Флората – благословена и осъдена. За нара, смокинята, мушмулата, синята слива, патладжана

ripe eggplant, eggplant, vegetable-2759947.jpg

 

Днес пак в страх и трепет се явявам пред могъщото Небе, след принос за грях в специален хранителен режим. Продължавах по воля Божия още седем дни в принос благодарствен за човешката душа с ухание на ”Момина сълза”!

О, хваля и славя името на могъщия Яковов Бог чрез жертвоприношение за целокупността. Но едновременно предстоя седем дни за семеносността от вси растителни видове, създадени според Битие, първа глава. Наистина могъща е десницата Божия, за да спаси! И с колко нежна любов изявяваше чрез Дух Святи волята Си! Неописуема е милостта Божия и неизказана благодатта на посещение Божие в молитвените стражеви часове на всемирно църковно служение!

О, колко нищожно е перото, за да даде точно описание на Божиите явления! Сред скромния дом на моя съпруг, скрита от света, аз чувствах дълбоко Божието присъствие.

А Той, могъщ Творец, закрилник на прашеца, изливаше безкрайната Си милост за целокупната Своя творба чрез нищожния човек!

И ден и нощ Глас на Дух Святи тръбеше! Изливаше се благодат над Земя като дъждовни капки над ожаднялата леха. И наистина сред цветята в служба на Всемогъщия Бог ден и нощ се изливаше ухание в хвала! Аз служех Богу, единна с поверените Му блюда в почетно удостоение пред Небеса. И ето прилагам милостта Божия над семеносността в специалното седем дневно служение пред Небето в двоен размер. Аз приемах специална храна от всички ядливи семена и плодове (като скиния неръкотворна с олтар на служение чрез Святия Божи Дух). Всички семена се въвеждаха в олтара на служение и те приемаха удостоение на въвеждане в изкупление! И днес, в събота свята, се яви ответът на Небето на опрощение като благословение над семеносността! Това е едно малко пояснение за действието на Дух Святи от небе!

Показана ми беше осъдена флора, която все пак от човека се ядеше, но действаше зле на човешкия организъм.

Тъй в Лаодикийския период в Съда небесен отсичането на Лаодикия с двете й крила се извърши чрез земно свидетелство: отсечени бяха по заповед две сини сливи – дървета, които вече плододаваха. Небесното изявление беше: неодобрено от Небе семе с недобри дела синята слива беше свидетелствена съдба сред питомна флора на сляпо ръководство (на Ангела трети).

Сред дивата флора трънът сочеше на врага, а делата му – на греха (синята трънка)!

Бадемът беше райски плод, а смокинята събираше в скончание пясъка Авраамов по обещание. А чрез нара явяваше изкуплението на вси изкупени чрез кръвната цена, събрани под един покров. Портокалът сочеше на дванадесетте израилеви племена или на апостолите Христови. И наистина, както чрез нара се събра изкуплението, тъй чрез синия патладжан се събра семето на осъждение.

                              04.11.1961 г.

СЛУЖЕНИЕ В СВИДЕТЕЛСТВЕНА СЪДБА НАД ФЛОРА И СЕМЕНОСНОСТТА

ВИСОК СЪДЕБЕН ВИК

”Гласът Съдебен на благословение Отцуво е печатът на Съдебния висок вик. Стражът всемирен (трети) като съсъд на употребление чрез Дух Святи в Съдебния висок вик е самото благословение“

Стражева молитва:

Слава! Слава! Седем пъти по седем и поклон седем пъти по седем, и поклон седем пъти по седем! О, Всевешни Творче на всемирни съдби! Ти, Който небе, Земя сътвори и тъй мъдро си ги устроил по План за спасение чрез свидетелствените съдби от флора, фауна и човек, Моля Те, Всемогъщи Боже, когато всички Твои творения благославяш, не забравяй флора, фауна и човек – три пояса съдбоносни сред Земя! Моля Те, Отче Святи, ела с благословение над Твоето творение и го ороси с дъждовните капки на късните милости Твои, и ги възрасти в могъщи на Правда съдби, и пак ги в Нова Земя въведи, да се явят единни с народа Твой избран като бадем цъфнал в обетован Ханаан, след борба във велика бран! Моля кат всемирен страж пред Небе, о, Всемогъщи Борецо, за целокупността Твоя, моля, ороси я като цвят в поле, в суша зла! Моля, благослови, ей, Отче и ги въведи в изкупващи съдби като два могъщи пояса, неразривно свързани с човешките съдби! Моля, Отче Святи, ороси ги Ти, както човека с милостите вси!

Хвала! Хвала! Хвала! Седем пъти по седем в поклон пред Трона Върховен во век в непроменим Закон да бъде Теб, Отче Святи! Вечна слава и хвала! Амин!“

О, сияе зората сред Земя, ухае роза – сетна есенна съдба в могъща хвала! Яви се плодът на лъча могъщи, дела като награда на труда. Рано в зора ухае олтарът сред цветя от хризантеми бели в благодарствени съдби в празник ”Шатри“, плод семеносен се яви в принос съдбоносен пред Небеси! Авраамово семе смокиня събра. Пеят звънци, свещени съдби, нарови синци – рубинови струи, на изкупление могъщо славни цени в победа насъща от целокупности! Милост съдбоносна яви се над Земя след Съд велики в решителна съдба. Яви се милостта могъща на Небеса като печат на благословение над изкупление! Есен е късна! Шатри отмина Утро е ранно! Стражът е в хвала пред Небеса. Слави свещена тръба могъщия Творец над Земя небе, руменей се нарът – могъщ ответ завсегда в благословения могъщи небесни над Земя. Свирят тръбите свещени в Навинови съдби.

С ковчег Божий стражът се яви в победоносен поход над вси неправди на врага, дела му нечисти, мерзости вси. Везна се призова и над тръна. проклятие падна. Съд велики разреши съдба и чисто от нечисто отдели за съдба. И днес трън трънки роди сред Земя – дела му нечисти сред земни низини. Отсечени кат две сини сливи – семе неодобрено занапред, както вража семенница, син омлет от патладжан, семе враже от Съд прокълнато. Като трън несвят в дън Земя плевел нищожен – къклица пося в нивата Земя за огнена бездна. Но могъщ Съд яви съдба и семе благородно отдели в съдба. А плевелът с листа пожълтели чака го огнена бездна.

Късна есен – свидетелствена съдба! Сред лозето земно мушмула узря, като плод дървесен осъждение прие и явен на Пет неразумни, плодът изгни. Никога да се не яви! Че се с Борец бори, цъфна и плод роди, но още в утробата му изгни! И в едно със змия семе им проклятие прие завсегда.

Затуй днес Небе чрез Съд Земя помена и чрез Везна две съдби разедини, както в начинание Творението Си устрои! И от Дух Божий яви се светлий ден, а от Тъма – нощ. Тъй тез две сили бориха се сред Земя. И днес дела им се явиха чрез Везна, на два олтара съдба – на Каин и Авел две съдби: Мушмула дела Каинови яви, нарът дела Авелови покри. Каин проклятие прие! Авел – благословение на вси правдиви родове.

”Затова днес, стражо Мой сред Земя, даре Мой, в Правда на Христа застани и две съдби ярки подчертай чрез благословение съдебно, и се назидай в мъдрост Даниилова – човека, Мой ратай. Днес милост велика е от Небе – над теб благословение се изля в пир на тържества, в приключващи на Шатри съдби. О, благословен, приносе стражев, бъди сред Земя от пост санитарен без мазнина, само със семеносността пред Небеса за целокупността Моя – три съдби като пояси велики сред Земя, бойна арена на два духа! Благословен навек бъди седем пъти по седем, приносе на жертва стражева, чрез стражево служение като всемирно църковно изпълнение!

Днес Аз, в съдба кат Творец на небе – Земя и все, що е в небе Земя, в приключващи се съдби над целокупността земна като Творец чрез мъдрост, движила на Соломона Трона, движа със сила могъща сред освободителни съдби кат Моя могъща творба, чрез стража над Земя, творението Си най-висше – човек, призован в могъщ призив чрез всемирното църковно служение, като олтар всемирен в изпълнение пред Трона могъщи и Съда велик на правда. Днес изправен в изпълнение, Аз, могъщ Творец на всемирна земна съдба в Правда, заявявам пред Съд могъщи съдби, че днес благоволих и призвах в служение на Ивановото Откровение могъщата тайна Моя да се яви кат изявление на Целокупно всемирно изкупление. Амин!“

Трепна небе – Земя, чуха се тръби свещени, Войнство небесно в свещени тръби пред Трона върховен в строй се яви. Сред Тронната зала сияние могъщо се яви – заветна дъга в съвършенство трепти в цветни съдби пред наведените на Съд велик глави! Пеят могъщи съдби, в победна славна навлезе Земя – Небе, ухание трепти в принос върховен в могъща съдба. Светят светила пред Трона Върховен – могъща съдба на Четири живи същества, изправени в съдба пред вси кат могъща съдба – два реда престоли, Двадесет и четири старци. И чу се Глас на могъща Съдебна власт от Трона Върховен, обвит с могъща слава, и на небе никой не зърна могъщия Троен Лик на Трона велик в управление, чрез Сина и Дух Святи в изпълнение Творцуво.

И чу се Силен вик в подвиг велик, и сияние могъщо озари Тронната зала – небе, Земя. И осенен, стражът всемирен трепти! И Глас на могъща Съдебна власт чрез изпълнение на Откр.18:4 се чу сред Земя. Миг върховен, ухаят съдби в принос съдбоносен пред Трона, флора се яви чрез ухание – жасмин и теменуга. Тронът се наслади и подвижи съдби като принос над целокупни всемирни земни съдби! Миг върховен, чу се съдба, воля могъща на Троица свята:

”Съде велик пред Трона върховен, съдебен Лик в този миг на съдбата приех приноса всемирен от всемирния страж за целокупността земна в съдба: първо – за човешките съдби, второ за флора и трето за фауна! И спомних за семеносността! И Бог помена съдбите земни: Приех приноса в съдба и разделих две съдби като два фактора над Земя – на ден светъл и нощ! И днес кат съдби чрез великите им стражи на Четири живи същества пред Трона върховен завсегда Аз, могъщ Творец на всемирната планета Земя и Съэдател на семеносността флора, фауна, човек, днес поменах бита земен и разделих неговите съдби чрез могъщ Съд на правда кат свидетели свещени на дела, върховни и низостни на врага. И днес поменах семеносността чрез стража, и приех принос ухаещ чрез флора, и й позволих да се яви пред Трона чрез дара! И днес за да признаете съдбите и да разрешите тяхното отделяне, ето готови бъдете като войни и чуйте като Съд велик техните могъщи съдби чрез Съда ви могъщ!”

“Победа! Победа! Победа седем пъти по седем” – чу се Глас.

”О. благословена навек бъди. семеносност. очистена чрез Съд велик от плевела и оправдана! днес Аз, Могъщ Законодател и Съдия над всемирната планета Земя, ви благославям чрез Четири живи същества на небето и свидетелствена съдба, изявена чрез стража долу на Земята – семеносността, на тревите семената и на дървесните плодове като могъщи семеносни съдби сред Земя и внедрени като могъщи фактори на движещия се живот чрез кръвта на фауна и човек! Благословени навек бъдете, Четири живи същества на съдби, седем пъти по седем, награда приемете – милостта върховна и като техни стражи ги въведете за съдба в изкупление могъщо завсегда, и наново се явете, и навек продължете в Нова обитавана Земя под Ново небе! Амин! Седем пъти по седем благословени бъдете, чрез стража приноса ви приех и се насладих, и ви благослових. И днес чрез Съд велик ви удостоих с навлизане в изкупление като семеносност от всички видове отбрани, чрез Съд оправдани според видовете ви! Амин! Съде велик в царско удостоение пред Върховния Трон, вчера днес и утре същ, моля думата Ваша за милостта Моя над семеносността!”

”Хвала! Хвала!“ – Чу се глас на хваление. Ектят тръби свещени горе в небеса, а долу стражът е в хваление! Хвали могъщи Престол! Небесно войнство строено в съдби! Ектят тръби, свирят ангели с лири, пеят пещи! А Съд небесен повдига глава пред Славата могъща, на сияйни струи обвили Трона Върховен сред Тронната зала:

”Поклон! Поклон! Седем пъти по седем! Хвала! Хвала! Седем пъти по седем на Теб, Всемогъщи Творецо на всемирната планета Земя и нейния бит, явен чрез сила, що сгради небе – Земя и нейните съдби от флора, фауна и човек! Ний, Съд велик във върховна съдба, единни със свидетели и съдбите земни още в сътворение на Земя, кога не бе паднала още в осъждение, Ний единни заявяваме съдби велики, че техните съдби велики пред Трона велик са живи като Четири живи същества, пълни с очи, и ден и нощ гледат над Земя и не престават да докладват в небеса!

