110. Когато в Илиния дол

piano, keyboard, keys1. Когато в Илиния дол
Израйлевият стан
Чу Гетский страшен исполин
Как пред народ избран.
     От Бога хвали се и с смях
     Унищожава ги
     И кани да се подчинят
     На тях – езичници,-

2. Уплашени побягнаха;
И страх голям обзе
Сърцата им; но в този час
Спасение дойде.
     Дойде смирен и млад овчар,
     Без меч и щит и шлем;
     Но пълен с сила Божия
     Дойде от Витлеем.

3. И тъй кога на целий свят,
Като че негов е,
Тиранин онзи Сатана
Си туряше нозе,
     И люде и народи вси
     На Божия земя
     С измама покоряваше
     На волята своя,-

4. Нигде тъжащата земя
Надежда не видя;
Но, ето, в полунощний мрак,
Спасителът дойде;
     Дойде от человеците
     Да вдигне тоз ярем;
     Дойде божествено Дете,
     Родом от Витлеем.

5. От яслите до срамний кръст
Той с болест, гордост, грях,
С омраза, страх, невежество
Се бореше за тях.
     За туй, за да съсипе веч
     За тварите Свои
     Делата вси на дявола,
     Син Божий се яви.