Дава се дара на възкресение на остатъка от петте разумни

resurrection of jesus christ, painting, iconography-4627099.jpg

БЛАГОСЛОВЕНИЕ НАД ПЕТТЕ РАЗУМНИ СЕТИВА.

СВИДЕТЕЛСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. НА ПЕТ РАЗУМНИ СЕТИВА ЧРЕЗ СЪДА СЕ ДАВА ДАРЪТ НА ВЪЗКРЕСЕНИЕ. БЛАГОСЛОВЕНИЕ НАД ИЗРАИЛЕВАТА КОЛЕСНИЦА. ТРАПЕЗАТА НА ПЕТ РАЗУМНИ СЕТИВА СЕ БЛАГОСЛОВИ ОТ ОТЦА.

ВИСОК СЪДЕБЕН ВИК

Слово: Втора книга на Ездра

МОЛИТВА НА СТРАЖА БОЖИЙ:

“О, Господи Боже на силите, в днешния ден представям съботно служение като всемирно изпълнение в свято съботно служение с Пет разумни сетива и ги представям пред Теб, в изпълнение на свидетелствена софра, както Ти, Боже мой, пожела! Хвала! Пред нозете Твои святи да бъде хвала во век веков и завсегда.

Пред Теб, о, Могъщи Боже в Троен Лик, заставам аз в тоя миг и поднасям хваление, единна с ухание пред Небеса, с Петохлебие в ръка за благословение като свидетелство на Пет разумни сетива – софра! На Тебе, о, Владико, благодаря за великата милост от Небе да пожела­еш свидетелствена съдба в изпълнение чрез софра! Тебе хвала и почит да бъде за во век! Слава на Бога Отца, Сина и Дух Святи! Нему царство и господарство над вси изкупени стада! Нему хвала, почит и удостоение. Амин!”

“О, пея аз в тоя миг, Всемирната съдба и чрез пет мои сетива, по­канени в удостоение на стражева софра, поднасям хвала, навек съдба, пред Царя на царете и над Царя на Ново Небе – Земя! И Му отдавам хвала вечна, царство и господарство завсегда! Амин!”

“Ей, Господи Боже на силите, слаб и немощен страж, издигам ръце за изпълнение пред Твоето Законодателно Лице и пред Съд велик! Благословено да е името Ти за во век и всегда! На Тебе вечна хвала и почит! Моля Те в тоя миг на съдба, приеми прошение от Земя в свято съботно служение, единни с цветята, с фауна и душата! И Те молим за съдба, благослови ги, опази ги, ей Исусе, кротките Твои, Твоите овци! Ето ни, Пастирю на съдба, кавал ти е в уста, кривак е в ръка, ямурлук на снага. Пред нозе Ти са полята, цъфнали са цветята, птички весело чуруликат по дървета, а на извора клокочещ чувам шума му сред Земята – изворът шумящ, бистър и чист, напои стадата. Извел си ги от стрехата по Книгите на делата! И водиш ги в съдба! Молим те, защити ги на Земята от бедата при буря зла, от хищници вълци на Земя. О, запази ги под крилата на мощна Си съдба, зноят кога се яви, пладнувай ги под дървото сенчесто Твое, Ти, сам Пастирю на стадата и не ги ос­тавяй така! Сам ръководи сега стадото на прободената Си ръка. Хвала! Хвала! Хвала!

Всевишни Боже, чрез Дух Святи приеми прошение за изведените стада и изпрати утешение чрез чудо в явление. И дай да блесне осветление на могъщата сила Твоя, Пастирю над паствата, Господарю над господарите! Кавал ти меден в устата, сред поля прозябнали са нивята, агънца блеят – близнаци два, скрил си ги под мощни Си крила. Опази ги от буря зла!

Хвала принасям Теб в свято съботно служение! Аз, немощен страж в изпълнение, изпращам ти хваление за целокупността Твоя ка­то всемирна съдба над планета Земя! И моля Те, защити изкуплението Твое от целокупността за ден на проявление във възкресение! Песен се свири от кавал, ветрецът тих отглася пред Атаман. А нейде сред поля­та прозябнала е тревата, птички чуруликат в хвала, стадо спокойно прегризва трева, близнаци играят на свобода под пастирски кривак, скрити от буря зла. Малки са още, но Пастирят бди над тях и сам води Своите овце!”

Рано е в зората, ехото отглася в гърдата – олтар неръкотворен на съдбата! Ухае кадилница златна пред Небесата, венци на нетление се свиват за главата. Наведи бяла главица, скромна овчице! Стадо Ми вакло глас чува, сред поля буря бушува, ден отхожда, Слънце сияйно захожда. Пладнувай в почивка, не бой се, кривак е силен, бивак сигурен, точен в правда, сам Овчарят ти е водачът, с кавал меден в устата! Следвай зова, че облак се тъмен задава, буря зла вещае. Бивак е мощен платно да разпростре, кол да забие, верните Свои овци да покрие! Но ще премине облак съдбоносен в нощ злокобна. Ден светъл ще се яви, а будни стражи над стадо са бдели, с любов са ги поили!

Зефира докосва и гали сърца, песен стражева се долавя – песен изля си Овчарят чрез кавала Свой на Земя!

“Хвала! Хвала! Хвала!”

И в тоя миг на съдбата чу се звън от небесата! Екна тръба сред стана на Израилевия дом на Земята. И в тоя миг на съдбата горе в не­беса сам Законодателят сред Съд и Книгите на делата призовава от Земята Петте всемирни сетива. И в тоя миг на съдба чу се велико и могъщо изпълнение чрез Съд велик в небесата, а долу в съботно служение приемаше се чрез Тръбата. Обуваше се във висок ток на съдбата стражът на пост в съдба, обути му са нозете на Земята!

И в тоя миг на съдба, чу се Глас като много вода! И в тоя миг чрез стража Божий на Земя се призоваха Петте разумни всемирни сетива на вечерята велика в удостоение, да се наградят в изпълнение за могъщо и велико употребление! Амин! Чу се звън тържествен на велика съдба, ектяха лири и арфи на небесните певци в ръка. Ухание от кадилниците златни обвива Тронната зала на съдба. Ухаеха земни сетива пред Съд велик на съдба. Блясък могъщ озари съдба – Царя на Ново Небе – Земя. И чрез могъща власт чу се законодателен Глас в изпълнение на все­мирно велико църковно служение в удостоителни съдби. Хвала! Хвала! Хвала! Тми по тми, единни с Четири живи същества в Четири лица, а Двадесет и четири старци в пълнота отдават велико хваление на туй велико, могъщо изпълнение на великата милост небесна над Петте разумни сетива като всемирна църковна съдба:

“Поклон и хвала пред Трона Ти велик! Хиляди пъти по хиляди” – пееше Земя! – “Хвала! Хвала! Хвала!”

В тоз миг на съдба разнесе се могъщ Глас от Небеса чрез Силен съдебен вик:

“Стражо на съдбата всемирен сред планета Земя! Стражо на съдбата всемирен сред Земята! Стражо на съдбата всемирен сред планета Земя! В тоя миг пред съдбата яви се ти в единство на всемирно служение пред Небесата. И като страж на изпълнение между Земя на изкупление и Законодателен Съд на спасение приех прошение в хвала! И днес те награждавам с наградата на съдбата, в която са желали да над­никнат ангелите в небеса!

В тоя миг на съдба благословени бъдете, пет всемирни църковни сетива в единство на страж, като стражи! И в тоя миг на съдбата бла­гословени бъдете седем пъти по седем за съдба и приемете велико удостоение на съдба за душата на изкупление чрез Борческата надеж­да в съдба – наградата на дара на възкресение в съдба! Амин! Сам Аз, .Законодател и Съдия в Съд изпълнителен на всемирна съдба, в тоя миг, чрез Съд велик, удостоявам Петте разумни сетива с дара на възк­ресение – белия камък в ръка! Амин!

Благословени бъдете седем пъти по седем, “Бели камъни в десницата могъща, в едно единно блюдо като една съдба! Благословени бъдете седем пъти по седем от Мен, Законодател и Съдия и приемете съдбата си чрез дара на възкресение в гърдата си и за човешката душа! Сам Аз. Вседържителят на всемирна съдба, в тоя миг ви поднасям мошния дар в ръка – белия камък, вам, Пет могъщи сетива, в употребление на извеждане изкупената човешка душа. Амин! Благословени бъдете седем пъти по седем, наградени с награда на бял камък в ръка! И както възкръсва животът от туй яйце в съдба след лъча мощен на топлина, възкръснете и вий в съдба в Духа Света, и поемете си пътя ка­то пет могъщи въоръжения, като Пет всемирни църковни сетива, и като лъч златен опашете целокупна Земя, и изведете изкупената душа! Амин! Сам Аз, Законодател и Съдия, в тоя миг на съдба благоволих и благослових Петте разумни църковни сетива чрез пет съсъда на Пет разумни девици и ги наградих с удостоение на бялото камъче в употребление за извеждане на човешката душа. “Амин” от Мен, Законодател на всемирни съдби! Съде велик, в тоя миг на тръбен глас питам Аз, сам Вседържителят на Всемира, Законодател на всемирната съдба: Признавате ли и одобрявате ли наградите на Всемирните пет сетива, наградени чрез Съд велик на съдба във върховен миг на извеждаща се съдба към Нова Земя под Ново Небе?

“Хвала!” Екна Тронната зала на съдба! И бели облачета плуваха от златните кадилни олтари на Земя. Днес, във велико съботно изпълнение, сред Съд велик в небеса, хвалеха тми по тми, тми по тми, тми по тми великото и могъщо дяло на изкупление чрез Законодателя в Третия Си лик – Дух Святи! Поклон! Хиляди пъти по хиляди, единни със Съд велик се поклониха в тоя миг пред Трона Върховен – Върховния Изпълнителен Законодателен Лик. И като Съд велик чрез Силен вик изявиха:

“Покланяме Ти се ние, в единство на върховна съдба в пълнота, могъща приключваща се съдба, във върховен съдебен миг чрез Силен вик в стражева гърда и изявяваме: “Хвала! Хвала! Хвала! Царство и достойнство – отгласяха Старци сред Съда за великата и мощна съдба на всемирната църковна история сред Земя, на Всемогъщия Вседържител, Законодател и велик Изпълнител на обещания Авраамови в съдба! Явиха се те в изпълнение в пълнота сред църковната всемирна съдба на планетата Земя, сред нейното служение във велико и могъщо изпълнение!

Признаваме ги ние, Съд велик и одобряваме, и заявяваме хвала на великото и могъщо изпълнение чрез Съд велик, Законодателен Лик на туй велико въоръжение чрез дара на знамение – възкресение – белия камък в ръката на великата всемирна църковна съдба. Правда! Правда! Правда! Седем пъти по седем се извърши Правда! И в тоя миг на съдба узаконява се тя и със законно разрешение на съдба е подпечатана с Върховен печат на Вседържителя като всемирен Изпълнител, Освободител над всемирната църковна съдба!

Признаваме ги, че се въоръжиха в тоя миг на съдба с обещанията, дадени на Авраама в Начинание! А днес, в приключващи се съдби, те са, които се потвърдиха чрез Съд велик в изпълнение на всемирното църковно служение чрез Пет разумни съсъди като Пет църковни сетива. И им разрешаваме чрез съдебно разрешение, нек им бъде белият камък печат във въоръжение в миг на църковно изпълнение! Ний, Съд велик, потвърждаваме пред Законодателния Върховен Лик че вярно и достойно се обходи Изпълнителният Висок Лик чрез Силен вик и награди Петте разумни кат Пет разумни църковни сетива, антураж на всемирната църковна съдба! И днес свободни са те, въоръ­жени и наградени над целокупността земна да бъдат проявени! Да бъдат те проявени! Да бъдат те проявени! Ний, Съд Върховен велик, удостояваме в съдба, че вярна е наградата като печат на съдба върхов­на чрез Законодателя и Съдия! И в тоя миг верен е печатът за пътника Ерусалимски чрез Сетивата пет – Вестта. И в тоя миг като Съд велик в пълнота се покланяме във велико изпълнение, и нека поклонът ни бъ­де печатът на потвърждение пред Законодателя над всемирното цър­ковно изпълнение в служение!”

“Хвала! Хвала! Хвала!” – чу се глас на Старци вси – “Царю над ца­рете и над Царя на Нова Земя – небе, достоен си да господаруващ завсегда като Цар и Господар на Изкупеното Си стежание завсегда! Амин! Хвала!”

Благословени свише бъдете, изпълнители, потвърдители и свидетели, изпълнени вси с очи в четири лица, времена, че верни сте били и потвърдили, и вярно сте следили разгъващия се План на спасение!

Днес, Аз, Върховен Изпълнител на вси Авраамови обещания във Всемирно църковно изпълнение, като награди, признати от Съд велик, ви благославям и награждавам! Бъдете във век благословени седем пъти по седем, целокупни Съде на съдба и на Нова Земя под Ново Небе бъдете пак Съд велик на правда завсегда!

Правда! Правда! Правда! Аз, Всемогъщ Вседържител и Съдия във върховен миг на изпълнение, след награждаване на всемирната цър­ковна съдба, ви награждавам! И в тоя миг на съдбата, благословени бъдете и като Съд велик на съдба поднесете дяла им на Земя (изпълне­нието на свидетелството). Стани сега, стражо и първата стъпка поеми в колата, и поеми кормилото! И в тоя миг на съдба, Аз Законодател и Съдия, поднасям ви дяла на Нова Земя! Свише благословени бъдете в изпълнение седем пъти по седем и единни бъдете за съдба чрез вече­рята си на Нова Земя! Амин!

Седем пъти по седем благословени бъдете и удостоени с дялове на Новата Земя под Ново Небе И от днес за съдба обходете се достойно с наградата на съдба, вий Пет църковни сетива, в награда на съдбите! Амин! Седем пъти по седем благословени бъдете и от днес наградени с дялове разпределени, от дванадесетте взети! И днес като върховни сетива получавате наградата на Левитската съдба, единни бъдете от днес и завсегда! Сам Аз, Всемирен Вседържител на всемирни съдби, като Върховен Изпълнител ви благослових завсегда! И от днес благословени и удостоени бъдете вий, Пет разумни като пет все­мирни сетива! Амин!”

“Хвала! Хвала! Хвала!” – пее всемирната съдба могъща пред Трона велик чрез ухаеща съдба!

Чу се Глас на Съд велик: “Ний, Съд велик, приемаме и признаваме узаконението на съдбата чрез сетната Светлина, че достойно се награди с великата награда на Небесата като печат на съдба!”

“И в тоя миг на съдба, наградени са те за съдба и им е дадена Израилевата колесница за съдба! Благословена бъди, Израилева колеснице в изпълнение и днес поеми си пътя ти, сви­ше благословена от Мен, Вседържителя!”

“Като печат на потвърждение Ние потвърждаваме с печат, че приключи се в Съд велик земното всемирно спасение. И днес за съдба кормилото на Израилевата колесница е в Христовата ръка! Днес бла­гословени бъдете в пътя им към владение. И в тоя миг, както те обикаят пътя на “владението”, тъй Израилевата колесница да поеме пътя си на съдба, да натовари съдбата към житницата небесна на Новата Земя под Новото небе. Амин! Благословени бъдете седем пъти по седем от Нас, потвърждаваме Ние, Съд велик, че вярно е туй Слово на Земя!” “Хвала! Пеем ний, всемирни сетива! Пеем Ний за съдба!” “Благословени бъдете в тоя миг и разрешени на съдба, удостоени като свидетели на съдба! Амин!”

“Слава во вишних и хвала да бъде завсегда!”

“Благословени бъдете свише от Мен, Вседържителя на всемирни съдби завсегда и разрешени от Съд велик за съдба! Амин!

