:11 А името на звездата е Пелин, и третата част от водите стана пелин, и много човеци измряха от водите, защото се вгорчиха.
Откровение 8:12  И като затръби четвъртият ангел, третата част от слънцето, и третата част от луната, и третата част от звездите биде поразена, тъй щото да потъмнее третата част от тях, и третата част от деня да не свети, така и третата част от нощта.
Откровение 9:15 И развързаха се четирите ангела, които бяха приготвени за тоя час и ден и месец и година, за да убият третата част от човеците.
Откровение 9:18 От тия три язви, – от огъня, от дима и от жупела, що излизаха от устата им, – биде избита третата част от човеците.

Свидетелствено съдебно изпълнение

Призвана бе Земята чрез един глобус да бъде превързана с черна панделка една трета от нея. Стражът Господен с превързани очи извърши волята Божия!

Молитва на стража:

”О, Всевишни, Велики Творче на небе и Земя и на всичко, що е на небе и Земя! В днешния ден във вретище и пост, без троха и мазнина вдигам ръце за милост Моля те, в деня на гнева запази дялото Твое, людете Твои – остатъка Твой! Ето пред Тебе е кълбото като нищожна прашинка в ръката Твоя. О, моля милост за всичко, което избавяш с твоята ръка, Моля Те, милост за вси, Боже, Спасителю, недостоен аз, прашец, вдигам ръка за избавление. Моля те за спасение на три пояса от флора, фауна и човек, от язви зли Ти запази и при Архангелска тръба вси в миг да преобразиш и Името Твое да прославим, и Сина Твой да посрещнем като Цар и Господар. Поклон! Поклон! Поклон пред Святия Твой Трон!

”Милост върховна, върховна съдба. Съд велик в небе зове Земя. Зове Земя. Зове Земя, разпределена на три дяла – едно цяло пред Небе. И днес за съдба осъдена е една трета Земя. О, враже лукави, на мерзост в съдби духът ти жаби днес кипи и лъжепророкът мълви. Но от днес млъкни! Ето една трета се препасва с осъждение чрез съсъда ти, натоварен от Съда.

Днес в съдба, със заповед ти се решава съдба и ти се натоварва плеща чрез съсъда ти жив на мерзост О, Земльо покварена, с грях и кръв натоварена, препасана ти една трета част с три пояса осъдени от флора, фауна и човек! Днес язва зла ще броди сред Земя и вързана си с духа лукав на жаба, в жабешки съдби. И от днес навлизаш в съдба. Навлизаш в осъждението си чрез дялото си – лична съдба, изречена чрез Съд велик в правда на Закон в небеса. Край! Свърши се. Осъденият си е осъден. И от днес върши нечистота. Оправданият се оправда И от днес навлиза в чистота и в оправдание се яви Земя. Алилуя! В тоя миг на съдба, стражо Мой, приеми кълбото в ръка и го препаши.

Днес ти измери кълбото и го препаса с черна лента, за да бъде отделена една трета осъдена Земя. (Вземи молив, очертай и провери съдби. Препасана бе южната част!)

А сега, рабиньо Моя на съдба, вземи и изтрий очертанието, за да бъдат изтрити греховете във време на пречистване на Земя. Приемам ти пост и вретище за Земя. Дата днешна сложи: Една трета Земя се върза с осъждение, а две трети са в оправдание.

Тя, Земя, ще гори и наново пак ще се яви (изтрий вси петна) защото изчистена ще бъде от греха и в невинност ще се върти пред Мен,

”Съде велик на милостна съдба, достоен Си днес да приемеш благодарствена хвала! Аз, страж недостоен, покланям се пред Тебе, а Ти пред Лицето на Великия Бог. Аз ти благодаря за решаещи съдби и за спасените вси. Достоен си да почерпиш с чашата, с която бе почерпан нашият Господ Исус Христос!

А ний, прашецът, Те молим, смили се за всяка спасяваща душа.

15.10.1966 г.

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван