111. Чуй, от срамното дърво

piano, keyboard, keys
Мелодия за разучаване и файл за изтегляне:
 
 
 
1. Чуй, от срамното дърво
Над Голгота дигнато,
Гдет’ умира милий Спас,
Ето, иде сладък Глас:
„Аз товара ти съм взел:
Грешниче, добре дошел! (2)

 

2. Виж! Трапезата за теб
Сложена със живий Хляб.
Ей, прегръща твой Отец
Сина Си – не скитник веч;
Мъртвият е оживял:
Грешниче, добре дошел! (2)

 

3. „Къс е земний твой живот,
Вечен е небесният:
Взимам те при Себе Си,
При изкупените вси:
С тях наследвай славен дял:
Грешниче, добре дошел!“ (2)