Първата язва

coronavirus, virus, spread-4952102.jpg

В Откр.15:1 се говори за седемте язви. Това са язвите, които Бог изпраща върху човечеството, след края на Съда и приключването на ходатайствената служба на Христос.

15:1 И видях на небето друго знамение голямо и чудно: седем ангела, които държаха седем язви, които са последните, защото с тях се изчерпва Божият гняв.

38/3       /няма дата/

Словото сочи на времето след приключване Съда велик – второ изпълнение на първата язва и нейният характер ще се прояви в люти рани. А това не означава, че ще се прояви само във видима рана, но и в най-тежък порок, който ще нанася смърт на човека. Първата язва се явява проказата и венерически болести, които обхващат мащабни владения над земята. Туберкулозата и ракът също се включват в тези язви. Но след тях, дори предшестващи ги са наркомания и тютюнопушене, които особено ще завладеят младото поколение.

103/1       /няма дата/

Папизмът – звярът е Хитлер – Антихрист произлезе оттам и първата язва.

169/2       15.02.1975 год.

Първата язва е сред земя – туберкулоза, рак, силифис. И трите са един род язва.“