Светлина върху Словото в Откровение 1:7 и Даниил 12:2

icon, resurrection, religion

ЗА МАЛКOТ0 ЧАСТИЧНО ДУХОВНО ВЪЗКРЕСЕНИЕ

 

1 И в онова време великият княз Михаил, който се застъпва за твоите люде, ще се подигне; и ще настане време на страдание, каквото никога не е бивало откак народ съществува до онова време; и в онова време твоите люде ще се отърват, – всеки, който се намери записан в книгата. 2 И множеството от спящите в пръстта на земята ще се събудят, едни за вечен живот, а едни за срам и вечно презрение. 3 Разумните ще сияят със светлостта на простора, и ония, които обръщат мнозина в правда като звездите до вечни векове.

Голяма е грешката на тълкуванието на Словото в Откр.14:1З за блаженството. Ако те възкръсват в последния момент или в последната язва, то тогава Даниил 12:2 не е истина! Тогава кога е Съдът на праведните живи и умрели или кога и как са разрешени техните съдби? Или ако те си чакат наградите в грабването, кога ще бъдат употребени живите праведни и как? Защо едновременно е посочено пришествие и награди? Как тогаз Йоан ги вижда наградени и с Христа на върха Сион Откр.14:1? Моля, отговорете, защото с.З2 от кн. ”Старо и ново време на адвентистите” не е приемлива.

„Илия – чинът на съсъда съдебен, трябваше да образува едно дяло, което, като Същина, да покрие сянковото изпълнение на Кармил, а то е дяло в изпълнение Словото в Даниил 12:2,3. Даниил видя Съда във време, когато се решават съдбите. „