Исус Навин

 • остатъка, като войн смел с „нож в ръка“ – слово светлина в чина на Исуса Навина ще поведе израилевия народ в духовната борба. 91/16 1
 • Исус Навин сочи на Ангела Четвърти  230/10
 • Исус Навин е велик воин, сочещ на Гласа от небето, който предвожда воинството Божие и чрез него народа Божий. 266/10
 • Тъй, чрез Глас от небето (Откровение 18:1) чрез християнството, днес в третия страж приключващи съдби като Исуса Навина ще разнасят грабнатата светлина (чрез Исуса Навина) – грозда на Халева, който е преобраз на „Гласа“ за народа избран сред пустинята земя света. 24/ 13
 • А сред стана Исус Навинов имаше поръчение да не се яви нищо от проклятията. . . за да не участват в язвите на осъждението. Защото Ерихон – Вавилон е вече осъдено и язвите се прилагат над нея. Стената ерихонска падна – това сочи на победата духовна над стените – воинството духовно на Вавилон духовен…
 • Исус Навин и Халев които бяха употребяеми кат съгледатели[1] сочеха (на Съда).
 • Сянката посочи новоерното развитие на духовния път на Божия народ и Вестта всред него в служение, което водеше борба сред всички народи и племена от езици и колена. Но в Скончание свещеното служение по План се водеше, пленено от Лаодикийските съдби в двете пещери, две деноминации и чрез Съд велик се изведе и яви се в олтарно служение. И сега свидетелствено то се оформи и продължи с простиране на Спасителния план чрез Словото ”Манна” от Ханаан – Грозда, внесен от съгледателите, Светлината на Четвърти ангел и Гласа – Навин и Халев и въведен бе в новия храм!
 • Исус Навин – Войнът с нож в ръка е Словото Светлина, съдебно, прието чрез Гласа небесен в чин ”Вест всемирна запечатваща”, Глас Съдебен на Бореца пети сред дялото на Ангела четвърти, преминал в ”стан” за народа Божий. Гласът е Борецът, Който воюва, Дух Святи и ще продължи до Архангелска тръба, за да събере целия житен сноп на обещанията Авраамови. И ще озарят цялата Земя, да чуят Архангелска тръба и да преминат в първото голямо възкресение, и в едно велико явление на преображение да поведат народа Божий в преход към духовния небесен Ханаан.
 • Откровение деветнадесета гл., стих 11-16: Исус Навин – Войнът с нож се покрива с това Слово на духовна просвета след Съда велик и всички съдебни решения. Това е и победата – живото Слово Божие на съдебните решения в чин „Исус Навин“ с нож в ръка, повеждащ Войнството небесно строената Лична Христова гвардия в чинове небесни, която след формиране и строяване по съдби, намира своя дял по съдби и внедряване над Новата планета Земя чрез нейното ядро, което не е осквернено, както повърхността на Земята, покрита с воня от трупове, смърт и кръв. Затова пророкът не видя вода.
 • Обрезанието в стана сочеше на освобождение от египетското поношение, в изхода на път за Ханаан, навлизане в нови съдби. А плътското обрезание сочеше на духовното новозаветно обрезание чрез Духа Святи. Оттъркулване на египетското поношение, освобождение при духовното обрезание от греха и то само на младото поколение, сочеше на духовното поколение! Плътското обрезание сочеше на плътското служение в живота на плътския Израил, а духовното обрезание е обрезание на сърдечния храм на Дух Святи, като сам Дух Святи внася кръвта на изкупление – цената, без която не може да влезе свещеникът в храма, за да го очисти като неръкотворна скиния, изградена в човека. Чрез кръвта на Господа Исуса Христа се извършва очистение – храмово обрезание в Дух и Истина, приготвя се храмът на Дух Святи! А то сочеше на кръщението огнено в Духа Святи, който бележеше олтара – храма на служение и го очистваше в Скончание и в самия стан, който сочи на дялото на Святия Дух!

[1] Числа 13 гл.

 •  

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван