Благословение над Сион – изцеление на душите от петдесятното учение, които ще приемат светлината чрез вестта Сионова съдебна

”О, Сионе, Сионе, свята Моя гора, над теб Зорница сияе в пълнота! Ярка й струя озари Земя, снопа подвижи в свещена хвала. Полята ухаят в Моя хвала, птичките пет в небесна синева.

О, Сионе, Сионе, Твърделю, ограден със стена, сред теб се чува Глас на тръба, тя почит отдава на Всевишния в небеса!

О, Сионе, връх на милост Моя, над теб Зорницата сияе. Потокът клокочи в пълна струя. Пейте, Сионови съдби, изкупени с цени! Пейте вий, стражи! Господ ни уреди съдби. Ден година ни се вмени. И знамето трицветно свободно се яви! О, Сионе, Сионе, Моя свята гора, кат нива изорана бе ти в непокорността. Но днес над теб Слънце ярко сияе. Песен хвалебна народът изкупен лее. В тебе бор и елха зеленеят. О, Сионе, Моя свята съдба, Църква всемирна с уредени съдби! Яви се пурпурът светли без бръчка и летно, увенчан в победа над вси съдби. Навек си Мой, Твърделю Царски!

О, Сионе, Сионе, днес милост Моя е! Над теб Слънце ярко грее, фауна крилата сладкогласно лее. Флора зеленее, бор и елха в прегръдка една, а на брезичката бяла трептят й листя.

О, Сионе, Сионе, над теб слава Свише мина на великата милост Моя и удостоих те в съдби, като ти покрих плещи с покрова на съдбата – Знамето на Вестта – оправдание чрез вяра в кръвта на Господа Исуса Христа. Днес теб каня в съдба да го развееш на върха, Сионе, и смело да го вееш до ден на Архангелска тръба.

О, благословен седем пъти по седем и седем пъти по седем, и седем пъти по седем бъди, Сионе, с развято знаме на оправдание, строен на твърда канара. Днес чрез Стража Мой принеси ухаеща молитва за всички твои съдби древни от свещеници, пророци и царе.

О, благословен навек бъди и котва златна, златен синджир спусни на канарата – Христа! Амин!

Днес Аз, Всемогъщ Всемирен Вседържител на всемирни съдби, Законодател и Съдия, те свище благослових и молитвите от твоите синове и дъщери древни, настоящи и бъдещи приех. Приех прошение и молба от стражите твои за народи и племена, езици и колена. И ги въведох в съдба вси под Знамето на оправдание! Амин! Амин! Амин!

О, стражо Мой, стражо Мой, днес благоволение Мое е над Гълъба – Петдесятница. О, Гълъбе Мой, Гълъбе Мой, днес в деня на Петдесятница бъди опростена от беззаконието си и навлез в изцеление! Амин! И всички онез Мои верни в Петдесятното учение, които ще приемат Светлината чрез Сионовата вест днес – Знамето на оправдание. Нек бъдат изцелени и по съдби въведени в оправданието даром от Мен. Амин! Амин!

Днес вдигам слепотата от Петдесятните и ще ги въведа в спасение!“

28.05.1966 г., Сионово служение на ”Златни мостове“