icon, ilya, prophet-1971108.jpg

Награда на пророците от създание до скончание

НАГРАЖДАВАНЕ ВОЙНСТВЕНИЯ ПРОРОЧЕСКИ СВЕЩЕН АТРИБУТ ОТ СЪЗДАНИЕ ДО СКОНЧАНИЕ СРЕД ЗЕМЯ ОТ СЪДА ВЕЛИК. ВРЪЧВАНЕ НАГРАДИТЕ С ЧИНОВЕ НА ХЕРУВИМИ И СЕРАФИМИ. СТРАЖЪТ В ДВОЙНА СИЛА НА ИЛИЯ И ЕЛИСЕЯ. ВИСОК […]

space, science fiction, cosmos-911785.jpg

Исус Навин и Халев удостоени с правото да разпределят дяловете на левитите

БЛАГОСЛОВЕНИЕ НАД ИСУС НАВИН И ХАЛЕВ И УДОСТОЯВАНЕ С ПРАВОТО ДА РАЗПРЕДЕЛЯТ ДЯЛОВЕТЕ ДВАНАДЕСЕТ НА ЛЕВИТИТЕ ЧРЕЗ НАДЕЖДАТА НА БОРЧЕСКАТА БРАН НА НОВАТА ЗЕМЯ. ПРИЗНАВАНЕ СВЕЩЕНОДЕЙНАТА СЪДБА НА СЛУЖЕНИЕ СРЕД ЗЕМЯ […]

piece, religion, israel-3241434.jpg

Наградите на нетление на трите ерни съдби

БЛАГОСЛОВЕНИЕ, РАЗРЕШЕНИЕ И УДОСТОЕНИЕ С НАГРАДИТЕ НА НЕТЛЕНИЕ НА ТРИТЕ ЕРНИ СЪДБИ – СТАРОЕРНОСТ, НОВОЕРНОСТ И ПРИКЛЮЧВАЩО СЛУЖЕНИЕ СРЕД ПЛАНЕТА ЗЕМЯ ЧРЕЗ СВИДЕТЕЛСТВЕНО УПОТРЕБЛЕНИЕ НА ТРЕТИЯ РОД – ТРЕТИ ДУХОВЕН ИЗРАИЛ. […]

resurrection of jesus christ, painting, iconography-4627099.jpg

Дава се дара на възкресение на остатъка от петте разумни

БЛАГОСЛОВЕНИЕ НАД ПЕТТЕ РАЗУМНИ СЕТИВА. СВИДЕТЕЛСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. НА ПЕТ РАЗУМНИ СЕТИВА ЧРЕЗ СЪДА СЕ ДАВА ДАРЪТ НА ВЪЗКРЕСЕНИЕ. БЛАГОСЛОВЕНИЕ НАД ИЗРАИЛЕВАТА КОЛЕСНИЦА. ТРАПЕЗАТА НА ПЕТ РАЗУМНИ СЕТИВА СЕ БЛАГОСЛОВИ ОТ ОТЦА. […]

piano, keyboard, keys

677. Тамо нейде на Голгота

           Em                          H1. Тамо нейде на Голгота, Am  H          Em   H   EmНа Голгота на кръста;                  Am     D              G    EmМежду двамата злодейци                              Am      H             Em                 Там Христос биде разпят. (2)            […]

stones, rocks, gray-4376813.jpg

12 израилеви племена се удостояват с дара на възкресение

ОБЯСНЕНИЕ ЗА ВЕЛИКОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕНИЕ В ЧЕТИРИДЕСЕТДНЕВИЕ НА ПРОШЕНИЕ И ПОСТ ЗА БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА ДВАНАДЕСЕТТЕ ИЗРАИЛЕВИ ПЛЕМЕНА Дванадесет дни бях строго употребена в служение на хваления за дванадесетте племена израилеви. […]

piano, keyboard, keys

674. О, църкво Ти прекрасна

Мелодия за разучаване:          F              C             F1. О, църкво ти прекрасна                     C              FГрадино моя цветна;      Bb        C          A      DmЗащо си тъй увяхнала                    Gm            C        F […]

counting, math, numbers-149956.jpg

Обезврежда се шестицата като бройка във веригата

АПОСТОЛСКО ПРЕЛОМЕНИЕ В УПОТРЕБЛЕНИЕ НА МАЛКОТО НЕВРЪСТНО ДЕТЕ ПЕТ-КАНА, СВИДЕТЕЛ НА ДЯЛОТО НА БОРЕЦА ПЕТИ – ДЯЛО НА ПЕТ РАЗУМНИ КАТО ВЕЛИК ИЗРАИЛЕВ СТАН. РАЗРУШЕНИЕ НА РЪКОТВОРНИЯ ОЛТАР НА СЛУЖЕНИЕ, ИЗГРАДЕН […]