Жезълът Мойсеев

jesus, christ, god-3539011.jpg

 

След въвеждане на свидетелствената съдба на Израиля, изяви се чрез Дух Святи, че трябва да се застане за душите в двете деноминации! Всичкото приготовление трябваше да се изпълни в голяма строгост и ние, съсъди на почит, се приготвихме и застанахме в прошение и хвала пред Небето. Предупредени бяхме, че ще се въвеждат в изкупление душите от двете деноминации с разрешени чрез Съд велик съдби!

И в сряда, ден на изцеление, се явихме с приноси от ухание пред Небето за душите. Яви се изпълнение свидетелствено, което прилагам. Но се изисква строгост – седем дневно приношение! В събота свята трябваше да се омеси една питка в овал без квас, с блюда с ухание и елей и да благодарим за милостта Божия.

И наистина в събота се явихме с приноса от питка и ухание хлебен принос – възлияние! И Всемогъщият Бог прие приноса на благодарение за човешката душа, и яви се Слово могъщо в благословение, което прилагам! Молитствам пред Небето за целия свят, дано Вседържителят окаже милост над вси! Амин!

ПРИНОС ХВАЛЕБЕН В ОЛТАРНО СЛУЖЕНИЕ С УХАЕЩА ХВАЛА

”И в тоя миг на съдбата, в събота свята, като страж небесен във всемирно църковно служение явявам се с принос на ухание от благодарствена хвала за душата оправдана сред Земята и единна с флора, фауна за милостта голяма, която отрoниха Небесата на въвеждане в изкупление душата.

И в тоя миг пред Небе аз хваля могъщата Троица на небе – Земя. О, слава, слава и поклон во вишних пред Могъщия небесен Трон, пред Бога, Отца, Сина и Дух Святи.

О, Всемогъщи Боже, недостойна да се явя пред Могъщото Ти свято Лице, но по милост Твоя Ти днес ме призва и удостои. Покланям

Ти се ниско в нозе и Те славя от сърце за тоз велик жест на опрощение спрямо Твоето върховно Творение човека като жива душа сред Земя. Моля, приеми приноса на благодарствена хвала по милост Твоя за съдба!

Слава! Слава! Слава во вишних да е Твоя. Амин! Амин!

А Ти, Душе Святи, милост оказал си на Земята, окажи и днес милост на съдбата!”

”В тоя миг на съдбата Аз, Всемогъщ Вседържител на всемирни съдби, Ти заповядвам: Гавраиле, приносът ухаещ на свидетелствена съдба за целокупността от Създание до Скончание на земната кора, минала в оправдание, в ден на Архангелска тръба, в първото могъщо възкресение да срещне Христа в хвала и се поклони пред Трона! Амин!

В този миг на съдбата към Теб Ми е думата, Вожд Могъщ в удостоение в царско изпълнение, моля, яви Ти положение на свидетелствена съдба чрез приноса ухаещ сред питката от зърна – душа човешка! И нека въведената оправдана човешка душа навлезе в изкупление чрез кръвната изкупителна цена и й се приеме приносът на ухание чрез хвала в приключваща се съдба. Амин!“

”Хвала! Хвала! Хвала и поклон пред Могъщия на правда законодателен Трон! И в тоз миг на съдбата, Ний, Съд велик в единство на небесата, заявяваме Правда пред небе – Земя, че приехме и признахме свидетелствената съдба в принос хлебен в ухаеща съдба чрез стража всемирен за душата и заявяваме, че признаваме съдбата, че се наслади Могъщият Трон в небесата от хвалебния принос на Земята и че Ний, Съд велик, го приехме и признахме! Амин!”

”Благословен седем пъти по седем завсегда бъди, Съде велик, за милостта на признание в хвала! И в тоз миг кат награда в Силен вик поднасям, единен кат Върховен Трон и Съд велик, жезъла Мойсеев овчарската гега в ръка, стражо, в твоята десница като вожд и развей Знамето на правда, и поведи изкупен Израил към Ханаанската земя в чин ”Мойсей”, ”Аарон”, ”Навин”! Пред тебе Йордан, ето със сила и власт смажи Вавилон!

И от днес кат съдба, душа оправдана и изкупена чрез Съд велик в небесата, чрез кръвния принос на Христа, от днес сам Вожд ти е Дух Святи чрез стража в съдба.

И от днес за съдба жезъла на знамение и чудеса и могъща сила ти се връчва в ръка на път към Ханаана. Пред теб е Ерихона! Смажи му трона. И от днес кат съдба победител в чин на Навина бъди завсегда!

Амин! Седем пъти по седем преблагословен бъди и от днес с жезъла в ръка се окичи, и кат сила на знамения и чудеса яви се сред Земя! Амин!

Сам Аз, Всемогъщ Вседържител, в тоя миг чрез сила ти връчвам жезъла могъщ и от днес до края нека ти бъде винаги в ръка! Амин! Сам Аз, Всемогъщ Вседържител на Всемирни съдби, те благослових в ответ на принос хвалебен приет. И в награда ти връчвам съдбата на жезъла.

А питката житна въведи в олтара, нек мине на служение в употребление за изкупващата човешка душа. Амин! И в тоз миг сам Аз ти разрешавам: приеми я ти и насити дълбина, и я употреби седем дни, и навлез в употреба на семеносността. Амин!

От днес кат Върховен Творец, Създател на прашец и Законодател, и на съботата Господар, опрощавам греха на нарушителите в незнание!“

Амин! 28.10.61 г.

1 Kоментар

 1. Много хора са гледали как Мойсей размахва една тояга и като вълшебна пръчица морето се отваря, камъкът пуска вода, река Йордан спира да тече и така нататък. Какво представлява гегата – жезъла?
  Гега, жезъл и скиптър
   Позволих ти да връчиш жезъла в три чина в троен чин. Първо гега овчарска, второ-жезъл свещен, процъфтял в чинове свещени на царско удостоение Мелхиседеково за во век. А трето-скиптър царски на Соломон Асуир в победи в царството на мъдроста Моя…
   и гегата – Гласът на Святия Дух. Цялата вест е гегата Гласът над цялото ядро с новоизкупени съдби, а сред него и рая Божий дом – църквата – храм с олтаря.
   … и още се благослови в една гега на водене овчарска, кат аврамова моисеева царския скиптър на Юдиния Цар…
   … гегата в ръка – Гласа на ръководство.

Коментарите са заключени