Ний като Съд могъщ в съдба на царско удостоение, като свидетелство неизменно в съдби, макар че тяхното семе се смеси на Земя с плевела на врага, то, Ний заявяваме пред небе – Земя в тайната Божия кат разкриващи съдби чрез мъдростта Си сред земи, която се умножи: Че наистина Ний, Съд велик, ги признаваме и приемаме и ги натоварваме на Четири живи същества да ги въведат кат съдби флорини, единни по видовете им (тревисти и плодоносни дървесинни) и да навлязат в изкупление и се явят след след възкресение в Новата Земя като Твои творения в население и пак да служат за съдба на човека – Твоя хвала! Ний, Съд могъщ, в царско удостоение на Царство ново в нови съдби, се покланяме пред Трона Върховен в признателна хвала и заявяваме в повторение съдба, единни със свидетели, че приносът им на ухание в признание и за грях се поднесе чрез всемирния страж и се прие от Творцувото Върховно Лице пред Върховния Трон велик! И се наслади. И в ответ могъщи то тайната чрез Битие и Откровение се яви!

И днес кат удостоение Ний признаваме приноса – съдбите семеносни, дървесни по видове и ги приемаме, и им разрешаваме да се въведат чрез Четири живи съдби, пълни с очи в изкупление! И в Нова Земя да се явят в съвършенство на Твои творения! И днес, в събота свята, Ний се покланяме в хвала пред Трона Върховен в съдба чрез Силния съдебен вик в подвиг велик на разрешение! И разрешаваме в хвала да се предаде и долу сред Земя чрез стража върховен във всемирно църковно служение като Творцуво изпълнение. И кат Съд могъщ на съдби заявяваме, че туй Слово е печат на разрешения съдбоносни в израз на благословение като тайна Божия в изпълнение чрез Съда сред Земя!”

Миг върховен! Чу се Глас! Сияние могъщо осия, яви се съдба и Творецът изяви:

”Амин! Амин! Амин! Седем пъти по седем благословени бъдете Вий, Съде велик, в единство със свидетели – съдбоносен Лик! Благословени – седем лъти по седем бъдете -вий, Четири живи същества, пълни с очи над Земя в единство със Старци двадесет и четири за върховната милост на признание и разрешение на семеносността от всички видове на Земя (дървесни и тревисти)! Амин! Благословени навек бъдете седем пъти по седем и от днес продължете сред съдби за великото удостоение на признание, приемане и разрешение във въвеждане на изкупление чрез кръвния принос на Спасителя Христа!

Аз, Всемогъщ Творец на всемирни съдби, като Законодател и Съдия Ви благославям завсегда! Амин! И като Мой върховен печат Аз полагам чрез личния Мой Върховен избран страж всемирен в свещени църковни съдби, човека – жена като ребро на Адама Христа, Ева – любимата Адамова съдба, църквата Христова сред Земя – нива могъща, Земя, като минава в съдби на разрешение чрез великия свидетелствен Съд сред небе – Земя, в изпълнение.

И заявявам в могъщи съдби, че удостоеният страж всемирен сред Земя съсъд от чина на Самуила, Илия, Елисея, изявен чрез Малахия 4:5, Откровение 18:4, днес е сред Земя: Езекиилово знамение, Исаево предупреждение, Иоилово изявление, Йоаново откровение в изпълнение чрез мъдрост Даниилова, Гедеоново строение на Войнство в Деворино водачество в Царски личен свещен отряд – Урим и Тумим – съдийство сред Земя чрез сила на изпълнение в ответ на Откровение! Амин! Че днес нея избрах лично Аз, за да се прославя чрез Словото Си могъщо, лично Аз! От Мен излезе като Силен съдебен вик в подвиг велик, за да Ми бъде печат на разрешение чрез Дух Святи в увенчание на ново Царство – съдби на благословение! Амин!

И днес самото Слово на разрешение съдебно – Гласът Творцув е печатът Творцув чрез Тройния Лик на изкупващата цена: Съдът – Синай! Голгота, жертвата Христова – благословението за целокупността земна и Земя! И заявявам пред вси, че Гласът на благословение Отцуво е печатът на Съдебния висок вик в разрешение на Закона чрез Съда велик. А Аз, Могъщ Законодател пред небе – Земя, с Трон на управление в основание на Правда чрез Закон, заявявам пред Съд могъщ в съдба, че стражът всемирен като съсъд на употребление чрез Дух Святи в Съдебния висок вик е самото благословение – печатът Мой в разрешение (чрез Съда) на ново изкупление, което има право да се яви с Царя си в небесното селение при първото възкресение и живите в преображение! Амин!

Благословено бъди седем пъти по седем, Слово на благословение, излязло от Бога – Мен! И чрез Слово се е разпростряло небето и Земята! Днес пред вси то е Моят авторитет – печат на съдбите, изкупващи олтара. И като такъв, в стражевия олтар си!

Днес бъди седем пъти по седем благословен, стражо на всемирна църковна съдба над Земя! Сам Аз, неин Творец, Изкупител на прашец, като Трон на управление Ти дадох позволение да се явиш сред земното население. И днес в изявление благословен бъди седем пъти по седем като Мой печат, награда, изкупващ съдби самата Слава Божия разрешенията съдебни. Амин! Амин! И сега моля, Съде велик, Вашата дума пред вси – небе – Земя!”

