Атеизъм/ Комунизъм

team, group, people

Даниил 11:40
И в края на времето, южният цар ще се сблъска с него; и северният цар ще дойде против него като вихрушка, с колесници и конници и много кораби; и като влезе в страните ще нахлуе и замине.

 • Атеизъм – днес ние, Съдът, те отхвърляме!.. А ти, вярна Моя, различавай две съдби, борбата не е с комунизма, а с атеизма! 369/ 2
 • Езически непокаяни сърца, макар и с маската на християни – те са атеисти. 152/ 1
 • Аман се явява в земна атеистична власт – в земно управление  2/ 3/
 • Атеизмът е дяло на Антихрист пак от тоз народ „блудний Вавилон“, вмъкнат сред учението хуманно, възприето от славянския народ. Бог люби славянските народи и ги закриля. Атеизмът е дяло на Сатана, който иска да завладее света и хвърля укора свой върху комунизма. Но в дялото на атеизма ще бъде употребен пак човек съсъд сатанински срещу Бога. 21/3 
 • Атеизмът на земя се роди още в Каин – бе антихрист и тъй продължи и където намери удобство, там се крие и върши злотворство. 141/ 3
 • северният цар не е комунизмът, а атеизмът, макар словото да държи в ръка, ако любов няма, що го ползва! 372/ 3
 • Атеист – Рим, там ще дириш трите шестици – образът на звяра. 381/ 3
 • Комунизъм е Моето дяло, ако бъде представен в пълната истина (без атеизъм). 119/ 5
 • Комунизмът е правда, хуманност, но атеизмът е отделно нещо, обезверението е от човека, който е бил с кръст в ръка, а е извършил много по-страшни в неправди дела… аз приех с цялото си сърце комунизма без атеизма, защото Христа е първият комунист. 111/ 4
 • И като печат на всичко помнете – хуманизъм – е дела на правда, дело на комунизъм, но не и дяло на атеизъм. 130/ 18
 • Но в скончание на Съда велик Сатана изиска България, за да я разкъса по народност и територия, поради дялото на Бога и духовния прогрес, като заяви пред Съда велик, че тя е негова поради завладелия я материализъм и безверие. Бог защити България пред Съда велик и изяви, че дялото на комунизъм всред България не е равно с атеизъм, а в основите свои то има апостолски истини. 44/ 1
 • ний, Съда велики, днес изявяваме съдба: че борбите духовни, придружени със световни като история исторически за комунизма и неговата идеология тя е Христова, но вмъкнатият в нея атеизъм е дяло на отделни учения – дарвинизъм. 152/ 1