Шатри. Увенчание на Всемирния олтар – Църквата Всемирна хвали Христа

dreamland, angel, fairy tale-1060880.jpg

ПЕТ ВЪРХА – СВИДЕТЕЛИ НА ПЕТ ЗЕМНИ КОНТИНЕНТА

”О, любими мой, мечти ми летяха в утро рано на лебедови крила, обвита във воали бяла хвала като невяста в сватбения й ден, окичена от кали бели и жасмин, накаден с нар и ливан, пристъпва плахо по пъстрия килим от багри на дъга, очакваща звук победоносен да чуе в ”Амин!”, честито увенчание навек, надеждо моя, невяста съм, Любими, Твоя!

О, лазуре ведри, небесни съдби, награда окичила млади ми гърди, ореол на съдбата като пролетна роса над лехата, искра на гълъб в гърдата, ухание от цветова дълбина, Зефир сред огнен зной на горяща съдба на олтара, ухаеща хвала пред Небеса!

Туптете ми, гърди, под буйния плам на свещени съдби, олтар неръкотворен на Дух Святи! Предстояща ми среща с висини в огнения изгрев на новия лъч, пламнал в зори, ще се явиш Ти, мой Възлюбен, в победа над Земя като слава могъща над скинията между херувими, окичен с венец на пламенни съдби като рубинов диск в нови зари – в утро ранно свежи роси!

О, изумрудени вълнуващи върхове, пояс дългоносен от житни класове, брилянт съдбоносен, флоро, листи твои, Зефире, ефирно й повей съдби! Нек грейнат й в поклон листи, единни с фауна ще се поклоним ний! Ето, иде Той, удостоен в царско величие кат победител, яхнал жребеца бял, плува над петте върхове с вековни лесове, надигнати олтари с всемирни приноси на ухаещи хвали, в есен късна вълнуваща съдба, Моя постеля, Твоя ръка – велика съдба сред росните поля!

Пламнете, огнени съдби на свети звезди! Сърп – люлка Моя вързал е със златни верижки три – спусната небесна милост над Земя. Сияй в огнен плам като горяща къпина в нощ сред пясъчна пустиня! Стои пред нея Вожд с жезъл в ръка – моя златна съдба – надеждата ми във вековете в стройните редици на родовете от флора, фауна и човек!

Утро свежо, свеж Зефир! Повей люлякови тръби, нек Глас повишат във виолетови съдби, че ден се яви, венец в лила се сви и млада Му глава увенча завсегда!

Грей в зной съдбоносен над златни зърна с разперени крилца сред житници небесни в решена съдба, облечена в злато, минало през огнена изпитня, на кремъчна диканя сред харман се овърша.

О, съдбо решена, чакам наградата моя под скиптъра царствен на пурпурния ден, в победа Соломонова грей нов дом за мен!

Олтари пет, пламтящи тръби, на Шатри Авраамови Израил е в хвали! Величае Небето за милости вси! Грее Зорница светла рано в зора, ореол златен Му е на глава, венец съдбоносен, награда моя в десница Негова. Яви се Той в одежда на Правда като ясен ден сред Земя – шатър бял сред пясъчни пустини с цъфнали цветя, жарки пламъци на ярка съдба кат дъга след дъждец на Земя!

О, върхове съдбоносни на пет континента сред Земя, вас Небе удостои във велика мисия и пет олтара свещени с примирителни приноси в хвали издигна пред Небеса! На Авел олтара прие се – принос в съдба, на Ной и Авраам, Яков и Илия приветстват ковчега Ноев на Араратската планина!

Сияе в пурпур Ориона над плуваща в одежда коронна Земя сред магнитните поля, в Космоса необятен вие се кръшно хоро от сестри верни в слънчева съдба, като седем планети са в пир – на Шатри тържества, в одежда царствена Соломон увенча в нов храм всемирен завсегда – на бъдеща планета во век Цар е Христа!

Увивайте, венци нетленни, небесни Войнства пред Трона неизменни като кордони златни на свещени съдби, описани навек Сионови стени – решени ви са завсегда съдби. Олтари съдбоносни на огнени хвали; меч двуостър на бедро Му блещи, Цар навеки е Христа Вожд с войнствена строена съдба – войска.