”Поклон! Поклон! Седем пъти по седем в хвала пред Върховния Творец над Своята творба – Законодател и Съдия! Ний, Съд велик в пълнота, заявяваме единни, че разрешихме съдби! Че наистина признаваме и приемаме печата могъщ на разрешение над изкупващи земни съдби чрез благословенията в Духа Свети в олтара неръкотворен в стражеви гърди! И заявяваме пред небе – Земя, че действително чрез Третия страж – Трети Върховен Лик сам Дух Святи в чинове в подвиг велик. заявяваме пред Всемир – небе. Земя. че е позволен печатът на авторитета Отцув, даден по милост Творцува (царския пръстен. даден на Естир в сянката). пръстен златен в нейната стражева ръка. да го приеме чрез Духа Света от Небеса и да го изяви сред Земя като печат на разрешения вси в нейната дясна ръка – самия могъщ печат на Отца! И Ний заявяваме като Съд велик в Царски Съдебен Лик, единен със свидетели, че го признаваме и приемаме и разрешаваме да се яви сред Земя Славата Му могъща на съдба! И заявяваме, че го приемаме първи и Му разрешихме да се яви сред Земя чрез Силния съдебен вик в подвиг велик и кат Твореца Могъщи, Законодателен Изпълнителен Лик, во век над Земя – планета Земя! И се покланяме в благодарствена хвала пред Трона Върховен, в изпълнение на признание като Съд велик в пълнота с Двадесет и четири старци и Четири живи същества, натоварени в съдба, единни със свидетели! Поклон! Поклон! Седем пъти по седем пред Върховния велик Трон! Амин! Амин! Седем пъти по седем!“

Чу се Глас на могъща Съдебна власт:

”Благословен бъди седем пъти по седем, Съде велик, за изпълнение на върховното дяло Творцуво в Правда на признание и приемане! В изпълнение на съдби реших дела вси! Амин! Аз, Всемогъщ, Творец на всемирната планета Земя и над нея тройния обръч от три пояса съдби от флора, фауна и човек, като техен Законодател и Съдия! Амин!“

Пеят певци, свирят тръби на Небесното войнство в могъщи съдби! И ухание благовонно се яви от Земя чрез стражеви съдби. И семеносността чрез стража се поклони пред Трона – Върховен закон в Изпълнителен Лик велик! Амин!

”Поклон! Поклон! Седем пъти по седем в хвала, Всемогъщ Творецо, Теб завсегда, Законодателю Всесилни със Закон над Эемя и Царя над вси царе и над Царя на Нова Земя под Ново небе! Покланяме Ти се в признателна хвала, единни с целокупността земна Твоя, съдбите, изкупени чрез цена! Поклон и хвала за во век Твоя – стражът Твой Ти се покланя в сутрешен молитвен страж, в събота свята. Амин!“

04.11.1961 г. София (Благословение над семеносността и изявление Творцуво Словото съдебно – печат за изкупление чрез трето стражево служение!)

ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА СЛОВОТО ОТ 04.11.61 Г. ЗА СЕМЕНОСНОСТТА.

ПЕЧАТЪТ НА ОСЪЖДЕНИЕ – СМЪРТТА – НОЩТА. БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА ЕВА С ПЛОДА ЕДЕМСКИ – РАЙСКАТА ЯБЪЛКА – СЛОВОТО В РЪКА. СВИДЕТЕЛСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕНИЕ.

ВИСОК СЪДЕБЕН ВИК

На 05.11.1961 г. Словото продължи в благословителни Роси над стража, Божия Дан в борчески съдби, в признание на Словото Светлина, съдебни решения като печат – авторитет Творцув.

”В тоя утринен час на святата събота издигам глас към Теб, Всемогъщи Боже, да погледнеш благосклонно към семеносността, която Ти пожела да Ти поднеса. Чуй молитвата ми и приеми свидетелствената съдба. Очисти вси семена и уханието на флора приеми!“

”Мъдрост свише, стражо, приеми от Небе, че днес велика милост е над Земя, когато благославям семеносността на Земя! Днес реално осъждение се носи на Земя. Но милост Моя ще връхлети и от осъденото ще спаси, попаднало под осъждение, но е в незнание и е в семена явление! Печатът на осъждението е смъртта, нощта – смолата! Това му е съдбата – огънят. А оправданието на съдбата, това е белотата! ти прие милост и опрощение на флора от Начинание до Скончание, и на фауна – съдбата от Начинание до Скончание! Рабиньо Божия на съдбата, по видове на семената Аз освобождавам и очиствам от Земята! Днес разпределен е Ханаана на Земята. И мъдрост ще ти даря, и ще провериш дали сред Ханаана е Ерусалима, за който води борба Христа чрез Навина и победи! Мойсей съгреши при Мерива – това сочи на ангела, но борбата е дадена за това как Сатана ще претендира и ще изиска човешката душа! Но Аз ще победя!

Постът ти за опрощение на греха за трите обръча пред Небе се яви за цялата Земя – семеносността и душата от Създание до Скончание. Приех Ти жертвата, принесена с мъка Езекиилова! Но днес успях и изведох Моята съдба, събрана в едно над целокупната земна кора на житни зърна – носят белега на петорка! Всичко е прието и обезвредено! Тези семена да се явят в много домове: миндал – бадем и орех да се явят в пет дома за съдба. дано нарът между борове цъфти нар между борове сложи! Пет дома са призвани в употребление! Ханаан се яви след битки страшни (духовни борби). тази година тези домове да стоят святи и чисти пред Небе! Тази година ще употребя малото дете да полива и расте! А днес розата и петорката сред хляба ще я направиш на трошички и чрез свидетелството на Гълъба ще се хвърлят на всички птици за храна.

И в тоя миг на съдбата свише приемам свидетелствена съдба и ще чакам да чуеш Гласа Ми за семеносността, дървесни, тревисти и кореноплодни! Тази година давам на рода Си изобилна храна от всички дървесни плодове и млечна храна! Тази година е съдбоносна! Три месеца ви давам служение от деня на благоволение – причастие на съдбата. Три месеца бъдете в благодарствена хвала! Април и май приключвам с флората, но тя намира милост пред Небе чрез уханието свое. В тоя миг на изпълнение давам ти обяснение. Всичко с ухание поливай ти – Земя чрез ухание Ми благодари! Хвали Ме и ти и не се ограничавай, а помни: ден наблажи, когато Съд небесен съдбите реши! Предупреди чада: трънът е сам Сатана – синята трънка е сред флора за спънка – плодовете на врага, това е грехът! Падналият Лаодикийски ангел похули Христа – плодът му е синята слива. Синият патладжан е семето на Сатана – мерзостта му е пред Небеса!

Пет дома призовах, които ще бъдат в изпълнение – да приемат трохата. свише благоволение на благословение над вас! дете, всемирен страж си на Земята и духом поднасяш всичко Мое ти! В милост въведох флора, фауна и човек! Но ти стани сега и Ми благодари, и на пет дяла всичко раздели. А водата е благодатта на Земята, милост Божия ще се възцари! Приключвам! Приключвам! Приключвам!”

