piano, keyboard, keys

413. Там нощ няма нивга

26/05/2021 Лара 0

1. В царството на вечний денЕ градът на Бога,Той е неръкотворен,Там нощ няма нивга.    Бог вси сълзи ще изтрий,    Там смъртта не ще цари,    Вечността не смята се с дни,    Като няма нощи. 2. Портите […]

pink, rose, flower

Благоухание, ухание

Песен на песните 1:3Твоите масла са благоуханни; Името ти е ароматно като излеяно масло; Затова те обичат девиците.Песен на песните 4:14Нард и шафран, тръстика и канела, С всичките дървета доставящи благоухания като […]

piano, keyboard, keys

406. Рай е мой дом

19/05/2021 Лара 0

С. П. 348, Д. П. 360 1. Пришлец съм аз сега, Рай е мой дом;Чужда е таз земя, Рай е мой дом!Ето опасности за нашите души,Съблазни тисящи, Рай е мой дом! […]

clouds, sky, fluffy clouds

Атмосферни пояси

Земя независимо от човешката ръка е сътворена, тъй смело устроена и чрез атмосферните пояси украсена. И произходът й е изявен – княгиня от царски род, бъдеща царица на Цар в новоизкупено […]

Употреблението на младенците и сучещите на гърди деца, събрани в България

Йоил 2:16 Съберете людете, осветете събранието, Свикайте старейшините, Съберете младенците и сучещите; Нека излезе младоженецът из спалнята си, И невестата из стаята си;Матей 21:16Чуваш ли какво казват тия? А Исус им каза: […]

piano, keyboard, keys

399. Отсам йордански бряг

12/05/2021 Лара 0

С. П. 232 1. Отсам Йорданский бряг стоя,Гледам с желаниеКъм Ханаанската земя, –Наследие мое.    О, прекрасната земя    Отвъд Йорданский бряг!    Гдето чака нас    Нашият любезен Спас –    Там с Него ще сме во век. 2. През […]

uppsala cathedral, nave, gothic

Амвон

Пълен ред и в чистота и голяма строгост сред работниците на Христа, тръгнали в пътя на постоянство в святостта, без амвон в средата – маса една с покривка бяла от лен […]