Грей, Слънце ясно в плащ златен над Земя, върхове обрасли с дървеса, поля, окичени с цветя! Златни струи опасват океани и моря, Рубина Му, нарова цена, яви се огнен диск над Земя сред народа Му изкупен, нарова струя завсегда, одежда на Правда – Жених невестин девствена съдба!

Лети, фауно крилата сред необятна шир, лазурни съдби, вечен мир Небе със Земя сключи!

Днес нов светли ден се яви кат невяста, увенчана в сватбено трусо, девствени воали – Христова Правда, нейни съдби, цъфнали люляци, гладиоли бели сред земните лехи, обвити в лъчи златни – навек нейни съдби чрез пет отара, явили се в хвали, сватбени воали, шатри бели в Соломонови съдби – Всемирна църква, во век дарена й е свобода!

Дайте знак, светли съдби, на всемирния юнак могъщи тръби. В царствен шпалир отряда Му свещен се яви – стройни Сионови стени! С камъни Авраамови – изумрудени хвали, в ухание на вечност, пред Трона се яви!

Мироносци, Земя вас съзря, летящи лебеди на всемирни крила, над кулата стражева страж небесен се яви в одежда на царствена тръба и нов подем оповести, във вечна Правда Цар с Царство на вечност обяви!

Литни, фауно, сред небесна ширина, облечена в Правда на Вожда си, в мир носени ухания флорини на омарени крила, запейте, стражи сред Земя и разкажете на длъж и на ширина съдба, че гъдулар гъдулка скри в торба, сърп жътварка извади, паламарка на ръка сложи! Диканя зърно овърша, в житницата небесна стопанка го прибра! Песен хвалебна чу се сред Земя! Кервани път поеха извън стреха и шатри финикови сплетоха! Момци и моми венци виеха. В пир на тържества явиха се Шатри в олтарна тръбна съдба, навек поели път, изкупени с цена, в свобода, под скиптъра царски към Царство Христово завсегда, в Нов Ерусалим на вечността! Амин!

Пейте, певци небесни, окичени с венци, пред Трона велики нетленни съдби, удостоение могъщо се яви в хвали!

Сияйте, олтари, в принос на всемирни хвали, в пламнали олтари на “тръби”, Шатри съдбоносни сред земи над върхове – пет континента за вси, от флора, фауна и човешки съдби!

Днес ден светли се яви в одежда царствена на могъщи съдби, в принос олтарен пред Небеса кат Авел и Ной сред Земя, Аврам и Яков в зной пред Бога свой, и приносът на хвала приет е от Земя.

Небе ответ отрони като пролетна Роса над цветната леха късната Роса над плодните поля – житни класове, навели глава под брилянтната роса сред нивата Земя! Миг върховен, могъща съдба!

Сияе стражът небесен, сърп златен в небесна ширина, в одежда царствена на слънчева светлина, сред звезди сияйни на чела – свято Войнство на Христа, строени олтари на пет върха сред Земя кат могъщи награди след борба, удостоение от Небеса!

Сияйте, огньове в млади сърца, пламъци съдбоносни на Духа Света, олтари насъщи сред Всемира!

Сияйте – в нощ тъмна къпина гори, сред пясъчна пустиня овчар с гега стои. Страж съдбоносен Всемира получи. Цар със скиптър в ръка на Трон седи завсегда!

Сияйте, огнени пламъци, озарете Земя със зари си светли на решена съдба! Велика победа Небе яви във войнствени съдби! Цар войската Своя строи като свещени олтари на разумни струи – на пет върха, пет континенти, дар могъщи – ответа на съдбите решени яви! На спящи, настоящи и в бъдещи съдби!

О, Съд велик в правда, затвори врати! Летете, хвали могъщи, от пет всемирни съдби, на гълъбови бели крила. В ранна зора сияе Зорница, увенчана завсегда! Орион навек отвори врата и прие от Сионова дъщеря всемирна хвала на принос хвалебен за целокупността от Земя в дните на време и времена! Поклонете се, векове, пред могъщи Му нозе, че минали са времена и днес, в дните, яви се хвала, и ответ отрониха Небеса. Кат награда могъща яви се над Земя венец на увенчание след победата!