”О, милост, Отче, за целокупността. Помилвай и приеми молба, когато дойде и Ти се помоли, нека намери милост пред Небеса! Алилуя! Помилвай и приеми молба. В съботно църковно служение оставам прошение и хвала в нозете Твои и моля да бъде волята Твоя! Амин!“

“А ти вярна Моя в съдби, днес Ева зова те на Земя, стани и Ми се поклони с ухание в ръка. И облей се, дан, в ухаеща съдба като свидетелство свещено в свидетелствена съдба. Амин! Амин в хвала! Ево яви се създание Мое! В Правда те създадох, навек съдба, но измамена от врага Мой, ти бе паднала в греха. Но днес, върховна воля Моя, поднесе Единородният цена и ето, пак по воля Моя ти пак си красна кат Луната, светла като Слънцето, силна кат войска със знамена, с хоругва в ръка!

Благословена свише от Мен, Начинател и Конец – първи и последен! друг не е бил и не ще е. Могъщ, изявен в три Образа на съдба, като Троица Всемогъща завсегда, Законодател и Изпълнител. Днес Те възвишавам във велико и могъщо служение. Благословена бъди завсегда. Ево новоизкупена. с плода отново в ръка – райска ябълка в пълнота. В тоя миг тя наново е в Евина ръка! Благословена бъди, свидетелствена съдба седем пъти по седем свише от Небеса в свещенодейна дан, навлез в Разцвета си могъщ сред Земята като Рай Едемски – наново изкупена небесна съдба, Новото царство и господарство на вечността. В тоя миг на съдба, Ево, стани и седем пъти по седем благословена свище бъди от Небеса! О, върховни Съде на милост, ето я, създанието Мое, Раят Едемски й е на снага, плодът Му вечен чрез изпитание и скръбта наново е на нозе. Благословена бъди, ябълко, на Рай Едемски плода! Благословена бъди свише от Мен седем пъти по седем! Благословено бъди свише, ухание на съдба и от днес приемам те кат ухание в корена напояващо се.

Благословени бъдете и от днес се явете, и със сила могъща, Ангеле, в Едемско служение я въведете! И от днес за съдба благословен бъди, Разцвет велик на могъщи съдби и новото си име приеми велико могъщо духовно Реформаторско движение бъди и четирите ъгли земни препаши! Ева се яви. Адаме Божий, я приеми! Първосвещениче, приеми нейната ръка и като могъщо благословение от Небе благословени свише бъдете от Небе седем пъти по седем! И в тоя миг на съдба яви се ти сред земния свят, благословена като могъща Моя съдба, и от днес с разголена плеща, наметната с покривалото на Правда на Христа. И прибулена с хоругвата на Правда, яви се ти сред Земя. Съде велик, ето я могъщата струя, ухание Мое! Чакам думата Ваша!“

В тоя миг чу се хвала и слава пред Трона Върховен и Глас на съдебни изпълнители екна:

”Амин! Благословен седем пъти по седем от Мен свище бъди, Адаме и с Ева за ръка като четири течения райски обиколете Земя!

Разрешаваме им да навлизат в съдби. Благословени свише в единство чрез Висок вик на съдба! И от днес за съдба поклонете им се, клонки в разрешение. Поклон! Поклон! Поклон! Седем пъти по седем в хвала. Ний, съдебни разрешители, в тоя миг приемаме, признаваме и разрешаваме на изкупената оправдана и въведена Ева да навлезе в Новоедемския рай! И съединени с Адам в съдба, Адаме, яви се сред Рая свещен!

Слава во вишних и хвала! Покланяме се ние вси, небесни същества и отдаваме хвала на великия могъщ Баща! Поклон и хвала! Ний, съдебни разрешители, приехме, признахме и разрешихме великото всемирно явление, което навлезе в могъщо реформаторско движение чрез свидетелствените съдби на благословените свише почетни блюда, употребени като Пет разумни сред Земя в свещени съдби. Заявяваме, че чрез Съд велик в небеса вярно е изпълнено и прието туй Слово и който прибави, да му се прибавят язви вси, и който отнеме, да му се отнемат благословенията вси! Който има уши, нека чуе, що изявява Духът на Истината – Алфа и Омега изяви съдби и прие и благослови свидетелството на Рая Едемски в еднодневно служение сред Земя!”

Амин! Благословени бъдете свише! Сам Аз, Вседържител на всемирни съдби, разреших съдбите земни завсегда!“

Екна тропот, заля от вси свидетелствени същества и Старци двадесет и четири се поклониха в Тронната зала на Съда! И Четири живи същества нададоха глас в ”Амин”! И в тоя миг на съдбата ухание на свещената Дан като борчески Дух се яви, и служение и прошение му се представи! Ухание в стражева гърда в ранно утро летя с флорини сърцевини на ухаеща съдба. И вси се покланяме пред Трона Върховен, върховна съдба.

”Чик чирик… Славейче съм прекрасно в тоя миг, единно с ухаеща флорина съдба с човешката хвала, покланям се пред Трона Върховен и моля за вечна свобода. Пуснете ме да хвръкна през врата, отдавна вериги тежки паднаха ми от снага, отдавна обля ме Йорданската вода! Но защо му е още затворена врата? Хвала могъща докога не ще литне в поход съдбоносен, лекокрил? Да литна и обиколя цялата Земя! И от четирите й краища да повиша глас на хвала, и да ме чуят вси, що имат уши и оросени от Росеца да поемат бъдещи съдби и видят изгряващите слънчеви лъчи, озарили земната кора! О, докога!”

Блесна струя могъща, озари просба! И чу се Глас кат много вода в ответ на всемогъща съдба:

”Миг върховен те дели! Ръката Си поставям на врати и като птичка ще те пусна сред оросената Земя. Гори да обиколиш – петте върха – пет континента и четирите ъгли на Земя. Сам Аз, Всемогъщ в сила, Творец твой, Създател и Законодател, в тоя миг ти разрешавам велики съдби! Приех ухаещата ти молба и от днес те въвеждам във велика съдба! Амин!“

”Аз, нищожен страж, се покланям пред великата Ти милост и приемам съдби за слава во вишних и хвали!“

”И в тоя миг на съдбата, благословени свише бъдете, плодове райски на съдби. И от днес разрешавам ви – уталожете съдбите на Моите вси! Дан свещен на съдби, благословен бъди в свидетелствен Разцвет! И от днес за съдба ти, Борческа струя, благословен бъди! Сам Аз, Вседържителят на всемирни съдби, те благославям! Благословена бъди, трапезо на плодове Едемски и насити техните гърди. И в тоя миг на съдба благословени бъдете, свещенодейци, кат дванадесет Мои багри на съдба. И от днес пътя свещен поемете, и го продължете във велики съдби. Амин!

