Рила, Шатри

mountain lake, snow, spring-3272457.jpg

Обяснение за свидетелственото служение

След изпълнение на завета на морето на 02.08.1975 г., в потвърждение за осиновената Сионова дъщеря – църквата след Съда и наградите след увенчание на победата в чин ”Естир”, то ний навлязохме в четиридесетдневие в прошение и молби за осъществяване на великите Божии съдби. Стражът Божий по повеля на Всемогъщия Бог, след Завета на морето, внесе в отара едно малко ковчеже ракла със свидетелствените камъни на дванадесетте духовни племена и дванадесетте живи представители на сто четиридесет и четири хиляди Гвардия Христова, в чинове небесни, предстоящи пред Бога, Небето, Съда, в служения на решаващи се съдби и пясъци, сочещи на рода Божий. Но сега се наложи и четиридесетдневието, през което време на стража се възложи да оплете един предмет в две части: едно малко покривало от всички багри на дъгата в две части, което кат покров събираше всички нишки на родовите линии, които са минали през Съда, били са оправдани и за тях е дадена вече кръвната цена. Също представени пред Съда от Христа за осиновление, те се приеха, признаха чрез Христа и се увенчаха кат победа Негова в чин ”Народ Божий”, за които е воювал Христа в Три ерни времена – така се покорих на Божия зов и с чина на Ивана реформаторските съдби ний приготвихме изискания от Бога предмет като свидетелство на туй велико изпълнение в свещенослужение в потвърждение и оставаше като свидетелствен покров сред народа Божий. И в това четиридесетдневие се включиха всички съдби на дялото Христово, преминали в борба и победа!

Забележка: Ние много пъти сме имали четиридесет дневно служение, но всяко служение имаше поотделно своето значение.

А в това четиридесетдневие се изиска и денонощно бдение, което приключваше на 12.09.75 г. И в този ден се благословиха всички съдби. Тъй стражът, застанал от 21 часа до 9 часа сутринта, бе в служение на свято бдение. И в това бдение и моление Бог Всемогъщ ни изяви волята Си в съдба, че ще се яви и знамение в потвърждение. И ни въведе във велико удостоение като си послужи със съсъда на Вярата, която яви ковчежето на свидетелството като го обви в български везма за свидетелство на вяра и любовта.

Най-важното изпълнение на служението бе в похода към планината. В полите на Рила, в село Мала църква, Бог употреби малката островърха дървена виличка на един от братята, съсъд на Духовната реформация, за шатър, а двора му обяви за стан. Вилата наистина имаше вид на шатър. А в нея в момента живееше майката на брата дякониса – Анастасия. Станът се представи в чин ”Исус Навин”. А реката, която течеше, идеща от Рила, се вмени за Йордан. Братът навлизаше в чин ”Иванова духовна реформация“ на водещото се служение чрез Глас на Дух Святи в чин ”Глас” на Съдебната духовна небесна власт.

И наистина в събота, след предаване на приключващото четиридесет дневно служение и целонощно бдение, се яви голяма духовна победа!

Откри се празникът ”Шатри”, който празнувахме всяка година. Всички ние, които бяхме посветени в това служение като блюда на почит в употребление, поехме път за планината Рила, откъм село Мала църква, където се намираше и шатърът.

Сред дялото, което се явяваше в този ден на Шатри и народът празнуваше, беше и свидетелството, донесено от морето камъните и пясъкът като нов градивен материал за строежа на Новия Ерусалим, взети от брега на морето в чин ”Авраамови обещания”, дадени и изпълнени от Небето – от Бога Творец и Създател!

Ковчегът на свидетелството представляваше дванадесетте духовни племена от Завети два чрез дванадесетте живи представители, минали през Съда велик, оправдани. И за тях беше вече дадена цената на изкупление. Техните съдби бяха уредени чрез живите новоерни представители. И всички в единство на духовно пирувание бяхме посетени от силата на Святия Дух, и Бог Всемогъщ, Комуто служим с вяра, ни посети и думите Си, че чрез знамение ще потвърди, изпълни, като чрез с. Теменуга двама близнаци ни подари – две момченца, които Бог назова Благовест и Светлан, които бяха като знамение на Светлината и Благата вест, която посети Земята – че Съдът небесен приключи земните съдби. Тъй в приключване на четиридесетдневието, в деня на празника Шатри, яви се обещаното от Бога значение чрез раждането на двамата близнаци. За явлението на това събитие Бог ни беше предупредил.

