Свещенството свободно поема път на служение

death valley, desert, highway-3133502.jpg

СВЕТЛИНА ЗА ДВАНАДЕСЕТ ИЗРАИЛЕВИ СТЪЛБОВЕ И ВРАТИ.

СВИДЕТЕЛСТВЕНО СЛУЖЕНИЕ

”И в тоз миг на съдба приемам всемирно всесъжение чрез стражево първосвещено служение хвалите и прошенията на дванадесетте израилеви стълбове и новозаветните съдби на апостолите Мои! И в тоя миг на съдба първосвещеникът принася принос на хвала за дванадесетте израилеви съдби – народа Израил. И в тоз миг на съдба приемам жертвата на новозаветното християнство. Със сила и власт върша съдба и приемам жертва чрез огнения план – принос в служение чрез Глас на съдба! И в тоз миг на съдбата приемам прошение от вас, първосвещени съдби. О, благословени бъдете, дванадесет и дванадесет – двадесет и четири племена (за Стар и Нов Израил)! И днес за слава и хвала в небеса единни поведете съдбите Израилеви.

И в тоз миг на съдба ще чуеш Глас и великата милост от векове Синай и Голгота, две могъщи съдби приключват на Земя, и вас въоръжавам да се приготвите завсегда.

Сам Аз, Всемогъщ Вседържител, приемам служение в принос на вечерна жертва. Благословени бъдете седем пъти по седем, първосвещени съдби, единни с народа Мой, амин!

И в тоя миг единни бъдете сред племената като войска и пътя поемете към планината. В тоз миг на съдба велик съм на небеса, отсъдих съдба. И в тоя миг сам Законодателят и Съдия издаде заповед на Войнство и войска:

”Изцелени бъдете! Изцелени бъдете! Изцелени бъдете! И пътя на велика милост на съдба поемете, и готови бъдете с дара на възкресение в гърда. Днес херувимът ви е под стрехата!

Благословени свише в Правда завсегда бъдете. Сам Аз, Всемогъщ Вседържител, вас днес изцелявам и в миг на Архангелска тръба готови бъдете, и се явете пред Вожда си за хиляда години! Амин! Седем пъти по седем благословени бъдете и от днес за служението ви от Земя Небе прие хвала! И от днес свободно свещенство служи на Земя. И от днес за съдба, свещенство, свободно бъди на съдба! Амин!“

9 септември 1964 година, сряда