Сам Аз, Всемогъщ Вседържител, седем пъти по седем ви благослових за во век съдби! Благословени бъдете, единни в Разцвета и от днес с достойнство бъдете и ”Рая” отнесете на канара! Амин!“

(благословение на Ева с плода едемски – райската ябълка – Словото в ръка!)

Мина осъждение над осъдена флора, представила пред Съда семето на Сатана, на Лаодикия греха. 05.11.61 г.

ОБЯСНЕНИЕ И САМОТО БЛАГОСЛОВЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ФАУНА В ИЗКУПИТЕЛНИ СЪДБИ. БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА НЕБЕСНИТЕ СВЕТИЛА. ВИСОК СЪДЕБЕН ВИК

Мина благословението над флора като могъща съдба семеносна – тревиста и дървесна като могъщ фактор, движещ живота на фауна и човек като живи същества. Небе отрони Слово и над фауна. Всемогъщият Бог ме предупреди да приготвя свидетелствена съдба плода на фауна, т.е. да сложа на софра всички млечни произведения и седем дни в принос на хваление да се явявам чрез ухание. И наистина вярно е свидетелството на Верния Свидетел, който приключваше съдби, и Словото Му могъщо като огнен меч двуостър от две страни Ме посети, и приноса за грях за фауна прие в сряда, и в събота свята прие и приноса за хваление след примирение на въвеждане фауна в изкупление! Слава и хвала на великия и могъщ Творец, Законодател и Съдия над прашец, че не остави вярното Негово творение без ответ по волята Своя в изкупление. И тук в следващите редове предавам Словото на благословение и въвеждане фауна в изкупителни съдби чрез свидетелствено служение!

БЛАГОСЛОВЕНИЕТО:

Есен е късна! Ръмят роси! Фауна крилата в прелетна съдба далеч отлетя като вест над Земята, чрез щъркела и лястовица носеше съдби над земните плещи. Огън пламна, овчар в кошара стадото прибра Теленце и крава явиха се под стреха. Кон и куче, любими на човешкото сърце, свиха се под покрива като в гнезденце. Късна есен е. дъждец ръми, купа със слама на двора стои – изсъхнала е флора, зърното в хамбар земеделецът прибрал е. И милост съдбоносна яви съдба над фауна крилата кат ангел хвъркати над мрачна и зла Земя – сред ден и нощ тя единна с човека стоя! Но днес решаваха й се съдбите и тя по милост приемаше Росите чрез стража в зори. Славеят сладкопоен пял е сред цветя, принасял Богу хвала завсегда.

Миг върховен, Небе отвори врата, и над морната Земя в есен късна изпращаше Роса чрез стража всемирен, прие се принос за живот мирен на миротворците в Христа.

“И в тоя миг на върховна съдба Аз, Могъщ Законодател и Съдия, като Творец на Моята правда изцелявам фауна! Изцелена бъди! Седем пъти по седем ти, която чрез Съд велик намери оправдание! Амин! Изцелена бъди седем пъти по седем и навлез във великото изкупление чрез могъщото Отцуво благословение като печат на изпълнение! И в тоя миг на съдбата благословена и изцелена, фауно, бъди като печат на изкупление и чрез Четири живи същества бъди въведена в съдба. Амин! Благословени бъдете вий, Четири живи съдби и въведете оправдана и изцелена фауна в изкупление завсегда! Благословени бъдете и от днес я въведете. Сам Аз, Всемогъщ Вседържител, Законодател и Съдия, ви разреших съдби, да въведете в изкупление чрез кръвния принос – цена на изкупление! Амин! И в тоз миг на съдбата, Съде велик, чакам думата Ваша пред Трона велик за фауна, кат Върховен Лик.

В миг на съдба, чу се глас на хвала и Съд велик се поклони:

”Хвала! Хвала! в поклон! Седем пъти по седем! Ний, Съд велик в съдба, заявяваме пред Трона Върховен в небе и Земя, че днес за съдба Ний, Съд велик в хвала, приехме седемдневното стражево служение чрез приноса за грях и принос в хвала като всемирно църковно служение от Земя и заявяваме съдби, че в награда беше удостоена фауна на съдба чрез Четири живи същества като съдби над Земя, пълни с очи и приноса за хвала чрез ухаеща флора – тяхна съдба. И им се положи печатът Творцув чрез благословенията на велико и могъщо изкупление. И Ний, Съд велик пред Върховния Трон в правда, заявяваме, че наистина в истина Могъщият Законодател и Съдия прие приноса за грях и ги изцели, и прие принос в хвала, и им позволи да навлязат в благословението всички видове от фауна под покрова на Отца, под закрилата на Съда. И днес за – съдба благословени сред Земя, пред Съд могъщи на съдба, Ний, Съд могъщи, ги признахме и приехме и им разрешихме да продължат като съдба на оправдание и да навлязат в изкупление чрез Четири живи същества – техни свидетелствени съдби пред Трона върховен, пълни с очи, чрез силен Съдебен вик в подвиг велик! Ний, Съд велик в Царски Изпълнителен Лик, им разрешихме да навлязат в изкупление чрез Четири живи същества в изявление на стража земен. И му разрешихме в съдби да изяви сред Земя тяхната победа като решения съдебни сред Земята. И като Съд велик Ний единни с вси свидетели заявяваме съдби, че наистина днес се съдбата фаунина реши над оправдание като фауна по видовете и по нахождението й в признателна хвала! И Ний, Съд велик в пълнота, се покланяме седем пъти по седем пред Трона Върховен завсегда!“

”Хвала! Хвала!“ – Чу се глас на всички всемирни арфи! И могъщо сияние озари и чу се Глас кат много води:

”Благословен навек седем пъти по седем бъди, Съде велик, от Мен, Всемогъщия Вседържител, Законодател и Съдия, за таз велика милост над фаунина съдба! Че днес фауна крилата се освободи чрез стража от Земята (славея), страж фаунин, пуснат на свобода в зората, чрез свидетелствена съдба от стража всемирен (изведен от кафез). И в тоз миг на съдбата чрез плода на овцата, очистени и отделени от черните сред Земята, отделени от козите, също кравите и телците.

