Благоухание, ухание

pink, rose, flower

Песен на песните 1:3
Твоите масла са благоуханни; Името ти е ароматно като излеяно масло; Затова те обичат девиците.
Песен на песните 4:14
Нард и шафран, тръстика и канела, С всичките дървета доставящи благоухания като ливан, Смирна и алой, с всичките най-изрядни аромати.

  • Уханието символизираше или придружаваше нашите благодарствени постове и молитви. 5/6
  • Двата камъка на закопчаването на ефода от оникс съдържат двете истини от двата завета, също сочеше на благоуханието на молитвите на светиите пред Лицето на Бога. 202/8
  • Този благодарствен принос от ухание на роза всъщност представяше молитвата на дялото, приета като ухаеща благодарствена хвала реална от апостолите и светиите от седемте периода църковно време като благоприятни приноси във времето на Съда велик. 17/ 11
  • На най-голяма почит в принос на хвала беше уханието от българска роза, което представяше целокупната българска земя с нейните ухайни розови насаждения и това именно ухание на роза в чин „Българска“ бе назовано от небе – райско ухание. 18/3
  • Ухание от роза пред небето, която ухаеща хвала придружаваше нашите постове, прошения, молитви пред небето като жертви ухайни, духовни на духовния народ Божий. 110/ 6
  • Флора е взела живо участие в служения свещени чрез уханието си. 355/ 2
  • Смирение е угодно кат ухание пред небеса. 372/ 5
  • Любовта не е само ухание на снага, но тя трябва и в дела да се проявява. 397/ 20
  • Вселено, Всемире… насладете се на аромата на прошения и молби, мъки и тъги от сълзи изплакани пред небесата. 130/ 17