Раждане на Благовест и Светлан в двойна мощ на Илия и Елисея за да разнесе вестта за приключилия небесен съд

horse, pegasus, archway-3395135.jpg

Молитва на стража:

[Поклон! Поклон! Поклон! Слава и хвала и чест да е Твоя, Творче наш, Създателю наш, още днес и Царството Ти вечно да е, Боже наш, безконечно во век веков! Амин!

Днес, рано в зората, когато се зазоряваше ден светли над планета Земя и ухаеха цветята сред градините – астри и хризантеми, гроздове се белееха по лозята, руменееха смокини по дървята – плодове изобилно родила е Земята. А ладии лекокрили кат гълъби бели прострели са платната, кръстосват девите красни морята. И бликат водите кристални на реките, то аз, стражът Твой, о, Боже мой, застанала съм сред таз страна, сред таз държава, сред тоз народ, родина, моя майка, любими братя и вдигам в немощ ръка пред Всемогъщия наш Творец, Създател и Законодател в благодарност за благоденствието и мира, Боже мой, над нея. О, дръзна чрез Завет и повишавам зов! да благоволиш, о, Боже мой и да я благословиш! Моля, благослови нашата малка, но толкова красива страна, България! Благослови я свише от небе да бликне в двойна сила на благоденствие, а нейният народ, с вяра в дълбината да е към Твореца и Бога свой. Дай да пламне той в небесен плам на духовен живот като огнена факла, озаряваща съдби! Дай, о Боже, сред нея да се чуе Глас на Съдебната небесна власт сред нас с Благата вест, че решени са целокупни съдби над планета Земя и свити са от начатките първи венци – на трудовете първи явиха се младенци! И като Знаме развято в простора сини с емблема му могъща Мощ – Лъв и Звезда да се вее непрестанно на таз висота в знак на Божия Син! Дай, о, Боже, пробуждане сред тоз народ, сред таз Земя, до един в милост и любов Твоя и в победа Твоя! Амин!

Вдигам ръка за Рая Твой сред таз земя, скрит в пазвата нейна, разцъфнал като градина райска в пълнота, с меча въртящ се пред нейната врата и река кипяща – кристални струи с Росите късни, на освежение съдби. А те са неизменни кат Твоите, о, Боже, за нас сълзи.

Над позлатените поля чува се глас на девойки и ергени, люшнали се кат житни класове – в полите на Балкана извезани везма. А те са Твои създания сред планета Земя: в есен късна излезли са вси плодоберачки, берачи на благословенията Твои са те! Синове и дъщери родила е майка България, о, Господи мой, преблагослови ги с вяра и любов в надежда свята, да пламне плам в гърди им, като факли озарителни в нощ тъмна употреби ги Ти, като зари на зазоряващи съдби, навеки милости вси Твои! Моля, Рая, скрит нововъзстановен в пазвата й, Ти го изяви, нек явен се яви! Боже, помогни да чуе всеки и да разумее, че Ти над таз страна България, сред тоз народ си благоволил! И с милост и любов, Обкръжил кат повой златен, обвил си й съдби и си я подвижил! На Твоята длан си я начертал, нек цял свят разбере и види!

Че днес, по милост Твоя, над нея се наведе в усмивка съдбата и Небе невода си простря, като път златен съдба й превърза и с десница в бран дъщери и синове й обгърна, стражи в чинове небесни между небе и Земя пред Съд велики изправи в съдби, за да решиш целокупни земни съдби.

О, вдигнала съм в прошение ръка като Твой страж, недостоен за таз чест на удостоение сред таз страна, за двата близнака, на милост Твоя – гонака, дни им продължи и чрез тях като сияйни на небе звезди светлини, то Ти ги, Всемогъщи Боже, употреби и Името Си свято прослави!