Обходи владението Мое и нека таз кола ви бъде наградата, че победиха Небесата! Амин! И в тоя миг на съдба благословени бъдете! Амин! А ангелът лекокрили е разперил крила и могъщ повежда я на Земя! А ти благословена бъди, Израилева колесниие, и пътя си поеми за владението си на Земя! Амин!”

Следва Словото, което дойде чрез Дух Святи след завръщането на стража Божий с колесницата Израилева:

“И в тоя миг благословен бъди свише ти, стражо на съдбата, че изпълни волята Моя на Земята! Благословена свише бъди като страж между небе и Земя седем пъти по седем от Мен, Вседържителя Всемирен на съдбата! Благословен бъди ти, “Ево”, душо, с кормило в ръка и верен във вярност окажи на Дан, народа Мой избран сред Земята. И в тоя миг на съдба, благословена свише бъди от Мен!”

(В тоя миг Христа поема кормилото на ръководство в ръка за хиляда годишно владение!)

“И в тоя миг, с кормило в ръка, благословен свише бъди ти, навлезни и завладей владението на съдбата – стежанието на Новата Земя под Новото небе! Амин!

Благословена бъди седем пъти по седем, Йодай и от днес навлез- ни във вярно царско удостоение на свещеническо изпълнение, и със сила – Мощ отдай на врага си ощ! Благословена бъди свише в изпълнение от днес и кормилото ти е в ръка на първосвещеническо удостоение в Йодаево изпълнение!

Благословена свише бъди седем пъти по седем и от днес пътя си продължи. И в тоя миг на съдбата бъди благословен в дяло на изпъл­нение и в троен кордон на проявление, в път на съдба, бързай към твърдата канара сред народи и племена! И с развято Знаме на съдба­та сложете, петорко, на Слънчев бряг софрата! И в ковчега могъщ на съдбата съберете пясъка Авраамов от народи и племена, изтласкани от морската вода. И го отнесете в притежание на Божие стежание в оправдание. И завсегда вярност покажи, Дан, към любимия си и ти, Ево, към народа избран, както Христа към Своята жена, тъй и вий на Земя! И докато владеете Знамето на Христа, владението на Новата Земя под Новото небе ви е в ръка! Благословени бъдете и волята Ми велика извършете! Амин! Седем пъти по седем от Мен, Вседържителя, благословени бъдете и волята Ми велика изпълнете!”

“Амин! Ний, Съд велик, потвърждаваме и признаваме, че ве­лико и върховно употребление на Царя на Ново Небе – Земя в проявление, днес кормилото Му е в ръка и пое път към владение Княжевско на съдба към Новата Земя! Потвърждаваме, че дялото е законно и потвърдено от Съд велик, приключено. И се покланя­ме пред Трона велик на Законодателния Лик като Съд в пълнота велик, и заявяваме, че приключи дялото на съдбата с победа славна на Небесата. И днес Ангелът блестящи, на мощност съдба, Знамето си развя над кола! И започва борба с “амбалаж” за огнената геена.

И в тоя миг на съдбата Ний, Съд велик в пълнота, Върховен на съдба, заявяваме според виденията, дадени чрез пророческия антураж, че вярно си поемаха пътя Петте неразумни и се събират от вси вероизповедания от вси времена от Създание до Скончание, осъдени чрез Съд велик на съдба. И събрани като амбалаж, в една огнена яма хвърлени като талаш сред Земя осъдена! И вдовица е блудницата черковна, и наградата й е това – трийсет сребърника в ръка от дяла на Юда, който с целувка предаде Христа. И нека тяхната съдба намери присъдата изпълнена сред Второто възкресение в огненото изпълне­ние заедно с блудницата Земя, а те – Вавилон!

Ний, Съд велик на съдба, удостоверяваме, че вярно е извършено туй Слово на съдба и като печат на изпълнение е денят на осъждение. Амин!”

(Свидетелствено свещенодейно служение с баклава – трапеза на Пет разумни сетива в пет дяла на Земя. Навлиза в употребление колес­ницата Израилева! Амин!)

26.03.1960 г.