Благовест идваше като свидетелство в потвърждение на Вестта всемирна, запечатваща чрез Светлината небесна, кото приключваше земните съдби от три пояса земни и Земя.

И в този миг благослови се Светлината и Вестта блага, че днес в приключване на четиридесетдневието те бяха печат на знамение по голяма милост Божия!

Възрадвани от това събитие, отдадохме хвала на Бога в деня на Шатри. В голямо благоволение на благословение Божие бе и нашата, любима Богу страна, България, сред която Бог гнездо на мир и любов сви, градина райска – църквата с всемирно съдебно решени съдби, която включваше от всички народи и племена, езици и колена, оправдани и изкупени с цена.

А аз от първия ден до днес бях поставена страж духовен в молба за държавния ни глава, когото дълбоко уважавах и обичах и се възхищавах от ”народния човек”, макар и атеист. Това беше така, защото моят Бог разделяше тез две съдби: комунизъм – мощ народна, с хуманна цел, водещ в добродетелен живот, и атеизъм и ги ясно различаваше – по дела несъвместими, отричащи Твореца на Вселената. Но Бог не гледаше на това и пазеше раба Си и го употребяваше. По същото време като съвпадение или знамение той бе като вожд на българския народ и чрез него и България се яви пред Небето и целия свят и изпълни едно велико дяло в незнание, небесно свидетелство на Шатъра и Светлината светлите съдби на страната, разцъфтяли като градина райска сред Земята. А посещението на чуждестранните корпуси Бог вмени за девите красни, посетили нашата страна и са се възхитили на нейните достойни синове и дъщери, употребени пред Небе и целия свят.

Денят беше слънчев и прекрасен и прекарахме сред гърдата на Рила планина под знака на небесната милост в голяма тържественост и влязохме под жив шатър, направен от бор и елха. И Словото Божие ни посети и погали душите ни.

Но голямата ни радост бе помрачена от това, че едно от нашите употребяеми деца беше пострадало, Марино, в чин ”Марина”, ”Лична гвардия на Христа”, беше захапан в крака от звяр – мечка. И в тоз ден на служение, то лежеше в болница. Но Бог ни изяви, че чрез него свидетелствено се изпълни борбата на остатъка със звяра.

Неговото раждане бе знамение – роди в 12 ч. в полунощ срещу Новата година. И гласът му се чу и оповести чрез радиото в България. А Бог велик вмени това изявление чрез новороденото дете за изява на Гласа съдебен на Дух Святи!

В този ден на милост и победи Божии Бог ни изяви, че Църквата с всемирно решени съдби вече се явява без бръчката на беззаконието нарушение на Закона от десет заповеди Божии и петното на хулата против Святия Дух! А тя, Всемирната църква Христова, беше носителка на двете заветни свидетелства – десет заповеди и Дух Святи. Бог велик я с голяма милост обви като награда след приключване на земните съдби от Съд велики и личните нейни – църковни дела под ходатайството на Господа Исуса Христа. Но сега Той е поел лично Войнството Си в Своята ръка чрез чина свещен, а Земя няма вече ходатай в Небето.

Господ провъзгласи и в троен размер съедини трите Свои победи над врага Свой!

В есен късна, след тежък труд и борба за плода, явява се и благодарственият празник на Шатри, следва Пурим – победата! А днес той се увенча с победата Своя – явява се най-важният съдбоносен миг вярата в победа сетна чрез надеждата в любов Божия за спасение на човешката душа! Затова тез три – вяра, надежда и любов са щит в отбрана в борбата сред църквата новоизкупена съдба – след оправдание поднесе се кръвта Христова в цена, пролята в борбата сред арената бойна Земя за целокупното земно изкупление.

А Вестта в чин Всемирна вест”, в чин ”Запечатваща” със съдебната победа сред църквата Христова, която приема под своя покров всичко, което я признае и приема, то тя, Вестта, го запечатва за небесната страна, за житницата Христова! Амин!

А който я отхвърли, отхвърля спасението си за вечния небесен живот.

