За олтарния дом в Рударци

24/08/2023 Лара 0

В село Рударци, близо до София, по времето на Съда Бог употребява свидетелствено една къща като храм Соломонов със Светая Светих. Едно от служенията, проведени на 25 март 1978 г. е […]

secret, top, stamp-3037639.jpg

Вестта е везната – тя ще запечатва душата

30/07/2023 Лара 0

Слово: Псалом 80 “Победа! Победа! Победа! От тебе днес приемам прошение и молба за дялото Ми и за целокупната Земя и предупреждавам: четиридесет дни има предупреждение, Вестта кат невяста млада оставям, […]

queen, crown, monarch-6858091.jpg

Вестта в чин Естир навлиза в увенчаващи победи с печата в ръка

21/07/2023 Лара 0

”Победа! Победа! Победа славна, славен венец! Днес зова, зова, зова, Вселено, Всемире, явете се и свития от победи венец днес пред цялото небе, Земя, вий свидетели Мои бъдете, днес погледнете, промълвете, […]

holy water, baptismal font, baptistry-267031.jpg

Обезвреждане на купелното кръщение

13/07/2023 Лара 0

Важно обяснение:В този откъс е представено свидетелствено служение, проведено на 14 май 1977 г. край Копривщица, Бяла река.Служението засяга всички християни по света, които вместо водно кръщение са извършвали купелно кръщение. […]

tabernacle, religious artifact, ark of the covenant-7294106.jpg

Благословение на България и над Сионовата дъщеря. България – новоизкупена земя

26/06/2023 Лара 0

СИОНОВАТА ДЪЩЕРЯ ПРИЕМА КОВЧЕГА НА ВЕСТТА – СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. БЛАГОСЛОВЕНИЕ НАД ДОМА НА ДАНТА СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ (БРАН НА МИРА В СЛУЖЕНИЕ ПРИЕМА КОВЧЕГА НА ВЕСТТА) ”Пей и Ме хвали! Ела, зенице […]