Раждането и помазанието на Йодай

baby, newborn, asleep-2935722.jpg

Портокалът е благословението сред флората, сочещ че Божиите съдби са събрани в ризницата му. Светлината Ми скрий, съхрани. В теб благославям църквата, която ще срещне жива Христа. Благословена бъди свише от небеса. Седем пъти по седем увенчана, оплодена и надарена. И в тоя миг, Марийо, като всемирна съдба благословена бъди със сила двоя и както държиш в ръка таз съдба, тъй да се съберат дванадесет израилеви племена. И в тоя миг благословена бъди седем пъти по седем в двойни съдби от Мен, Вседържителя на Всемира. И в миг на зеница, когато чуеш Архангелска тръба, премини от тление в нетление. Амин! Седем пъти по седем благословена и от тление преми­ни в нетление, защото благословенията над твоята глава са нетленният венец завсегда. Амин! Благословена бъди седем пъти по седем от Мен, Вседържителя.”

Към рабинята Божия:

“А ти за съдба приготви се малка Моя Йодай да поемеш в ръка. И с втория портокал посрещни Юда свещенодеен, в Юдови съдби се яви кат църква Моя. Йодай, помни, си, Марийо ти. Моята църква премина чрез Дух Святи в увенчание. А ти с бялата хавлия и синьото одеало да повиеш Йодай в небесно синьо оправдание в квадрата на Четвъртия ангел. А парата златна в нейната ръка означава, че църквата Моя е стиснала печата злат в своята ръка. Затуй лирата за зъбите я дай на Йодай в ръка.

И в тоя миг те употребявам с портокала да съхраниш малката Йодай, влизаща у дома на майка и баща. И от тоя ден “Юда” е явен на Земя в двойна сила. Амин! Седем пъти по седем благословена бъди и мярката на шишето за кърма да имаш в сърце си като мярка на Закона.

Не се чуди, с человечески неща съгрешавате, затуй с человечески неща завършвам на Земя. Дялото Ми се явява сияйно като зора и силно кат войска със знамена, за да воюва и победи на Земя. Горко, кой те оскърби от днес и горко, ако някой се усъмни и с мисъл те оскърби. Не тебе, а Мен е оскърбил. Стихът и открит: “Горко, който съгреши!” Правдата му не ще се вмени. Чрез твоята плът воювам и побеждавам. Ти бе покорна във всичко, но от днес остават дни, за да приключа. Горко, ако някой те оскърби. Ти си работила за живот, а не за имот.

И от днес, Марийо, откупена завсегда с кръвта на Исуса Христа, от днес те пущам сред цялата земна кора. За този миг те държах, затуй днес наградата ти е голяма. Ще те окича и надаря и третия непокорник ще прибера (за Марин).

(Йодай със спуснати ръчички, то значи, че пророкът ще го поеме с розовата пелена, а под нея – синята.)

О, Елисейо, приготви се, сервизче ще му поднесеш, вътре сол, брашно и захар ще сложиш и плода от смокини и портокал. То да си ги яде.

Йодаева съдба като мине в Правда на възкресение от Данта и Ева, завършвам Си дялото на Земя. И тогава: пет отрочета родих Аз на Земя. Първа Лара се яви – път в постоянство на светостта изяви. С то­ва постлах пътя на Правдата и изведох от Лаодикия остатък. Употребих “Дара” като тръбач. Денят приближи и Самуил се роди, т.е. тя, дарът, навлезе в Самуилова съдба.

В Чирпан Мария се роди, тя беше малко по-голяма от Самуила. Тогава Самуил затръби и благословение се яви. “Амин, алилуя” кажи! Три рожби бяха на земи. Но когато наближи да затръбя и с войнствена тръба да поведа, Девора се яви. А днес Пети Храбрец, Юда, изрика! Пазете децата! Дотук ги употребих и ако бдите и ги възпитате във вяра, ще ги употребя в съдба.

В Естирина съдба се увенча дялото Ми на Земя. Но в ден на бла­гословение тя ще се яви. Затуй днес благословени бъдете и стража пазете!

Седмий е, не, осем – осмий съм Аз – Лъвова съдба, Йодай за хвала. Затуй, о, стражо, ти рика, ти рева, ти видя благословените книги в твоята ръка. Ти изхвърли осъждението, а Мария не може изкуствена съдба да носи на глава. Дните на стража са преброени на Земя. Сила иде да благослови детето. Гегата ще бъде готова за съдба.