Забележка: Чрез свидетелствения покров, който се изработи като свидетелство, се включиха багри на заветната съдба като багри от спектъра на дъгата. Чрез тях намират милост и благодат всички багрени цветя – флора, която е служила Богу чрез своя аромат и хвалите всемирни и фауна чрез багрите си кръвни, която е летяла в небесните простори и е хвалила Небеса! Всички тез нишки включваха родовите линии и във вид на пчели – рой се вменяха за целия род, от Създание до Скончание. Изиска се и златен пръстен в кълбовидна форма и представящ планета Земя, украсена с десет заповеди в победа чрез Дух Святи, обединили десет израилеви племена, претопени сред света, огнената борба – изпитня като метал в отела – Земя. А сега ядрото земна сърцевина, в чин ”Нова планета Земя”, с уредена навек съдба, се явява с тези десет фактора като победа над Новата звезда Земя. Едновременно свидетелствено се посочи на Закона морален на живия Бог, който е непроменим и остава валиден и за бъдещата държава в царството Юдино над Новата планета Земя, който като пояс спасителен е окръжил Новата звезда Земя! Амин!

От същия ден на живия представител на църквата Христова с новоуредени съдебно съдби, изкупена чрез кръвната цена в чин ”Сионова дъщеря”, ”Уважаема госпожа”, й се възложи в още едно четиридесетдневие да продължи в благодарствена хвала! И като покров над нейните плещи й се поднесе плащ – пелерина в същия стил и багри, изработен от стража в цветове и плетка пчели! Трябваше тя в това четиридесетдневие да води молитвен живот за църковната Вест в преуспяване и понеже беше в чин на Църквата, трябваше да извърши осиновление на народа Божий по подобие на небесното осиновление в земно потвърждение.

Бог Всемогъщ изиска от Сионовия страж Божий да осинови реално не Дан – майката, а знаменоската на Вестта църковна – Бранимира. Стражът се много затрудни, но другарят й се възрадва, отдаде хвала Богу и прие да извършим волята Божия. Също и родителите на Бранимира се убояха, но явлението на знамението с двете близначета родени като по чудо седмачета, ги насърчиха и те приеха без колебание Божието изявление. И във второто четиридесетдневие (на 23.09.73) чрез съдебно дяло узаконена бе в пълно генерално узаконение знаменоската Бранимира! Това дяло се яви като второ знамение във второто изискано от Небето четиридесет дневно стоение на стража. Така като чудо и знамение се получи печат в потвърждение чрез това земно осиновление и небесно изпълнение!

И понеже всички деца, родени от духовно свидетелствено съединени бракове, са под могъщото благословение на Всевишния Бог, те минаваха в съдби за цяла година – изискани от Сатана в чина му на Ирода, то бе в това второ четиридесетдневие натоварен чинът ”Юдин вожд”, единен със съпругата си в чин ”Сионова дъщеря” и молитстваха за дялото на живия Бог.

Слава и хвала отдавам Богу, Който чрез Глас на Дух Святи ни води и ръководи в изпълнение на всички Негови подвизи за спасение и изкупление на човешката душа. Това дяло е мащабно! И от първия ден то се води със свидетелствени изпълнения на свещенослужение. А ний с жива вяра вървим и служим на живия Бог. Молитствам пред Всевишния Бог и цялото небе да чуе молитвата ми и опази децата на народа Свой, в чинове небесни, дадени сред църквата в служение сред планета Земя, в свещени пророчески съдби да приключи напълно земният процес борбата, водена времена и векове, а сега е в скончание на дните.

Слава и поклон да е на Бога Отца, Сина и Дух Святи за таз върховна любов и милост над Своето творение! Амин!

(Приключи първата част 13.09.75 г., планина Рила, с.Мала църква, празник на Шатри.)

Това кратко обяснение давам аз, нищожен човек, по милост Божия страж на живия Бог, за всички вярващи в дялото на Ангела четвърти, единен с Гласа, назован в чин ”Пети Борец”.

13.09.75 г.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ НАД ШАТРИ В СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ.

НЕБЕТО ИЗПРАЩА В ДАР ЧИНОВЕ – СВЕЩЕНИ СЪДБИ

(Нощно бдение след първото четиридесетдневие на стражев пост)

О, слава! Слава! Слава и хваление да е на името Ти свято, о, Боже мой! Амин!

“О, светулко Моя сред планета Земя! Ти, която светиш в нощ тъмна сред изпъстрените с цветя поля, когато зърно златно зрее в тучните нивя и с кавал свири овчарят и подкарва ваклите стада, и лумват буйни огньове на бивак сред родове, теб една съзрях в мрака кат светулка да светиш ти малка и рекох ти: Свети, свети, свети Моя светлинка, ти си в милост и любов, във всемирна надежда увенчана! Свети! Свети! Свети! Теб днес увенчавам в съдби! Светлина могъща, пламни! На ден светли Светлина бъди! Благословена седем пъти по седем и седем пъти по седем завсегда. Свети! Свети! Свети! И дялото Ми на Мощ светла изяви! Изяви! Изяви, че ти Светлина си могъща на Съдебната везна! На теб, възлюблена Моя, поднасям ти я кат съдба, нека ти бъде тя прикя. Прикя! Свише от Небеса, Моя си вярна ти, Сионова дъщеря. За теб и само за теб осених Луна чрез сила, Мощ на ярка Тронна светлина! Ти си знамение и чудо сред планета Земя. На теб поднасям дар на Сионовата дъщеря като факла горяща В нощ тъмна сияе лъчът на озарение! О, ти си Моя мъдрост във велико прозрение сред земното селение, на Мощ велико си знамение! Амин!

О, дъще Сионова, Сионова съдба чрез Сина Мой – милостта над теб Моя! Днес е в победа, сияе звезда на чело й смело завсегда!

Зов се чува в зора, когато се зазорява във велика свещена съдба. За теб и само за теб посетих планета Земя! Чрез стража живи реших ти съдба! И днес в победа възпя в хвала теб и само теб, дъще Сионова, Сионова съдба – строено Войнство, нова Ерусалимска стена на нови предели – духовни съдби. О, ти сърце Сионово, на ядро земно представи съдби като Гвардия лична в чинове – свещени съдби! Теб днес в победа дарявам съдба, на стената смело застанала е тя, в чин ”Страж” живи между небе – Земя, в мъдрост Моя прозорлива, предупреди съдба! И в таз нощ на бдение приех й хвала! Тя, светулка Моя малка, сред мрака земен е тя в чин ”Страж Сионов” между небе – Земя.

О, благословена седем пъти по седем и седем пъти по седем бъди, стражо Мой, в туй нощно бдение ти! Ето летят съдби, Младенец, яхнал на бял жребец, в таз нощ свята възпява от Земя небе. Той в знамение Мое ще се яви, дете! В чин ”Благовест” ще се яви, а тя, Благовеста, ще му подаде ръка като невяста за жених, като Рила и Пирина, в предела подали си ръка, на милост върховна възпята е съдба. Възседнал конче бяло, бял мрамор – Пирин, а тя – невяста Моя, простряла е повоя на струя кристална – съдба, и двама са възпети от стражева уста.

О, благословен, стражо Мой, бъди! В таз нощ на бдение, в нощно служение приех молба и прошение за цялото земно селение и изпращам чинове на небесни дарове, в чин ”Жребец бели“ – Светлина – Светлан и Светлана с мисия върховна на благовестие, с Благовест увенчана в свещени съдби! Че тя вярна, вярна Моя, ще устои като факла светла пламнали съдби, в пурпурна надежда увенчаха се съдби и кат награда с венец на любовта те сред дялото Ми са велика Мощ Моя!

О, благословен, стражо Мой, бъди и в знамение и чудо оповести, че Светлан и Светлана ще се явят, в Правда навек Мои съдби на Съдебните везни! Благовест се яви, че Съдът приключи съдби и в чин ”Младенец”, яхнал бял жребец – сила Мощ, двуостър меч, Земя ще посети, Земя ще обиколи, обвит в плам буен на Тронни съдби любовта Творцува неизменна Моя над творенията вси, ще оповести съдби!

О, благословена бъди навек, светла струйо – Светлина – Светлана като близнак на могъщ юнак в благовестието си – Благовест на Съдебната везна за днес! О, благословено, бъди Благовестие, Благовестие кат близнаци двама, на два чина съдби, носени в една утроба, една свещена съдба завсегда! Амин!