Аз, Могъщ Законодател и Съдия, ви благославям завсегда! Амин! Благословени бъдете седем пъти по седем и в ново удостоение навлезнете, и чрез герба запечатате могъщите Ерусалимски съдби. днес Аз, Могъщ Законодател и Съдия, приех приноса свидетелствен, единен със семеносността и изцерих фауна и я благослових. И й разреших да навлезе в изкупление чрез могъщото въвеждане на стража на съдбите горе, пред Трона велик и Четири живи същества, пълни с очи! Амин! Сам Аз, Могъщ Творец, изявих волята Си чрез стража земен и Му позволих да продължи завсегда! Амин!“

”Амин! И в тоя миг на съдбата велика е милостта Ми от небесата!” ”Слава, слава во вишних и хвала на Бога Отца, Сина и Дух Святи! Покланям се пред Троицата Свята, като всемирен страж с принос на съдбата се явявам от Земята!

О, Всемогъщи Творче на вселената, Ти, Който сътвори небе Земя и с всички краски ги украси – небе със светила като стражи над Земя! А в Земя семе на добро пося в Правда и го възрасти чрез Словото Си в три пояса на земни съдби! О, днес пред Теб дръзна аз, нищожен прашец, като страж Твой за небесните светила, които са светили над Земя във вярност Твоя. Но си бил ограбен от слава Твоя от вси неправди на врага. Днес аз Те моля, единна с вси културни семена, които Ти си посял от флора, фауна и човек.

Днес единни се явяваме пред Теб като блюдо на почит в употреба, с принос ухаещ за Твоите светила като стражи небесни. Моля за вси, дарявали светли лъчи на Земя и движили живота на Творенията Твои вси!”

”Хвала! Хвала! Хвала!“ Чу се песен на съдбата! Яви се тропот в хвала от небесата. В строй са всички стражи и Съд велик в могъща Правда пред Трона Върховен се яви в пълнота, в победоносна съдба, с наведени глави с приноса на стража от земни съдби.

”Хвала! Хвала! Хвала!“ Пеят небесни певци и се покланят в хвала. И в тоз миг чу се Глас съдбоносен от Съд велик чрез тръбите бойни на Небесното войнство. Пред Трона Могъщ сияние могъщо озари:

”Хвала! Хвала! Хвала! И поклон. Седем пъти по седем.

В тоз миг на върховна хвала Ний, Съд велик във върховно коронно удостоение над царските съдби, явяваме се пред Съдбоносния Трон върховен на всемирни съдби с герб царски – Закон на правда над вси небесни и земни творби, единни със служение могъщо пред Върховния Трон над земните съдби като човешки души! В тоя миг на съдбата като Съд велик в изпълнение на разрешение на могъщо изкупление, чрез стражите небесни – светила, били в служба над Земя, днес се явяваме единни със земния страж като глас на Съдбоносна власт от небеса с приноса благодарствен от светилата – небесни стражи над Земята, единни с Небесното войнство, служило във време, времена и полувреме в съдби непроменими над планета Земя! И в тоз миг на съдбата единни с ухаещи съдби се покланяме пред Върховния Трон с Могъщ Царски закон! И молим да бъде приета хвалата и да се яви ответът чрез Високия съдебен вик като ответ над Земя в приключващи се земни съдби могъщи, в жертвоприношение на съдба. Поклон и хвала! Поклон и хвала! Ний, Съд могъщ, чакаме милост в съдба!”

Миг съдбоносен! Сияние могъщо озари Тронната зала и Земя, и чу се Глас на върховна власт като тройно управляваща власт, като Висок вик в подвиг велик на стража всемирен:

Амин! Седем пъти по седем амин!“ Благословен свише бъди, Съде велик в коронно могъщо удостоение! Днес в могъщи съдби Тронът върховен изявява пред небе – Земя, пред вси небесни съдби, че в тоз миг на съдбата явява се принос на всесъжение за вси служения, на вси светилища! И в тоз миг изявявам върховно коронно удостоение, и ги запечатвам като изпълнителни съдби в приключване на съдба с царски герб – за Ново небе, в Ново царство, сред Нова Земя!

И заявявам съдби, че могъщите две светила – Слънце ясно в съдба е греяло като милост Върховна Творцува и е поддържало живота в Три ерни времена на съдбите земни. И днес получава удостоение пред вси служения – царския герб за продължение в Ново небе над Нова Земя. Да се яви в могъщо удостоение като ясно Слънце в изпълнение! Амин!

Тъй също нощното светило Луна в съдба, осеняващо се от дневното и е било в служение върховно, и е озарявало в мрака Земя, и е поддържало светлинен лъч в мига, когато Земя не е била под лъча на Слънцето!

Тъй и вси звезди като стражи – Небесно войнство в съдби в тоз миг Аз ги признавам във върховно служение пред Трона могъщ на небеса – стражи над Земята и ги запечатвам в удостоение с герба царски за ново служение, за Ново небе, а греят над Нова Земя. И като могъщ Законодател с върховен царски Закон – на благословение Везни в троен пояс, като небесни войни в три могъщи съдби, приноса приех от Земя и се насладих, и Тронът Върховен се наслади в Троен Лик! И в тоя миг чрез Съдебен Лик благославям ги пред Върховния Съдебен Лик и за бъдещ подвиг велик. Амин!

Благословени свише седем пъти по седем бъдете и запечатани с печата на царския герб пред Трона Върховен в съдби занапред! Амин! И заявявам в съдба, че приноса приех от Земя и се насладих! И наслади се Тронът Върховен в Троен Лик! И в тоя миг чрез Съдебен Лик благославям ги пред Върховния Съдебен Лик и за в бъдещ подвиг велик. Амин! Благословени свише седем пъти по седем бъдете и запечатани с печата на Царския герб пред Трона Върховен, и наново навлезте в служение върховно пред Трона Върховен и занапред, явете се като могъщ обръч в съдби, като войни с Войнството си небесно на Ново небе! И грейте над Нова Земя! Амин!

Благословени бъдете завсегда седем пъти по седем и продължете в ново служение завсегда като Моя върховна творба, изявявали чинове могъщи на Земя като Небесно войнство в съдби небесни пред Законодателния Трон Върховен с царски Закон! Амин! И в тоя миг чрез Силен съдебен вик изявявам съдби в небе – Земя. Съде могъщ, благословен бъди в удостоение седем пъти по седем завсегда за великото ти единство със стража всемирен в хвалебни съдби! Приноса ухаещ приех и го благослових единни с вси съдби – елея на помазание, пръснат в неразумност чрез Юдина ръка, събрах го. И в тоя миг ви благославям единни с небе – Земя с удостоение на свидетелствена съдба, с печата царски на могъщи небесни стражи, приемам го за съдба, минал през огнена изпитня седем пъти по седем и се явил като ухание в небе! И в тоя миг благословен завсегда бъди и пред Трона Върховен в Троен Лик продължи чрез Силен вик в подвиг велик като могъща свидетелствена съдба сред Земята. Амин! Седем пъти по седем преблагословени бъдете и продължете като ответ на могъщи съдби и нек свидетелствува душата за живота в съдби – озарена в три пояса по видове и родове пред Небе! Амин!

