Амвон

uppsala cathedral, nave, gothic
  • Пълен ред и в чистота и голяма строгост сред работниците на Христа, тръгнали в пътя на постоянство в святостта, без амвон в средата – маса една с покривка бяла от лен (бял), изработена от любовта на младежта с емблема на Христа разпятието с пет рани на Христа. Върху нея да бъде словото и прибора на символа на завета в изрядна чистота. А хора на младежта да бъде готов винаги с песни, дадени от Дух Святи на остатъка. 335/27
  • Невястата не е при амвона и концерти, а е скрита в молитва за всички, заблудили по цял свят! 405/11
  • Слънце знойно печеше но вий не разумяхте и се уповахте на хитри светила на водачи сляпи на пастири луксозни с амвони и кресла, не им липсваха и телефони за глупава слава. Не в луксозни зали и амвони, но на планина где вей прохладен ветрец през ноща, а кога знойно ярко слънце припече сянка ще ви е лист и дръвче. 3/11
  • Поради въведената заблуда в дома Бащин Лаодикия в едно със светските нрави, лъжата царуваше като господар и се проповядваше от святото място – амвоните, нямаше свят олтар на свято служение. 36/2
  • Елате, елате без пари и без плата, вземете, яжте и се освежете от истинския извор, що блика от раните на Христа, благодат, късна роса явявам ви, стадо мало. Елате сега във везна – словото на Христа и се премерете и се наредете. Но не вярвайте на хитри хищни светила с амвони и проповед за плътта. О, тя ум и плът насища, но „горко“ ще чуят вашите уши в съдния ден, помни, от лява си страна! 296/1