Сияй, победо в Олимпийска съдба, на огъня свещени нетлен венец – Царя Войнството Си увенча, строено в могъща съдба, звезда Му на чело блести, с Песен нова на устни свети в сила на Дух Святи! Тропот се чуе навред от вси!

Пейте, певци крилати! Летете, гълъби бели в хвали! Плувайте, лебеди царски над езерни води, сред лилии, увенчани с корони завсегда – изкупена навеки човешка душа чрез приноса Му съдбоносен – на рубина цена!

Че Небе удостои Земя с огнена съдба в сила на Дух Света! Пламти олтарът всемирен в примирителна съдба – миротворци с жертви на хвала за целокупност от Земя!

Земя – осъдена навеки за греха, като лист отронена й е съдба чака огнена гибел, геената в огнения Съд над вси победени, паднали войнства с вожда им Сатана и плячка им земна от три пояса осъдена съдба в двойна смърт завсегда!

Рано е ощ в зора. Омара лети във висина. Дискът огнен с рубинова цена обагри хоризонти в лазурна синева. Пее фауна крилата славей сладкогласен сред гора. Зефира гали зелените листа и люшка им стебла! Керванът път поема извън стрехата. На път свещен ще се поклонят – на планината Шатри, Шатри, седем дни, времена – периоди, пир им дариха Небеса. Мина опрощение, ответ в Шатри се яви! И извън вси стрехи изведе народа Божий Израил – чрез олтар се поклони. Всемирното служение на върха в олтар се яви! Под шатъра свирят тръби!

Пейте, съдби могъщи под Шатри седем дни, седем времена, изведено е служение на всемирната хвала във всемирен олтар под Шатър на върха!

Пейте, войнства свещени, със звезди сияйни на чела и в пътеките на надеждни съдби водете народа Божий в нов пир сред Земя! Пейте, съдби могъщи, четиринадесет дни, на седмия – Нова година, ново време навлиза съдба и приноса благодарствен приеха Небеса! Ответът се отрони, во век съдба. В Нова година навлезе Земя чрез принос съдбоносен на нова, Трета късна петдесятница!

Амин!“

07.09.61 г.

СЛЕДВА ОТВЕТЪТ. САМ ХРИСТА Е ДУХОВЕН ШАТЪР, УДОСТОЕНИЕТО И НАГРАДАТА НА ЦЪРКВАТА. БЛАГОСЛОВЕНИЕ.

СЪДЪТ ВЕЛИК Е В СЕРАФИМСКИ ЛИК. ВИСОК СЪДЕБЕН ЛИК

ОТВЕТЪТ

”Ранно утро! Зорницата грее! Сноп златен лъчи сее! Над върха земни нива осия, клас кехлибарен се наля! Пред Небе яви се олтарна хвала!

Литни, Зефире, и погали ефирно наведени класове, принос ухаещ от векове за родове и отнеси на серафимски си криле пред Трона Върховен с могъща съдба приноса всемирен от планета Земя, с навек решена съдба!

Разпери, Зефире, могъщи криле, като Гълъба бял, що над Христа е летял, с принос ухаещ приет завсегда! И. нек Небе се наслади, както младостта от любовта, единството от жертвата на флора, фауна и човек в хвала!

Пред Трона велики Серафим се яви! Пейте, певци небесни в победоносни хвали! Тръбете, царски тръби, победоносни хвали! днес ден велики се яви: трапеза свидетелствена на могъщи съдби на девети септември, в победа славна Моя чрез тръбно възклицание на Дух Святи!

Литни ефирно, Зефире с криле серафимски пред Трона могъщ, във върховен чин ”Слуга” и нежно над олтара с ухаещ принос се наведи, и се наслади на пет върха – олтари могъщи в княжеви съдби, на владения Отцуви насъщи завсегда. Нежно погали в огнена дълбина олтара на всемирна хвала! И яви Троен Лик чрез възклицание на тръба! И нек тайната, скрита във вековете се яви сред родовете в пира на тържествата! И нек трепери Земята!

Че днес на Трона могъщи Цар над царете седи в Царство Му ново – навеки съдби и отдясно Му под Ново небе седна Царят на Нова Земя! На бедро Му двуостър меч блести! Скиптър царски ръка Му държи – Вожд над войнствена съдба – лъч ярък на Сионова струя!