Майка и деца в единство на вяра в Бога събери. И за всички деца на благословение като бисери, нанизани в кордона на спасението, моля, Вседържителю на вселенни всемирни съдби, под покрова Си ги скрий и опази. Нека молбата ми е това да бъдат живи както в съдби, тъй и земен живот им подари – Марино, Светлан и Благовест. Сред тях майка Теменуга благослови още днес, в единство на Вяра с Петър-Симон употреби, както в Древност, тъй и днес Ти! Нека Благовеста жива и здрава се роди, моля, опази я Ти!

Милост прося за вси! За велика Богдана, за стана пред Йордана, за шатъра, над който Ти благоволи и Знамето, което се вее над таз страна, над таз държава България с емблема на небесна мощ! Моля, Боже, благослови държавния й глава и го опази, нек в мъдрост тоз народ ръководи в съдби Твои!

Моля, десница над дялото Си духовно простри и стълб огнен в плам Тронен над Герман да се яви и дай да пламнат духовните реформаторски съдби чрез рода на Йоана, помогни! Че могъщи са Твоите съдби и свидетелствата са насъщи.

А Твоите роси са сълзите брилянтни в зора зазорена, засияли над лехата освежена, с астри и хризантеми нацъфтяна. О, святи Боже, опази и под покрова Си могъщ целокупните Си съдби скрий за слава и прослава на Небеса! Амин!

На Тебе и само на Тебе в зората отдавам хвала, когато се пробужда Земята, единни флора, фауна и човекът и аромата си изпращат цветята в благодарствена хвала в Небесата! О, Ти приеми поклона ни единен и признателната ни хвала в благодарение за милостта и любовта Твоя над таз планета Земя, над таз страна любима България, над тоз народ, чрез който скъса за во век хомота духовен. И издигна Знаме на правда Твоя чрез вяра в кръвта на Господа Исуса мой, за целокупност земна и Земя.

О, моля Те, Вседържителю на Вселената, Всемира, запали факлите огнени в плам тронен на озарение. И в нощ тъмна, когато враг вилнее и на дела си трудовете получава в чин ”Язви зли на смъртта”, знаме му гибелно ”смъртна коса“ коси Земя.

О, Боже мой, Земя озари! Със сълзите Ти огнени угарите черни напои. И изкуплението за во век от флора, фауна и човек запази! Моля запази! Когато се разтварят земни недра и изригват пепел и жупел вси творения Твои и ги опази!

Когато сушата се свива под напора на водна бездна в тръпки на тресене Земя, погива флора, фауна и човешка душа, под участ зловеща на осъдени съдби, то Ти, Всемогъщи Боже, не оставяй да погине душа, но с Войнство небесно охрани я и в тайна Твоя запази я! И в ден на върховна победа, Боже, Твое възкресение и единна с вси в първото ни възкресение от мъртвите, единни вси в Царството на мира небесни, въдвори я Ти!

Моля Те като чин небесен – страж Твой, пръстен човек, грешник, но съсъд на почит Твоя, страж между небе и Земя, о, Боже мой, чуй и приеми молитвата, моя молба и народа Твой опази. И нека в сила и Мощ на Дух Святи обвит бъде, и помогни. Обвий го в съдби и като факта огнена да пламнат синовете и дъщерите Ти, че Съд велики в небесните простори чрез Глас над Земя проговори и реши вси целокупни земни съдби на Земя с трите й пояса от флора, фауна и човек. Нек таз Блага вест се чуе надалеч и да отдадат хвала на Твореца вселенни, всемирни за милостта и любовта над творенията Си вси! Моля, Отче наш, Спасителю и Изкупителю наш, помогни!

Покланям Ти се единна с планета Земя, с ядрото земно, сърце църковно, с флора, фауна и човек от Земята и взаимно Ти отдаваме поклон! Поклон! Поклон! Слава и хвала, чест царство и държава Твои да бъдат и за във вечността в безконечието. И Те каним единни вси като новоизкупени с цена кръвна Твои съдби, нови поданици – Твои бъднини, моля седем пъти по седем и седем пъти по седем бъди Цар и Господар за во век веков. И царувай над нас чрез Сина Твой, Господа Исуса Христа, Вожда наш и Царя Юдин в царството Юдино на мира и вечността! Амин!