Първосвещениче, не ще те изоблича, но днес бързай и върши все, що изрече пророческа уста.

Моето дяло е Правда и чистота. Днес се приготви, защото навлизаш в Йодаеви съдби. Николай и Ева (Евгени) да бъдат помазани за първосвещеници сред младежта сред света. Свободна си да вършиш волята Ми. И от днес двете групи на Вайт се явиха с малка грешка. Тя видя група пред Трона. Групите, и едната, и другата са вярващи, които искат Духа Света: групата на благословение, и групата на осъждение (десет девици). (Първа грешка на Вайт чрез Святия Дух.)

Песен на Девора-Йодай:

“Пей Ми песен за съдба, Деворо, и ти, Йодай.

Троп… троп… за съдба ний Войнство сме на Христа. Ще пленим ний плен, що плени и ще отведем в Едема нови в съдба пред лицето на Вседържителя. Аз, Девора, пея в чест. А Йодай малка, днес вдигам аз ръка, с кака хваната и пея аз: “Деворо, Деворо, Деворо! Ти си ми в гърда”. Йодай аз, за съдба ще те видя пред Престола на Отца да се поклоним, че сме в увенчание на нетление. И водим ний борба, и чакаме да чуем Архангелска тръба. Троп… троп… троп… за съдба, ний Войнство сме на Христа! Амин!”

Сряда, 15.01.1959 г.

НАСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

“Йодай ще се яви. Малка Моя, ти Юда ще повиеш на Земя. И в тоя миг строга заповед издавам: (обяснение на сън) На Иван дома с черната кучка, черния страж – родила верен паж, домът на Иван и Васила се превзе. Тук се изпълни волята Моя: умрялото реформаторско движение, а родилото се ново е с лъвови крака. Това е малкото лъвово щене. Ще направиш смяната на двете стаи. На 28.02 да бъде готово. Със зелена боя боядисай всички саксии. Предупреди чада да си пазят саксии и градини, защото ще влязат обрязаните с чер знак да скубят и заклинават. Ще искат да убият Илия, да унищожат Навутея, за да взе­мат лозето – Ахавови и Йезавелини съдби. Но не ще успеят и кучетата ще лижат кървите им на градския площад, защото Илия ще свари Ахава в лозето на Навутея. Ще искат да убият Гласа, но ти навлизаш в свята съдба!”

Амин!

БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА ЙОДАЙ В БАЩИНИЯ Й ДОМ.

СВИДЕТЕЛСТВЕНО ПОМАЗАНИЕ НА ЙОДАЙ. ЦЪРКОВНО СЛУЖЕНИЕ. ДЯЛОТО НАВЛИЗА В ПЪРВОСВЕЩЕНО СЛУЖЕНИЕ

На 11.01.1959 г. се роди Йодай, дъщеря на Дан и Ева, благословена Едемска двойка. За нейното явление народът Божий бе предварително предупреден. Детето се роди след тежки изпитни на майката. По заповед на Господа, в деня на въвеждането му под бащина стреха, то трябваше да бъде посрещнато, помазано и поето от ръката на пророка.

Благословение:

“Отроче, благословено свише днес бъди и благословениетго да ти е на глава. И в тоя миг благословена бъди, църкво Моя в Йодаева съдба, като победител на Христа. Благословена седем пъти по седем от Мен, Вседържителя, благословена бъди ти, църкво Божия в Юдино свещенодействие в Йодаева първосвещеническа съдба.

Благословено бъди, щене Данино, седем пъти по седем и от днес ти се яви в пурпур на Правда под бащини стрехи като победител сла­вен на вечна съдба, като цвят ухаещ в люлякова съдба и ухай завсегда под ново небе – Земя. Амин! Алилуя! Благословена бъди ти, Йодай, църкво Моя в Юдина съдба, сред гърда ти първосвещеничество Йодаево на Гвардията Моя, като щене лъвово обрязано в гърда чрез Дух Святи. О, благословено бъди седем пъти по седем и се изпълни с мира Божий ти. И от днес под бащини стрехи благоденствай ти и нек не ти оскудее като пътник странен никога съдбата, както не оскудя на вдовицата елеят и брашното, когато бе заключено Небето, което означава: църквата Моя без Христа. И в тоя миг на съдбата благословена бъди под стрехата, Йодай, като щене Данино на Земята. И в тоя миг на съдбата благословено свише от небе бъди ти под бащина стреха. И в Ново Небе – Земя ти бъди благословено седем пъти по седем и никога да не ти оскудее храната. И както в този миг приемаш чрез пророка Ми таз златна пара, а чрез тебе църквата Моя приема печата злат на съдба, нек в тоя миг да се получи печатът на изкуплението от църквата Моя.