Пейте, войни небесни сред пет земни върхове, облечени в удостоение на царски съдби, рицари смели – на чело им звезда блести пътници Ерусалимски, охраняващи войски, водещи поданици на Нова Земя под Ново небе.

О, пейте, войни небесни, пейте песен Мойсею на хвали и изведете оправдание и изкупление, стежание Отцуво, навек Моя съдба Сионова дъщеря!

Грей, Сионе в могъща струя! Ухай, приносе на вечна съдба пред Небе, в единство са пет олтара на разумна хвала, облечени в двойна сила на съдба!’

”Пей, пей, възлюблена Моя, Сионова дъщеря, всемирна годеницо, оправдана и освободена навек съдба чрез всемирен принос на ухаеща хвала, като могъща решена всемирна съдба пред Трона, навек изкупена с цена от Земя. В чин ”Серафим” е Вождът твой завсегда!

О, теб, гълъбице бяла, обвита в омара на ранина, Правда Моя, лебедице смела, плуваща над езера, като лилия бяла, увенчана над вода! Сърнице мила, ожидана от дълбина, бродиш сред росните поля! Пръхти еленът твой с възвисени рога за ухаещата ти хвала на всемирна съдба, облечена в свещената одежда на лила!

Днес ти разрешавам: Навлез в съдба в тръбно възклицание чрез ”Лила” и ответът си ти в съдба сред Земя! Удостоена си ти в съдба, днес леговище ти е Земя – Шатри израилеви в тръбни съдби, леговище могъщо, единни с Жениха твой надайте звук тръбен в свещена съдба, от пет олтари могъща хвала! И нек чуе осъдена съдба, че яви се Зорница и осия! Лъч злат препаса ти чресла! Пламнаха олтари в ухаеща хвала! Вожд войнство Си свещено строи сред Земя – Сионови стени, осияни от бисери.

Пейте, певци небесни на могъщи съдби, на чела ви сияе звезда, облечена в одежда на свещена съдба, запейте песен на Мойсея сред Земя! И поведете народа към поклонение всемирно, навек съдба, пред Трона върховен пламти хвала!

Пей, любима Моя царице на всемирна съдба, окичена в одежда царска завсегда! На чело ти сияе звезда – Зорница на ранина! Кост Ми си от коста. Навек води рода, обвита във воали бели на могъщи съдби Правда, невесто Моя, девствена съдба. Пурим и Шатри – съдби на победи небесни над вражи стрели!

Пей, съдбо, вековна хвала, днес в удостоение могъщо удостоявам царицата Моя с венец на победа завсегда като олтар всемирен на хвала в празника велик на Шатри – съдби, строени сред зеленина.

О, Шатри Авраамови в победоносна хвала, Шатре на скинично служение, олтар за всемирно явление! Днес велико удостоение на пира небесен, чрез Съд велик разрешение, Шатре, завсегда приеми наградата на Небеса като Шатър – олтар на всемирно свещенодейно служение чрез Тръбен глас във възклицание на царско удостоение!

Днес Аз, Царят на новоизкупена всемирна съдба, пред Трона могъщи седя с наведена глава, пред Съд велик завсегда и моля Всемирния дух Святи – Царя над вси царе, Отца, Вседържител на всемирна съдба, Творец на Своята творба, да връчи наградата всемирна чрез стража всемирен пред Своя Господар – Царя на Нова Земя.

Покланям се седем пъти по седем пред Трона Върховен в съдба! Ето победата Моя се яви на Земя, Аз моля да се връчи кат награда могъща в удостоение, съдба, венец на победа пред вси в пира на Шатри, Шатри! Шатър – сам Христа, Аз, победителят на всяка злина. И моля завсегда да се увенчае тя с победата Моя!

Разрешавам й съдби, тя е Моя кост от костта Ми! Изкупих я с цена на живота Мой – кръвта. И облякох я в съдби на невяста в Правдата Моя чрез дела Мои пред Върховния Трон велик чрез Закон, изпълнен от Мен, пред Върховния Законодателен Лик да бъде оповестена победата Моя чрез високия съдебен вик!”