ОТВЕТ НА МОЛИТВАТА НА СТРАЖА. БЛАГОСЛОВЕНИЕ НАД ИЛИЯ И ЕЛИСЕЯ

Пееше в зората ранна зазорена Зефира нежен над Земя и докосваше гърдата на стража в зора, в пирувание, в бдение пред Небеса.

И бликаха живи струи от гърдата на Духа Свети, и употребяваше я пред Небесата в пост и моление, в прошение и хвали за стражите Сионови в тройна верига на пост и молби. Че в този ден на победи Бог Всемогъщи изяви се сред планета Земя чрез милостта Си и любовта Си кат насъщи и чрез Духа Си Святи изпълни дълбина и пламна вяра, в надежда буйна закипя и обви в любовта Си. И тя съзря в простора сини как се веят знамената на победи могъщи, забити в твърда канара кат щит на вяра в гърдата на Войнството лично в чинове небесни, връчени в ръката чрез творенията Творцуви сред планета Земя. И зърна тя в зората емблема – могъща Му съдба, чрез вяра оправдани в кръвта на Господа Исуса Христа в Мощ лъвска и звезда – Нова планета Земя победа славна на Юдиния вожд – потомъка Давидов, щене лъвово, Господа Исуса Христа, Спасителя и Изкупителя на целокупност земна и Земя.

И в зората ранна зазорена, в ден светла обновена, чу се глас на хвала, запя се песен нова, Мойсеева съдба и Войнството лично Христово в чинове небесни в свещена съдба с тропот тронна път пое сред планета Земя. Пееха съдбите, пееха момците, сияеше им на чело звездата – емблема на Новоизкупена планета Земя в чин ”Нова сияйна звезда.

Сияеха факли пламенни на могъща съдба в озарение на Трона на Сиона, нови сионови зари и вееха се знамената на победа в десницата на МаннаСия във велика Бран на мира, и повеждаха съдбата небесна в похода могъщи на озаряващи съдби, в небесни милости и светлини, въоръжени с всеоръжие на близнака два, на два Завета съдба в една скиния неръкотворна, съединени два отдела в една велика Мощ – десет заповеди и Дух Святи – Мощ небесна на Юдиния вожд!

Пееха съдбите, хвалеха Небеса. Сияеха факли пламенни на могъща светла съдба като светлина могъща на Благовест в съдба, яхнали жребците бели – Правда – Слово огнено, Светлина. Летят в простора сини гълъби бели на ята, над златокоси главици летят Войнства небесни в могъща победа Творцува завсегда! И чу се Глас на повеля, на Съдебната небесна власт, единни с Твореца могъщи на победа Тронна! Яви се плам над Сиона и десница в Мощ простря Творецът могъщи:

”О, Гвардио лична в чинове небесни на могъщи съдби, обвита в плам Сионов на Тронни съдби, днес пращам ви Вожд – Войн смел с нож в ръка, поема ви кат Войнство смело, преминали вси Йордан със Знаме могъщо, окрилен небесни Божий Дан. Благословени в тоз миг бъдете седем пъти по седем и седем пъти по седем в двойна Мощ на сила в чин ”Илия” и ”Елисея” в похода ви смели, благословени седем пъти по седем и седем пъти по седем бъдете, две цеви на елея, две заветни съдби в чин ”Светлина на Благовест“ сред Земя, обвити в свещени съдби и в пътя на похода велики продължете! Днес вас Свише преблагославям в Светлина могъща! Днес вас изпращам, идете и Вестта блага на Всемирната църква – Тронна победа отнесете. че Съдът небесен приключи земните съдби и навек с венец увенчани – вяра Авраамова, всемирната надежда и любов Творцува! И като печат небесен, о, благословен бъди, победа възцарена под десницата свещена, в чин ”Йодай”, ти, в чин ”Царски Мой ратай”, под десницата Моя! И от днес за съдба застани, Вожде техен, поеми им ръка и ги води чрез сила Мощ до Архангелска тръба! Амин!

