street, buildings, town-6213240.jpg

Полша – държавата на шестия папа

11/01/2024 Лара 0

Скъпи читатели, В този кратък откъс от съдебната светлина е спомената държавата Полша, от която е шестият папа. Този папа е приел осъждението на сатана и неговите последователи по времето на […]

time, clock, clocks-2801596.jpg

Обяснение за седемте периода на новозаветната църква и Лаодикия

16/12/2023 Лара 0

Седем периода на новозаветната църква Чрез действието на Святия Си Дух Бог постави в България началото на невидимо за човешките очи окончателно духовно изграждане на нетленната всемирна изкупена Христова църква от […]

dove, nature, bird-2516641.jpg

Спасението чрез съдебната вест

03/12/2023 Лара 4

Уважаеми читатели, Предлагаме на Вашето внимание кратко изложение на вярата на последователите на Христос, които го следват в единство на Дух и Истина – Закон от 10 заповеди. Съдържание В какво […]

wine, retro, wine glass-2408620.jpg

Кана Галилейска

09/11/2023 Лара 0

В Евангелието от Йоана глава втора е описана сватбата в Кана Галилейска. По времето на първият съд, през 1972 г. Бог употребява свидетелствено сватбата на Любомир и Петкана като сватба в […]

dancer, waterfall, rocks-287078.jpg

Норвегия – ще се явят люде с двойна сила на Илия и Елисея

24/10/2023 Лара 2

Едно насърчително пророческо Слово. Макар че България е избраната и употребена страна при разнасянето на благовестието на царството ще има голямо употребление и в Норвегия. „Норвегия – ще се явят люде […]