Изкупените спящи от седемте периода преминават в една всемирна изкупена църква

jurisdiction, lady justice, justice-677940.jpg

 

Църковното служение навлизаше в ново изпълнение. Съдът велик приключи с процесите съдебни. Сега Всемирната църква навлизаше в могъщи съдби на служение чрез блюда, съсъди на почит И бяхме предупредени, петорката употребяема, да се приготви за служение – това бяха съсъдите пет като Пет църковни сетива. Свидетелството навлизаше в съдба на ново служение. И в деня сряда беше поканен съсъдът, блюдо на почит, над който мина приготовление, духовно изцеление и прие свидетелственото благословение над църковното свидетелство. Наистина днес наново се чу Гласът на Всевишния Бог във вечерна стражева служба. Ето тук предавам и самото благословение.Благословение над свидетелството църковно чрез употребяем съсъд:

”И в тоз миг на велика милост Моя, зова свидетелството всемирно да го духом изцеря и наново в служба въведа. Амин! Седем пъти по седем и седем пъти по седем. Ела, свидетелство на всемирната църковна съдба, над теб е Моето благоволение. Наново те въвеждам в служение. Амин! Седем пъти по седем и седем пъти по седем. Благословено бъди седем пъти по седем и изцелено, свидетелство Мое на всемирната църковна съдба. Изцелено бъди седем пъти по седем и навлез реално в единството на Пет разумни сетива църковни със стража Мой, и навлезте в служение. Амин! Днес Аз, Всемирен победител, Вседържител на всемирни съдби, изявен в Троен Лик като Троица Всемирна, Всесилна, в подвиг велик те благослових, изцелих и наново те включих в служба на всемирно църковно свидетелство. Амин.

Амин! Съдът приключи. Съдът приключи, всемирното служение продължи чрез блюда във велико църковно служение сред Земята, представена като църква в Седем църковни периода. И църквата се готви да навлезе в служение и приеме великото тайнство на цената на изкупление във вид на причастие, имаща дял с Христа.

Амин!“

Обяснение на стража:

Наистина ние сме посетени Свише на Святия Дух и предупредени, че ще представим Седемте църковни периода, на които съдбата е разрешена и ни е разрешено да ни се поднесе покровът на Всевишния в единство на вярата Авраамова, която ни се вменява в Правда. И всички изкупени спящи от Седемте църковни периода – времена на служения църковни преминават в една Всемирна църква изкупена, единни с живите настоящи, образуващи всемирно, изкупено с кръвната цена, дяло – движение духовно сред Земята. Амин.

14.10.1964 год., Охрид

На 13.11.1964 г. Обяснението от Святия Дух продължи за съдебното изпълнение над Земя и земните върхове във вековете, служили на различни човешки богове. Всевишният Бог ме бе подготвил за едно страшно по съдба изпълнение над заграбения от врага Сатана периметър. И в предстоящия петък, в 15 часа местно време, се извърши волята Божия. Посетени бяхме от живото Слово чрез Святия Дух в решение на Съда велик в правда над Земята и земното осъждение над праха му, което е било погребано в земя. И ето самото изпълнение на служението, което се извърши вън, на свобода, по пътя към Драгалевци – Драгалевския манастир в пороен дъжд и мъгла, която ни покриваше и ние едва вървяхме. Но с милост на живия Бог на небето и Земята ние с дръзновение извършихме Неговата воля като приехме тез няколко Слова, изречени от Съда велик като решение над всички заблудителни учения на измислени богове в осъждение.

Забележка: Сред нас беше съсъдът, употребен като съсъд на Ангела в ръководство – Ангелина. Тоз съсъд не устоя в проверките и съзнателно съгреши, и в плътта си прие осъждението на Ангела Лаодикийски, който след отхвърлянето му (избълването) и погина чрез съсъда (баба Тина). На 12.11 тя почина, а на 13.11.64 год. бе погребана.

Съдът приключи над мъртви и живи праведни от Начинание до Скончание. които бяха оправдани. Също Съдът приключи и над осъдени от мъртви и живи.

Дялото на Съда велик навлиза в победи славни на изпълнения на всички обещания Авраамови в реални изпълнения чрез вяра, въвеждащи всички църковни периоди като всемирно църковно служение сред Земята. Амин.                

14.11.1964 г.