И в тоя миг осоли я ти и никога да не оскудее Светлината. О, ти днес прескочи Едема и нек цъфтиш в мир и да продължиш в ново небе – Земя. Никой да не успее нивга да ти сложи друга храна. И от днес бъ­ди нахранено сред цялата земна кора. И в тоя миг на съдбата със сила свише и ти, пророче, ще се явиш в Юдина съдба на победата и чрез тебе Ангелът ще озари Земя.

О, благословен бъди ти, Юдо на Земя, и от днес навлез ти в съдба на Йодаево първосвещеничество. Ти, дете, днес получи печа­та на съдбата, благословено бъди и продължи в ново небе – Земя като крем ухаещ. Със сила свише Бог победи. Не вий дадохте рожбата, а Аз От днес пазете я, тя се яви на Земя.

Вий, две стари, дръпнете се настрана.

Благословено бъди от всемирният Творец седем пъти по седем, единни с Девора за ръка продължете чрез Самуила и трима бъдете Ми верни на Земя. И от днес разтворете си сърца. Силата на Бога действа. О, първосвещениче, в сила на Правда от днес молбата ти влезе в ба­щината стреха. Хвалата ти стигна в небесния дом чрез туй дете.

А ти, майко, бди и не позволявай никой да го захрани на земи, за- щото с плод на небе е захранено то като Гвардия Моя от сто четиридесет и четири хиляди.

От днес решавам и отварям врата, а ти, Данино щене, расти. Кърмата словесна от небесата нека те откърми и тъй както тоз камък със златен печат е в твоята ръка, така благословено бъди и от днес ти втори живот живееш. Но от този миг подарявам ти живот, на Мене да угодиш.

Тя е църквата Моя сетна, затуй е жена! Амин!”

18.01.1959 г.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ НАД ЧИНА “ЙОДАЙ”

“В тоя миг на съдба победата е велика милост на Небесата и колата Израилева е в ръката на Йодай, натоварена с милостна съдба – велико благословение над съдбата. В тоя миг Йодай пое Израилевата колесница за съдба! Седем пъти по седем благословена бъди, Йодай и колесницата към изток подвижи!

Седем пъти по седем благословена, подвижена колеснице, като Израилева колесница с дарове! Амин! Пред тебе е Урим и Тумим! Благословени бъдете, пет плода като петорна звезда и от днес бъдете дарове сред Израилевия стан, преди да навлезете в победоносен поход на съдби в Ханаан! Седем пъти по седем благословена бъди от Небеса, малко Юдино с даровете от небеса, с кормило в ръка беше подвижено.”

“Хвала велика! Потвърждаваме Ние, Съд в небеса, в приключваща съдба, в миг на дарования в Ревекини послания, Исакови обещания сред стана Израилев на съдба, че Малкото Юдино получи очакваното от Създание да приключи в Скончание. В миг на приключваща съдба приеми го като награда за вярност! Амин!

Хвала! Хвала! Хвала! Потвърждаваме Ние, Съд велик в тоя върховен миг, че верни са дарованията Ревекини сред Земята като невястини дарования от домостроителя в ръката, залога на Исака – Христа. Хвала! Покланяме се в пълнота във върховен миг – Съда велик от небеса и чрез Силен вик от Земя днес всемирната съдба, като Малко Юдино, получи удостоение на небесно проявление в дарования на съдба като колесница с коня два.”

“Хвала! Хвала! Хвала!” – пеем, ние, небесни същества и свидетелстваме за великия пир на небеса сред стана Израилев долу на Земя. В миг на върховна съдба Малкото Юдино пое кормило в ръка на колесницата Израилева за съдба. Амин!”

“Недостойна съм на Земя да благодаря за великата милост, с ко­ято бе наградена Земята чрез малката Йодай. Покланям се в нозете на Бога и със сълзи благодаря пред Небе за таз велика милост на туй дете! О, Владико пресвяти, преди година Ти натовари таз кола с житни зърна, а сега с плодове за това дете! Благодаря на Небе и за чудните средства, с които си служиш, за да благословиш това дете!

Вечна слава да бъде на Бога Отца, слава и почит да бъде Нему завсегда от флора, фауна и човек! Амин!”

12.01.1960 г.