Днес Аз, Всемогъщ Вседържител на вселенни, всемирни съдби в чин ”Законодателен” на правда законна, непроменим в обещания, дадени на Авраама вси, потвърждавам думата Си в чин ”Генерален” в единство на Съда велик, свише ви удостоявам в този миг: живи бъдете и живейте, съдби Мои, в чинове Тронни! Живи бъдете и живейте и в миг на Архангелска тръба, строени кат живи войни, се преобразете в миг на зеница завсегда! Амин!

О, стражо Мой, благословена навек бъди и посрещни! Ето, яви се Той в зората светла, пътник Ханаански е Той, яхнал жребеца бели светла съдба, Късна Роса, Слово пламенно, струя смела чрез меча двуостри, въртящ се пред райската врата, в чин ”Младенец” лети на бял жребец с милост върховна на Благовест, следван от великите съдби. Благовеста, невяста Негова, ще се яви; повит в повоя бял, през Млечния път е минал – посещава съдби, миг само и Той е извършил волята Моя.

А теб погалвам, съдба, ти си Моя стражев чин ”Сионова стена”. Теб и само теб видях в правда – искрена съдба с брата человек сред земя и с дух на опрощение над врага твой. Теб приех и въоръжих с небесните знамения, на теб приех молби и прошения за Марината Гвардията лична на Христа, строена чрез Глас на Съдебната небесна власт на дух Святи! Теб благослових и свише употребих и в този миг с дар велик дарих пред Своя небесен Лик като чинове небесни сред Земя пратих и в знамение велико земните съдби реших.

Тебе възобновявам в чинове на Двойна Мощ на Сионова дъщеря, още четиридесетдневие натоварих след Сионовата дъщеря. Ти пак поемаш кордона на служение в съдба и яви се в приключване на служението свещено, навлязло в увенчание чрез рубиновата струя. И тогаз чрез всички вас, чинове Мои на Лична (Моя) гвардия Христова, строена в съдби, ще звъннат първосвещените звънци в подвига велики на заветни съдби в чин ”Причастие” чрез нарови струи. Ще възпееш подвизите вси на дух Святи. И във велико увенчание ще се яви съзнание, че Манната късна оросена навлиза във велики съдби на Литератори Мои! А те в Бран на мира ще обиколят съдби като едно цяло, което Бог повери на дяло.

И помни, днес се зора зазори рано, лира й в ръка подари. На Бранимира ще се чуе гласът – Земя ще обиколи и чрез Глас на правда Съдебна везна ще оповести решените навек земни съдби. Амин!

О, стражо Мой, оповести: Две зеници Мои са всичките деца в чинове на Небеса и още подирени ще са вси в борба! Но будни бъдете, родители техни, и ги пазете! Грях руши! Правда гради! Покорство се увенчава в победа! Непокорство принася поражение! Затуй днес всички водя и ръководя чрез Глас, и настоявам вам, бъдете Ми верни в съдби, за да живеете в мир и безопасности вси! Амин!

Стражо, предупреди: Авдия, Авдия сочи на врага, който ще употреби космонавтика, врагът ще дири друго убежище извън Земя, за да избегне язвите зли! Ще употреби непокорни вси и ще ги увлече в гибелни цели на непозволени съдби, в борбата да завоюва и унищожи други звезди, да принесе смъртта – дялото си на мерзост

Да се не намери Божие чадо, което да се вплита в подобни цели, тогаз той като враг ще се яви против Твореца си, Който го предупреди. И ще е съсъд, завладян от нечестивия за негови цели. Но Авдия зове: ако и гнездото си сред звездите да сложиш и опам ще те изхвърля. Избегнете туй погубление, че в борба с Бога ще се явите, като паднал войн, в редицата на падналите войни ще се строите!

В таз нощ на бдение в четиридесетдневие тебе предупредих и натоварих ти съдби като страж на Сионови стени! А ти предай на чина ”Юдин вожд”, а той да го изяви като повеля Моя на църквата Моя в чинове на Ангел четвърти, да предупреди, че идат ужаси и беди над планета Земя и само послушните и покорните Богу ще се спасят от тез беди на язви зли и бедствия вси!”

(На 12.09.75 г. приключи първото четиридесетдневие в бдение. На 13.09.75 г. започна второто четиридесетдневие – като печат се родиха двамата близнаци – седем месечни бебета, на 14.09.75 г., с имена Светлан и Благовест!)

14.09.1975 г.

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван