В Копривщица е олтар земен

Хълмът Сион беше представен от едно средногорско възвишение, издигащо се величествено над Копривщица с човешкото наименование ”Поп” Красотата на Сионовия хълм е неописуема. То е обрасло цялото с борове и елхи и въздухът над него ухае на смирна и тамян. Една огромна канара, камък свещен, представи олтара Сионов … 1981 г.

Свещеният олтар Сионов беше представен от един връх, хълм, възвисен над Копривщица, който по чoвешки предания носеше името “Поп“. А в Съдебното време чрез Гласа съдебен наречен бе Сион“. Това беше неговото духовно реализиране – олтар Сионов от недялан камък, над който се изливаха приносите свещени от ухаещи хвали в благодарствени духовни служения. 1981 г.

Копривщица е царският град на Сион чрез възвишението Сион и олтар неръкотворен – канара недялана, принасящ ден и нощ хвала, наслаждаваща Небеса! Днес, Съде велик, ”амин” кажи над вси решени и внедрени от вас съдби! Амин! ”Амин” седем пъти по седем каза Съдът! ”Амин” Вселена, Всемир! ”Амин” каза Земя чрез стражите Сионови! О, благословени свише бъдете, внедрени и с решени съдби България, славянските ти съдби чрез градове и възвишения, чрез синове и дъщери! Амин! Преблагословени бъдете и в пътеките Ми най-святи със святост и чистота се обходете. Амин! Българийо, зеницо Моя, сред нея е Същината – на Ерусалима нови съдбата, чрез София – Нов Ерусалим и Копривщица – свещените съдби Сионови царски завсегда! Амин! 1981 г.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ Принос на Красимира и Вениамин в Копривщица

”Миг върховен, върховна съдба, днес рано в зората зърнах от небето и видях Красния мир, единни с Вениамин, по полята с принос ухаещ в ръка, а във вечерно служение въртяха се колела – на пет дяла съдба. В тоз миг, Вселено, Всемире, надникнах от небето над Красния мир и Вениамин, единни с два чина пророчески, и се насладих с приноса ухаещ земен сред таз земя България като изпълнение на служение с вяра, приех и ги преблагослових. Седем пъти по седем и седем пъти по седем преблагословени бъдете в мига и сведете глави. В тоз миг, Вениамине, отварям ти врата и тук, и по цялата земна кора – единни, сплотени бъдете, в силата Моя се обходете, но помнете, че тук олтар земен е и веднъж в годината в благоволение на принос за целокупната Моя съдба се явете! О, преблагословени бъдете седем пъти по седем с великото служение на реки ви плещи.

А вий, чинове двама, ”Илия” и ”Елисея”, обгърнете ги и от днес едно цяло бъдете. Вий, Христина и Христо, продължете и обгърнете Рубин и Благовеста за съдба, единни с Петкана и Любомир. А ти, рабе Мой, не скърби, днес рано ще те посетя и изпитня ще ти отнема, защото много грехове на родове ти тежат. Амин!

Седем пъти по седем и седем пъти по седем преблагословени бъдете и от днес в посока към Богдан продължете – вас водя в изпълнение. Победа! От днес започвам да сграждам дома Си от Земя. С мир се обгърнете – и дома ви почвам да сграждам на Земя, със смирение и вярност в пътя Ми свят и чист продължете.”

Септември, 1976 г.