Благословени седем пъти по седем и седем пъти по седем и тми по тми бъдете и като награда могъща на съдбата, ето за знамение ще се яви знамение – ще се наложи Светлината на Благовестието! В свещена съдба ще се яви, и Благовеста ще се яви, и на Благовест ръка ще подаде, както Рила на Пирина в Предела съединени в съдба, и бликна Бъндерица и Рилина река, и напола земните недра! ”Амин” кажете и се Богу поклонете, Земьо, творение Мое, и Ми благодарете, че със сила, Мощ ви посетих. Изливам с ведра сълзите Си ранни в зора и в залеза скончаещ на деня – Росите късни, напояващи земните недра! И днес в съдбите могъщи включете още четиридесетдневия и помнете: Кебета от руната на стадата Яковови в багри на дъгата пригответе, че в тях ще повиете Моите съдби Благовестието на Светлината като два Мои близнака в свещени съдби над Земята! И в пирувание велико навлезнете! Амин! Днес Аз, Всемогъщ Вседържител на вселенни, всемирни съдби в чин непроменим на Законодател със Закон на правда, ореол на Трона съдебен, ви свише преблагославям, единен в чин ”Генерален” на Съда велики велика на съдбите явих ви гии ви поверявам тайните Си скрити! Но днес като награда  чрез стража на Земята. Амин.

Ангеле четвърти, единен в съдба чрез Гласа на Дух Святи, във Власт съдебна над Земя теб възлагам съдби! А ти крило разпери, гълъбе бели и предно колело на Езекииловата колесница посети, и събитията вси му оповести. И го предупреди, до края на живота си земен верен да е, че верен го намерих, помни. Литни, Дан велика и Езекиилово колело предупреди, че в мига верен го намерих, помни! И с милост Моя го посещавам, и чрез Бран на мира по милост посвещавам, и в предстоящата съдба в чин ”Син на Елисея“ го подарявам! А теб като дъщеря на стража Мой поверявам!”

Верни Ми бяхте, верни Ми бъдете и продължете, и съдбите Мои носете, възкресени духом, живи продължете и от живот в живот преминете! Амин!“

13.09.75 г. (в ранна зора)

”Днес Християнство на съдбата с Христо за ръката явихте плода на чреслата ваши – Пет поканени в съдби и сред тях Рубин се роди, и Благовеста за съдба ще се яви! А от днес за съдба с Йоана за ръка бъдете две сестри за съдба. Благословени в милост Моя, на Теменуга и Вяра обвити в чин на Симон Петър и Любовта, продължете сред Земя. А останалите двама предупреди: единият да не ламти за земни суети, а другият да се смири, за да чуе Моята съдба, защото в един миг снишавам и сривам до земя. И в този миг предупреждавам, в туй дяло да се не намери крадец на таз могъща Светлина или да се употреби като своя мъдрост, помни. Който дръзне да стори това, всички язви, описани в Откровението, да са му съдба на плеща. А който във всеотдайност разнесе и озари Земя, нека вси благословения приеме на плещи. Амин!

Стражо Мой, водя те във велика победна съдба. Да не забравяш Сиона, Рила, Пирина да са ви насъщи. И да ви не оскудее вяра да ги посещавате за Моя слава.

А Вяра жива да продължи във вяра, защото Земята ще представи във вяра. ”Амин” кажи и смирението ти се яви, и продължи в таз съдба, и греха ще унищожа, колкото и да е голям, нищожен ще е в стан.

Но ти продължи във вяра и расти и никога не забравяй стана. Йоана, съсредоточи се в Павла, днес двамина с Йоана съединявам ви кат двама, два рода в един да продължиш чрез твоя син.

Павле, зенице Моя, с мъдрост надарен, ще Ми бъдеш факла, с Марино, подарен на стража от Мен! И като две братлета близнета ще сте Ми в десницата Моя! Амин!“

(Но горко на Девора, ако не застане в Бога!) Амин!“

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван