Църквата Всемирна се облича в двойна сила за действие

universe, birth, human-782699.jpg

 

”О, ела, ела, възлюблена Моя в съдба, в бисерна одежда да те наградя, в чепиците на благоволението Мое да те обуя, сърнице Моя! Днес в сила двойна обличам те сред Земя и те въоръжавам с всеоръжието на Духа Света. Покровът ти е на глава, но ти вярна бъди на съдба.

Днес Аз чрез стражева съдба обувам ти нога и пускам те на Земя да разнесеш благовестието на съдба. О, ела, съдбо Моя, днес пред Трона Върховен, всемирна съдба, теб свише благославям в изливане на съдба. Измита в кръщението на Йорданската съдба, изкупена с цената, те обувам в благовестието на Земята. И в тоя миг на съдба измита и изчистена, изкупена с цената, обута в благовестието, те пращам, потвърдена и благословена седем пъти по седем свише от Небе, пътя си поеми днес, благословена седем пъти по седем бъди, сърницо Моя, свише от Небе. Гази из росните цветя и бери брилянтни капки роса. Теб венец нетлен краси глава. Корона теб краси, седем пъти по седем благословение от Мен приеми, Творец, Законодател и твой небесен Баща, седем пъти по седем благословена в изпълнение на въоръжение, на обувание в двойна сила на съдба, ногата на сърницата Моя! От днес пускам те на свобода – извън всяка стреха, по гори и поля, по планини и долини, о, сило двойна, я води за ръка!

Съде велик, потвърди благоволението на въоръжение в сила двойна на небеса! Амин!

В тоя миг пред всемирния съдебен Лик, Аз, Всемогъщ Вседържител, Законодател и Съдия, обух, облякох в увенчание на двойна сила на съдба благоволението на съдбата в скончание на изкупление, и го пусках на свобода до Архангелска тръба. Моля, потвърди в хвала!“

”О, поклон! Седем пъти по седем в хвала Теб, Царю над вси царе, Законодателю и Съдия! Ние, Съд велик в поклон на Всемирен Лик, свише наблюдатели, в тоя миг потвърждава Съдът, че истина е това Благослови се всеоръжието в обувание на двойна сила като преден и заден страж на всемирната църковна съдба. Стена й е Здравната реформа, покров на милост Тронна завсегда. И като сърница на елей яви се тя, пусната е на гори и поля, призната и потвърдена чрез поклон и й даваме разрешение да поеме пътя си в съдба като Вест на Пет мъдри сетива – Знаме Юдино на Израилева съдба до Архангелска тръба, да събере Войнството небесно завсегда. Амин! И Ний признаваме туй благоволение на благословение чрез свише изпълнение на умиване и обуване чрез двойна сила като предна и задна стража. И го потвърждаваме с поклон пред Трона във върховен пир. Поклон! Поклон седем пъти по седем и седем пъти по седем в хвала пред Трона. Ний, Съд, в единство със свидетелство!”

Хвала! Хвала! Хвала! Пей всемирна велика съдба. Сияят в небесните простори светли кандила, рано в зора, ярка звезда. И пеят песен вси цветя, мирис се носи на съдба – красни ухания мои от хвали в ден на милост – велика съдба. Девет седмици приключва служение на съдба. И отдаде почит стражево служение чрез хвала като се поклони седем пъти по седем и седем пъти по седем, и седем пъти по седем, и хиляди пъти по хиляди в тми чрез ухаещи хвали пред Трона велик! Тъй приключи деветата седмица в съдба за всемирното Войнство и невяста на Христа!

”А ти, възлюблена Моя в съдба, наистина се приготви в райски съдби – събота рано в зори ще ти се явя!

В тоя миг на съдба чрез Силен съдебен вик, върховен миг, Словото посети Земя, с двуострие на съдба и изяви волята Моя! Амин!“

20.03.1963 г.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ НАД СВАТБЕНАТА ВЕЧЕРЯ В ИЗХОД НА ВСЕМИРНОТО ЦЪРКОВНО СЛУЖЕНИЕ. БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА ПЕТТЕ РАЗУМНИ СВЕТИЛА. ПОКАНА ЗА КЛЕТВЕН ЗАВЕТ С БОГА. ВИСОК СЪДЕБЕН ВИК

Слово: Йоил 2-ра гл.

”Победа славна в хвала, днес велика е милостта Моя! Йоил навлиза в изпълнение чрез силата на Духа Света. Със сила свише от Небе днес каня първосвещеника чрез стража на съдба. О, стражо Божий, днес застани на Сиона на стените с рог в уста и дома Божий предупреди за слава и хвала Моя.

Сила свише иде в изпълнение, Бог велик е в служение. И днес в милост на съдба, стражо, чуй, чуй като Сионова тръба и предупреди първосвещеника в дома Божий. Със сила Божия днес Пет разумни светила се въвеждат сред сватбата Моя! Днес готови с елей Светлина те чакат само Глас от небеса! Бързайте към милост Моя и на сватбената трапеза седнете в Авраамова съдба. Победа над вси отхвърлени съдби. Днес навлезте в Авраамово обещание, стежание, вие вси, призвани от кръстопътища за съдба и седнете на сватбената трапеза. Амин! Двадесет и четири съдби на милости Мои, вас днес зова, пламнете на милост в съдба. А вий, Пет могъщи светила, озарете цялата земна кора.

Ден на велика милост на съдба – велик изход приключи! Йосифе, лознице с росицата Моя, днес вам заповядвам, поемете път към Ханаан и отнесете милостта на Росите над Сиона – Ерусалима нови, навек Моя съдба! Днес по заповед на съдба вас призовах в съдба, Пет разумни сетива, готови бъдете да светнете над цялата Земя. А ти, насищение, като манна яви се и насити изкуплението Мое като пътник за Ханаана – за Ерусалима! ”Ту.. ту.. по…“ Днес знак се дава на съдба! ”Ту.. ту.. ту..” седем пъти по седем, стражо, отвори! Седем пъти по седем, стражо, надай глас като Сионова тръба, готов на Сионова стена!

Миг върховен на съдба! В тоя миг, свише Войнство, освети стреха! Устрой пътя до земната стреха! И от днес на съдба очистена и осветена бъди и всемирното дяло приюти на могъщата Моя Светлина! Амин! Херувими сред флора, фауна и човек, застанете и от днес вейте Знамето на небесната съдба като войни смели в изкупление на съдби! ”Ту.. ту.. ту…“ В тоя миг на съдба, Съде велик, застани днес в съдби и под заповед предупреди стража и първосвещеника! Принос Ми принеси за Двадесет и четири старци за съдби!

Днес приемам принос ухаещ, Съде велик, пред Теб днес на приноса ухаещ се насладих, за да ги орося и да тръгнат водите буйни на Росите под таз стреха. Готова е софрата и благословението свише от Небесата!”

В тоз миг на съдба чу се Глас от небеса:

”Ту.. ту… ту…“ Стражо, предупреди софрата и Пет разумни, насядайте отдясно на първосвещеника като всемирна съдба. Амин.

В този миг на съдбата благословението е велико от Небесата. Пет разумни на съдба, всемирни Мои сетива, в този миг Аз, Всемогъщ Вседържител, Законодател и Съдия, призовавам Пет разумни сетива като всемирни сетива, пълни с елей на Дух Света, да блеснат в сила на Светлина и да озарят цялата Земя! Амин!

Благословени седем пъти по седем, Пет разумни светила, в надежда стражева в първосвещеника в Гълъба на Духа Света! И от днес посветете еня си скончае живот на ялото Ми на Земя. Очистете дълбина и се пригответе за елея да озарите цялата земна кора. Днес вас зова да изречете думата: ”Заклевам се в живия Бог, че ще Му служа до края на живота си на Земя!” Амин! Благословени бъдете и от днес за съдба в награда Моя станете и се наредете отдясно на първосвещеника на Авраамовата софра. Амин! Сам Аз, Всемогъщ Вседържител, днес подарявам стреха за всемирно служение чрез Пет разумни в надежда на изкупление на съдба. И в тоя миг на съдба сам първосвещеникът ще покани съдбата (петте), да застане разумната всемирна съдба на софрата.

Благословени бъдете, наредени и настанени от Мен, Всемогъщ Вседържител и Съдия! Приключих с изхода на съдба. (Днес Йосиф излиза в изхода свой на съдба.) Амин! Благословена бъди, о, трошице на съдбата сетна на Земята, насити дълбина и до Архангелска тръба бъди софра на благословение, докато дойде преображение и се намерят в ново Ерусалимско селение. Амин! Амин в Духа Свети! Сам Аз днес изрекох пред Съда велик велико благословение в Авраамова съдба като вечеря, събрала вси хроми!

Сватбена вечерьо, благословена завсегда бъди! Елате, хроми и седнете в изпълнение на заповеди и дух Свети, но чрез вяра, която виси на тези две Истини и се наредете във вяра, надежда и любовта. И от днес застанете и цялата земна кора озарете! Амин! Сам Аз, Всемогъщ Вседържител, благоволих, освободих, очистих стрехата и подарих на всемирната църковна съдба стреха – единна с флора и фауна. Амин! Благословени бъдете завсегда и от днес навлезте във велико и могъщо новогодишно служение. Амин. Благословени бъдете! Първосвещениче, стани, грабни ножа и раздели на вси на софрата. ”Ту… ту… ту…“ Глас се носи в ефира на могъщи съдби!

Съде велик, в тоя миг на съдба приемаш ли, признаваш ли, разрешаваш ли на всемирната съдба да приеме като дарове, единна с Пет разумни сетива, светилници да блеснат кат свидетели Мои над цялата земна кора? Моля, потвърждение пред целокупността Моя като велико служение (с благата, отнети от ръката на мъртвия Иван мъртвата реформация и Вавилонското светило).“

Амин! Поклон и хвала! Седем пъти по седем покланяме се Ние, Съд велик в хвала, че днес наистина признаваме, приемаме и потвърждаваме в утвърждение в законодателно служение, че всемирното църковно служение в свидетелствено явление навлезе в изпълнение чрез тез стрехи, отнети от ръката на недостойния слуга (Стар Израил), дадени на всемирната църковна съдба! Амин. И в потвърждение се покланяме седем пъти по седем за съдба! А Ний, Двадесет и четири старци за хвала, се покланяме и заключаваме чрез Четири живи същества: ”Амин! Амин! Амин! Седем пъти по седем в хвала!“

”Ту… ту.. ту..” Чу се Висок вик на свята тръба!

”Благословен бъди, Съде велик, в единство с Двадесет и четири старци и Четири живи същества за потвърждението на великото изпълнение чрез свидетелствено служение!

Днес приех приноса ухаещ и се насладих сам Аз, Всемогъщ

Вседържител като Троица единна – Бог Отец, Син и Дух Святи. Станете, Пет разумни сетива и на трапезата се наредете! Амин!“

16.02.1964 г.