Атмосферни пояси

clouds, sky, fluffy clouds
  • Земя независимо от човешката ръка е сътворена, тъй смело устроена и чрез атмосферните пояси украсена. И произходът й е изявен – княгиня от царски род, бъдеща царица на Цар в новоизкупено царство. О, пееше зората и въртеше се Земята, обвита в омара бяла в зора и в атмосферните облаци сияеше й корона на глава, и принцеса бе на съдба! днес включена е тя отново в кордона!
  • А атмосферните пояси не са материя, но те посочват че материя земя, обвита в духовния образ, се движи, диша и живее.
  • тя е земя, окръжена с атмосферния пояс, но той е и едно велико откровение на мъдростта Творцова в строение кат велико свидетелство за земята и нейната съдба. 251/1
  • поясът трикольорен от атмосфера, хидросфера и стратосфера. 218/9
  • чрез атмосферните пояси на ден светли в правда се изявява Княза мирни, а в нощ тъмна сянка се изявява Сатана, забулен в мъгла. 142/ 1
  • воинството Израилево… да полетят към йоносферата, да водят война и да извършат воинствена съдба при грабването на църквата Моя. 220/10
  • кат победител над вси знамена ще се явиш над стратосферните селения над магнитните поля в лазура небесен, твоя бъднина. 200/2