”Хвала! Хвала! Хвала! Седем пъти по седем! Поклон! Поклон! Поклон! Седем пъти по седем! Пеем ние, вси небесни съдби, Войнство небесно се яви и в миг на съдба нададоха звук тръби в хвала от олтара всемирен сред Земя! Строено е Войнство – стражът е в чин ”Свещена съдба”. Подемат свещеници народи във всемирна хвала и извеждат всемирния олтар на пет върха земни пред Великия Цар в поклон след вси съдебни разрешения!

Свирете, тръби, над вас Дух Святи лети във войнствена победа над Земя!”

”Хвала всемирна! Пеем съдби – Войнство с херувимски лик пред Трона Върховен, всемирен хвалебен лик! И се покланяме в хвала чрез принос на ухание от цветя за таз велика милост на съдба, че поемаше път в пира на Шатри завсегда – сам Шатърът скиния неръкотворна, облечена в Правда на дела на Вожда неин завсегда – Господа Исуса Христа!

Ний, Небесни войнства, отдаваме хвала, на чела ни свети звезда, пътници Ерусалимски – Сионова стена, водим Израиля Божий завсегда!“ ”Победа! Седем пъти по седем победа!“ – Чу се глас на тръбно възклицание на вси тръби и Сияние могъщо озари от Трона Върховен, премина Ориона и стража всемирен сред Земя в чин ”Небесен” посети, в изявление на Дух Святи чрез Словото Си!

”Съде велик, могъща съдба в царско удостоение, Сила тронна на Трона Върховен – върховна съдба. Днес в пира на Шатри победата Моя сред Земя! Яви се тя, окръжена от Войнство, със светла звезда на чело, в чин ”Херувими“, в Ново царство завсегда, като стена сградена на Сионова хвала!

Моля, моля, свидетели на съдби, днес могъща сила двойна я подвижи и тя пламна като всемирен олтар, скиния неръкотворна пред своя Цар, царица достойна със звезда на чело, победителка бойна навек – кост от костта Му завсегда е тя, венец на победата Му като могъща съдба. И днес в пира на Шатри сред Земя дарявам я с венец от флорини листа, навек Моя съдба! Благословена бъди седем пъти по седем ти, дъще Сионова, олтар всемирен сред Земя, завладял пет върха навек съдба чрез сила на Дух Святи! Благословена бъди седем пъти по седем в царско удостоение чрез венеца на победата – всемирна съдба, като олтар свещен в служение пред Небеса, минал чинове в служение и днес в разположение. приемам приноса ти на хваление и те благославям седем пъти по седем завсегда с венеца царски на глава, във всемирната година на наградата Моя (14.07.1961г.) завсегда!

”Амин” седем пъти по седем и те награждавам с ново име на съдба! Сионова дъще, бъди шатър всемирен завсегда! Амин! Седем пъти по седем благословен бъди, Шатре всемирен сред Земя, в чин ”Херувимски лик“ пред Трона велик, седем пъти по седем благословен бъди и от днес като Шатър всемирен, изведен из всяка стреха – изведените от Съд велик и оправдани съдби, приеми кат всемирен олтар и приноса им навек, принос до Архангелска тръба! Амин! Седем пъти по седем благословен бъди със златния венец на нетленни съдби от флорини листи – олтар квадратен – Ангел четвърти и Пети Борец – венец на победа завсегда. Днес в пира на приключваща съдба те благославям пред Върховния Трон велик завсегда! И те удостоявам с венеца на всемирната победа Моя! Амин! Сам Аз, Законодател и Съдия, като Всемогъщ Вседържител над планета Земя и нейната целокупност като Моя творба!

Съде велик, в чин ”Царски – Серафимски Лик”, днес ето я тя, в ухаещи съдби, кост от царска кост на Царя на Нова Земя, като всемирен олтар на хвали от оправдани и изкупени свещени съдби на всемирен църковен олтар. Днес прие победата на своя Цар и Господар завсегда и я поставих Царица на Нова Земя под Ново небе чрез Войнствения свещен отряд, в чин ”Херувимски Лик“ пред Трона велик – Шатър пред вас е Царят на небе – Земя и Неговата победа като венец на увенчание над Неговата съдба за во век – жена, моля думата Ваша!“

Миг върховен! Тръбят тръби! Празник съдбоносен над Земя се яви – Царят на Нова Земя – небе с наведена глава пред Трона Върховен седи и чака победата над съдби!

Чу се глас на възклицание чрез тръби и Съд велик се поклони в хвали:

”Хвала! Хвала! Седем пъти по седем поклон! Поклон! Седем пъти по седем! Ний, Съд велик, в царско удостоение в нов чин ”Серафимски Лик”, пред Трона велик и пред вси небесни множества от непаднали планети, свидетели в нетленни дела, Ний заявяваме като потвърждаваме завсегда, че наистина я приемаме и потвърждаваме удостоението да навлезе в Херувимски Лик свещеният всемирен църковен отряд в олтар – служение пред Трона велик и му позволяваме съдба като Съд велик в Царски Лик пред Трона велик да изяви съдба, в удостоение на увенчание чрез венеца на победата сред Всемира и му разрешаваме съдби! Натоварваме го да оповести победата сред Всемира, като принесе принос за изведената и изкупена съдба над целокупността. И в този миг заявяваме съдба, че приехме, признахме и разрешихме като позволихме съдби да се изяви като Шатър на всемирен олтар на служение сред целия Всемир в изпълнение.

Ний, Съд велик в пълнота, в чин ”Серафимски Лик”, пред Върховния Трон велик се покланяме в признателна хвала пред върховния Законодателен Троен Лик завсегда.

И като Съд велик заявяваме, че я признахме и приехме, и й позволяваме да се яви, като й потвърждаваме победата всемирна на всемирен олтар сред Всемира. И пред вси непаднали светове множества, свидетели, заявяваме съдба, че е един олтар всемирен с награда на удостоение в увенчание на нетление чрез флорини листи, Дървото на живота сред Рая на вечност – сам Христа, Жениха неин!”

Амин! Седем пъти по седем! Чу се тръбно възклицание и сияние озари:

Благословен навек бъди седем пъти по седем, Съде велик, за могъщото потвърждение в признание на победата всемирна – Шатър всемирен олтар на служение с нетленно удостоение в ново Царство и Господарство завсегда!

Амин! Седем пъти по седем! Благословен бъди, Съде велик и в чин ”Серафим” продължи над херувимите новоизкупени Мои завсегда!

Амин! Сам Аз, Всемогъщ Вседържител на всемирни съдби, Законодател и Съдия, ви благослових завсегда! Амин!“

”Благословен седем пъти по седем бъди, Царю на Нова Земя под Ново небе, с победата връчена на Твоята кост, Победителю славен навек! Благословени бъдете седем пъти по седем вий във велико единство на нетленна съдба. И като кост от Твоята кост приеми наградената и потвърдена чрез Съд велик могъща съдба завсегда! Амин! Седем пъти по седем! Сам Аз, Всемогъщ Творец и Законодател със Закон на правда и Съдия, Те благослових в единство на победата Твоя и й разрешавам да се яви сред пет върха на съдби земни кат победителка Твоя, увенчана с нетлен венец завсегда, и й отварям врата да разнесе победата Твоя! Амин! Сам Аз, Всемогъщ Законодател и Съдия като Върховен Лик на Съда велик, печат съм на могъщата победа Твоя! Амин!“

”Поклон седем пъти по седем, хвала седем пъти по седем, Отче свят, Мой Баща!” Амин!

”Пеем ние, вси небесни множества, свидетели небесни, войнства на съдби, чрез тръбни възклицания пред вси за победата върховна над вси!

Хвала! Хвала! Хвала! Седем пъти по седем.

Поклон! Седем пъти по седем поклон!“

Амин! Пеем ние, вси Войнства небесни в чин ”Херувимски Лик“ пред Трона велик и се покланяме в благодарствен лик. Амин!“

”Поклон! Седем пъти по седем и хвала!“

Възкликна и Земя пред Трона Върховен, пред вси за победата върховна на Небеса над врага!

”Хвала! Седем пъти по седем.”

Амин! Аз, Царят на Нова Земя под Ново небе, Ви благодаря на вси за верността пред вси! Благодаря!!!”

Амин!

09.09.1961 г., 9 ч., сутрешен молитвен страж във всемирно църковно служение