Преблагословено бъди седем пъти по седем, свидетелство могъщо и запечатано с върховния царски герб завсегда в приключващи се всемирни съдби над Земя. И заповед приеми, и сред Земя се яви, и като могъщ страж на слънчев лъч озари и препаши под Архангелски тръби, събери кат Войнство небесно три пояса земна творба! И в небесните простори Царя си на Нова Земя под Ново небе посрещнете живи! Амин! Преминете от живот в живот за живите стражи на съдби! Амин! И в тоя миг кат Върховен Лик вас благославям, като обръч могъщ озарих, свързах кат сноп на съдби, оросени със Светлина и ви позволих, и ви разреших думата Ваша да се чуе сред Земя. Амин!“

Чуха се свещени тръби на Небесното войнство в хвали, пред Трона Върховен строени всемирни единни свидетели и Съд велик! И чу се Глас на Върховна съдебна власт в подвиг велик чрез Висок съдебен вик в стражеви съдби:

”Хвала! Хвала! И поклон! Седем пъти по седем пред Върховния Трон! Ний, могъщ Съд велик в съдби пред Трона Върховен – велики съдби, днес заявяваме пред небе – Земя, че в тоя миг на съдбите чрез единство в изкупление всемирно в тройни съдби, запечатани с царския герб за Ново небе – Земя, поднесохме единни приноса свидетелствен в хвала за небесните стражи в служение над Земя. И заявяваме пред небе – Земя, че наистина Върховният Трон призна единството от ухаещата свидетелствена съдба и я прие пред Върховното Лице на Трона велик. И се наслади, и в подвиг велик Глас повиши на хвала, като го благослови в приемане и признание, и го удостои наново в служебно изпълнение в Ново небе над Нова Земя да премине в служение. И като удостоение на съдби го запечата с върховния герб на царско удостоение като пътник за Нови Ханаан в Нов Ерусалим. И днес като съдби велики в могъщо царско удостоение пред Трона велик заявяваме съдби, че наистина признаваме, приемаме и свидетелствуваме единни със свидетели и заявяваме с вярно свидетелство в съдби, че се реши съдба на вси небесни стражи над Земя. И се подпечатаха с Герба могъщ за Нови Ханаан сред Нови Ерусалим – да бъдат в служба нова на съдби! Амин!

И заявяваме в съдба, че ги признаваме, приемаме в служение на съдби. И единни пред Върховния Законодателен Трон с царски Закон продължаваме за в Ново небе над Нова Земя. И се покланяме в признателна хвала седем пъти по седем, единни със свидетелствени съдби пред Трона могъщ, Ний Съд велик в коронно удостоение на царския герб, за пътниците към Нови Ерусалим. Амин.

И Ний, Двадесет и четири старци пред Трона Върховен, се покланяме в хвала и хвалим могъщия Бог Отец, единен със Сина и Дух Святи и Му отдаваме хвала като Свят, Свят, Свят. И Славата Му изпълва целия свят. Поклон! Поклон! Поклон! Ний, Четири живи същества, потвърждаваме могъща съдба с амин!“

Миг върховен! Чу се съдбоносен вик! Свирят тръбачи. Войнство небесно! Сияние озари стража земен. И вси певци с лири и арфи в ръце продължиха в хвала могъща. Ехти небе! Трепти Земята! Че днес Тронът могъщ приключи с вси съдби чрез оправдание в изкупление! И продължи в запечатване с царския герб като пътници за Новия Ерусалим до ден на Архангелска тръба! А долу на Земя се разреши като дяло на озарение на могъщи съдби Слънце ясно да излезе, като озарение да озари вси пътници за мига върховен при Архангелска тръба! Амин!

Молитва на стража:

”Ей, Всемогъщи Боже, могъщ в сила и власт, като небесен страж, единен със свещенството Твое от Земя, покланяме се в благодарствена хвала, че достоен си да Те хвалим завсегда за таз велика милост на оросение над целокупност земна като Твоя творба. И Теб моля, ела и продължи като пастир на съдби. Амин! Слава во вишних и хвала да е Твоя! Амин!“

(Трапезата) ”И от днес приех приноса в хвала за удостоение на съдбата, затуй в тоя миг, свещениче, стани на нога, вземи ножа от стражева ръка и в свещенството ще продължи свидетелството на съдбата! И в тоя миг ще продължите със свидетелствените пет блюда! Амин!

И в тоя миг ще продължите със свидетелствените. И в тоя миг на съдбата, елея, който е бил пръснат по Земята от непризнателните на съдбата, поднесен и чрез Израиля събран, той се връща в царския дом и минава през стражеви съдби да свети на вси!

Но всичката утайка да я събереш в едно от блюдата като най-нечисто и с останалото да се хвърлят в мътната вода с нечистия елей в дълбина, и с ярост на съдбата да ги строши Гълъба с ръката! И тъй, приключваш с елея на помазание на Земята (свидетелствено изпълнение на служение). Елеят сочи на Светлината стара, замърсена с езически учения и нова чиста без петно и бръчка.

А сега в слава Моя, в наставление велико, докато си жива на Земята, могъща Моя съдба, да имаш винаги принос за грях всеотдайно от ”Лаванда”. И в петък вечер да се принася от свещеника Мой. Ще се явява пред Мене Той с измити ръце и принос ухаещ за хвала – до Архангелска тръба ще продължи в служение Могъщо да се приема за хвала! И в събота – утро, първосвещеникът ще го поднася (приноса за хвала). Това е победата Естирина, както Шатри, от деня на изявление, докато поеме път свидетелството могъщо сред Земя.

Край! Конец! Яви се венец над младенец в правда на съдба, чрез ”хризантемата” ще продължи до Архангелска тръба! Амин! Край!“

(Благословение над небесните светила – Слънце, Луна, звезди свидетелствено изпълнение на служение!)

Приеха печата царски на Отца.                                                             11.11.61 г.