Първо отиване на връх Богдан, обявен за Божия педя земя

Благословение над Дан. Свидетелствен принос

След всяко служение следваха едно след друго изявления и пак приготовление. А днес, след служение, поканена беше Данта на живия Бог да посети мястото на благословението Божие. И в събота свята поехме път към върха Богдан. Силата на живия и свят Бог ни посети. Святия Божи Дух като Зефир ни погали сред зелената гора, обрасла с малинови храсти, червени и бели цветя. Не подозирахме, че Всевишният ни готвеше пир и като нежна милувка Святия Дух зашептя:

”Днес Аз, Всемогъщ Вседържител на вселенни, всемирни съдби Законодател и Съдия, в деня на наградите в чин ”Генерален Председател” в милост Моя, ви призвах и волята Си свята в похода на Правда да изявя и да ви въоръжа, пътуващи към Ханаан с дарование чрез обещания Мои!

О, Земя, теб зова, натоварена с клетва и грехове както Ева, и ти съгреши, а ти клетвата й прие и на Авеля кръвта, пролята от Каина, попи. А врагът на всяка правда с клетва те възпя кат Богдан – Божи Дан. И пееше се в песен клетвата във времена и векове и ти, Богдан, я слушаше и търпеше. Но днес отнемам я кат осъдена съдба и чрез неразумна я натоварвам на плеща като лични дела чрез Съда. А днес чрез обещания над живия Дан, Дан Мой, минал през Йордан, на път към Ханаан те удостоявам с благословението Мое за след хиляда години изгнание твое – Земя, докато минеш изпитание и се явиш в очистение и чрез оправданата Дан, педя Земя, навлез и ти в оправдание и изкупление. И днес чрез върха Бог-Дан като оправдан и изкупен Божи Дан – педя Земя – човек, то Аз, Всемогъщ Вседържител на всемирни съдби, Законодател и Съдия, свише благословение й дарявам с дара на оправдание чрез Правдата на Господа Исуса Христа; цената кръвна даром давам кат изкупление и наново въвеждам педя оправдана Дан, изкупена Моя Дан въвеждам за во век в Ханаан, Ханаан, педя новоизкупена Земя!

И в тоз миг на благоволение, о, приеми, Дан Моя, моето свише благословение като дар на изкупление. Благословена бъди седем пъти по седем, Дан, дан Моя и приеми благословението като награда в изпълнението на обещанията Ми вси чрез дадената дума Моя! Амин! Благословена бъди и на плещите си дара, даром даден на Земя като педя земя, ти приеми и в ден на Архангелска тръба като плът оправдана и изкупена даром, от живот в живот навлезни, в миг на зеница се преобрази кат всевишна годеница и навлез в новото Царство на мира, хиляда години в пира на небеса! Амин!

Днес Аз те Свише благослових, Моя покорна Дан на Гласа, жив Глас на Небесната съдебна власт! Амин! Амин! Амин!“

(на път за връх Богдан. благословение над божия Дан, изкупен с кръвна цена на път за небесния Ханаан)

”А теб, непокорна Богдано, днес Ний, Съд велик в непълен Съдебен Лик, ти отнемаме Бога и ти оставяме Дана. И ти приемаш на вси клетвите, ти, която отлъчи милостта над Илия и подобно на изхода древен – старите Израилеви мъже в изхода не устояха, тъй и ти сред пустинята Земя остани натоварена с осъждението над грехопадението – след хиляда години наново дяла си приеми кат второ осъждение с всички клетви, натоварени на Земя и сред огъня на геената изгори ти, която не оцени милостта върховна на Бога Всевишни. Ний, Съдът в непълен Лик, те натоварваме с личните ти дела като награди твои и Ханаана не ще видиш нивга ти, както старите не видяха и не влязоха, не ще го видиш ти!

Но младите поради послушание на Гласа на Исус Навина Четвърти ангел и Гласа ще видят Новия Ханаан до един! Кат млад, Духовен трети Израил чрез Данта Моя ще влязат в Новия Ханаан завсегда! Амин!“

13.07.1968 г.

1 Kоментар

  1. В съдебното време остатъкът е в ИЗТОЧНИТЕ страни.
    Исая 24:13 Защото всред земята, между племената, ще бъде Подобно на плода паднал при отърсването на маслина, Подобно на пабиръка, когато се свърши гроздобер.
    14 Тия ще извикат с висок глас, ще издадат силен глас, За величието Господно ще възкликнат от морето.
    15 Затова прославете Господа в източните страни, Прославете името на Господа Израилевия Бог в крайморията.

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван