pink, rose, flower

Благоухание, ухание

Песен на песните 1:3Твоите масла са благоуханни; Името ти е ароматно като излеяно масло; Затова те обичат девиците.Песен на песните 4:14Нард и шафран, тръстика и канела, С всичките дървета доставящи благоухания като […]

clouds, sky, fluffy clouds

Атмосферни пояси

Земя независимо от човешката ръка е сътворена, тъй смело устроена и чрез атмосферните пояси украсена. И произходът й е изявен – княгиня от царски род, бъдеща царица на Цар в новоизкупено […]

Употреблението на младенците и сучещите на гърди деца, събрани в България

Йоил 2:16 Съберете людете, осветете събранието, Свикайте старейшините, Съберете младенците и сучещите; Нека излезе младоженецът из спалнята си, И невестата из стаята си;Матей 21:16Чуваш ли какво казват тия? А Исус им каза: […]

uppsala cathedral, nave, gothic

Амвон

Пълен ред и в чистота и голяма строгост сред работниците на Христа, тръгнали в пътя на постоянство в святостта, без амвон в средата – маса една с покривка бяла от лен […]

lilac, lila, flowers

Благословение над служението в лила

Благословението със свидетелство в “лила” продължава до деня на Петдесятница. Това са изброените дни от 12.04.1958 г. – отпразнуваното на първата събота като празник на Петдесятница духовна (като ответ се даде […]

raspberry, berry, red berries

Пет разумни сетива. Благословение над семеносността

По голяма милост Божия, по Негова воля тази вечер беше изпълнено голямо църковно свидетелствено служение. Поставена беше тра­пеза със зърнени храни и плодове. Стражът на живия Бог се яви в служение, […]

heart, leaves, foliage

Благословение на вярата в седемте църковни периода. Висок съдебен вик

Обяснение на свидетелството: И пак прогърмя Гласът Божий сред народа огненозаветен и пожела да се приготви свидетелство на Земята. Защото благоволяваше Всевишният Бог да удостои със свидетелство Земята, когато опроща­ваше и […]

thanksgiving table, holiday table, thanksgiving

Благословения над Сватбената вечеря като късно оросение. Висок съдебен вик

“В тоз миг пред Трона велик чрез Силен вик в стража Божий на Земята издавам Глас сред Борческата стреха. О, бъди благословен, Борчески отряд свещен, чрез Христовия рубин свят (кръвта Христова)! […]