Благословение над Сион – изцеление на душите от петдесятното учение, които ще приемат светлината чрез вестта Сионова съдебна

24/11/2022 Лара 0

”О, Сионе, Сионе, свята Моя гора, над теб Зорница сияе в пълнота! Ярка й струя озари Земя, снопа подвижи в свещена хвала. Полята ухаят в Моя хвала, птичките пет в небесна […]

Слово светлина в ръкопис

13/11/2022 Лара 0

Много читатели ни задават въпроса как са приемани съдебните решения. Този въпрос е изключително важен, защото от начина на приемане всеки може да направи извод дали е Божие Слово или е […]

pipe, bugle, wind instrument-2878648.jpg

Благослови се знамето на оправдание чрез вяра, обагрено с багрите на кръвната цена и дъгата четиринадесетцветна

07/11/2022 Лара 0

(Първа част) Молитва на стража след изискания двадесет и един дневен стражев пост от Небето. Всемогъщият и свят Бог изля велико благословение в победа славна! Молитвата: О, Всемогъщи Боже, в тоз […]